(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 51 năm 2021 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2021
(Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/12/2021

07h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.HTQT, P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Khoa có CTĐT được kiểm định.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thông, Tuấn, Huyền (K.Marketing); Hoàng, Ngọc, Đức, H.Hương (K.DL&KS); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Y tế); Sơn (K.KH&PT); Ngân (K.KT&QLNNL); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hùng (K.ĐT) và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.
Tham dự trực tuyến: Thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT: Marketing, Quản trị Khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và cán bộ hỗ trợ của các phòng chức năng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp thảo luận về nội dung báo cáo Ban Giám hiệu các giải pháp nâng cao chất lượng bài giảng, thi học phần theo hình thức trực tuyến. Đc Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Hưng (K.Toán); Đức (K.Kinh tế học); Huyền (K. Marketing); Quỳnh Hoa (K.KH&PT); Thắng (V.PTBV); Hải Hà (V.TM&KTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 1 Nhà A1

TT.UDCNTT, P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Kiểm định chất lượng các CTĐT: Đoàn Đánh giá ngoài tiếp cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông (K.Marketing); Hoàng (K.DL&KS); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Các cán bộ, giảng viên, sinh viên  có nhu cầu tiếp xúc với Đoàn đánh giá ngoài.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” đợt 2 năm 2021. ONLINE. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện Đoàn TN; Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV); Dinh (VP.Đ-ĐT) và toàn thể các đ/c là quần chúng ưu tú được chi bộ cử tham gia lớp học.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/12/2021

08h30

Kiểm định chất lượng các CTĐT: Trao đổi về kết luận đợt khảo sát chính thức.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Các đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thông, Tuấn, Huyền (K.Marketing); Hoàng, Ngọc, Đức, H.Hương (K.DL&KS); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Y tế); Sơn (K.KH&PT); Ngân (K.KT&QLNNL); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hùng (K.ĐT); Viên chức Phòng KT&ĐBCLGD. Tham dự trực tuyến: Thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT: Marketing, Quản trị Khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và cán bộ hỗ trợ của các phòng chức năng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

11h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT: Lễ ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Các đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thông, Tuấn, Huyền (K.Marketing); Hoàng, Ngọc, Đức, H.Hương (K.DL&KS); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Y tế); Sơn (K.KH&PT); Ngân (K.KT&QLNNL); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hùng (K.Đầu tư); Viên chức P.KT&ĐBCLGD.
Tham dự trực tuyến: Thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT: Marketing, Quản trị Khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và cán bộ hỗ trợ của các phòng chức năng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.ƯDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế và Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện TM&KTQT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng của: TT.NNKT, V.TM&KTQT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 4 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 379/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ Đào tạo từ xa năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 375/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 15/12/2021

08h00

Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và Tổ chức đảng năm 2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo Khoa học toàn cầu lần thứ I (Buổi thứ nhất). Ban Giám hiệu, cùng đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Đoàn TN và Ban Tổ chức chương trình.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Hội trường A2

TW Hội Sinh viên Việt Nam chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về Đề án tiếng Anh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Ngọc, Khánh, Loan (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thùy, Trang, Huyền, Diệp (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 4 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 378/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp lý luận chính trị bồi dưỡng đảng viên mới.
ONLINE.
Đ/c Chương (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Đ/c: Hà (P. CTCT&QLSV); Dinh (VP.Đ-ĐT), và các đ/c Đảng viên dự bị của các chi bộ tham gia lớp học.

Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Chương

ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

20h00

Tổng kết cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2021 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c có giấy mời.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT và TT.UDCNTT hỗ trợ tổ chức

Thứ Năm 16/12/2021

08h00

Triển khai kế hoạch phát bằng cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc, Điều (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH);  Hương, Thục Anh (TT.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

09h00

Triển khai kế hoạc phát bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đ/c: Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Thắng, Nhung, Hòa, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc, Điều (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h00

Gặp mặt và tri ân viên chức, người lao động nghỉ hưu trong năm 2021. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên, Ban lãnh đạo đơn vị, Công đoàn đơn vị có viên chức nghỉ hưu và các viên chức, người lao động nghỉ hưu trong năm 2021.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ chương trình liên kết với ĐH Lincoln. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Bảo (K.KTH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Long (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng quy định về đào tạo và liên kết đào tạo đại học VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo Quyết định số 521/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/11/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo khoa học toàn cầu lần thứ I (Buổi thứ hai). Ban Giám hiệu, cùng đại diện Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Đoàn TN và Ban Tổ chức chương trình.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Hội trường A2

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án mô hình trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 17/12/2021

08h30

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo dành cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c  Chương (Phó Bí thư Đảng ủy) Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng đ/c Hà (P.CTCT&QLSV) – Tổ dư luận xã hội ĐUK.

Đảng ủy khối

Hội trường Nhà A1, Trường ĐH Hà Nội

Xe đón sảnh A1 lúc 08h00

08h30

Họp rà soát việc thanh quyết toán các dự án và thanh lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà (P.TCKT) và các cán bộ P.QTTB, P.TCKT có liên quan.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá, kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Thúy, Tú (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Long, Giang (P.HTQT); Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Nam, Vân (K.QTKD); Huyền, Hương (K.Marketing); Núi, Hương (K.KHQL); Trọng (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa, Toàn (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD và các Nhóm công tác chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng tư vấn đề tài cơ sở năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tư vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ Tổng kết dự án vì cộng đồng “Học cùng chiến binh nhí” 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c trong Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Thành phố, Đoàn TN – Hội sinh viên nhà trường.

Phó Bí thư Đoàn trường Phan Anh Tuấn

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo từ xa trình độ Đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. tài liệu Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổ công tác báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường về Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h45

Tổ công tác báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường về Quỹ phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Quỹ phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

18h00

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Trường và sinh viên năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, cùng Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Ban thường vụ Đoàn TN; Hội SV; Sinh viên theo thành phần triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu , TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 18/12/2021

07h45

Hội thảo Quốc gia về Kế toán, Kiểm toán lần thứ 3 (VCAA 2021). ONLINE/OFFLINE. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng toàn thể CBGV Viện Kế toán – Kiểm toán, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, và các nhà khoa học quan tâm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

13h45

Hội thảo khoa học Quốc tế về Kế toán, Kiểm toán và Tài chính lần thứ 4 (ICFAA 2021).
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng toàn thể CBGV Viện Kế toán – Kiểm toán, các đại biểu có bài viết, các đại biểu có giấy mời, và các nhà khoa học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Lễ Kỷ niệm 65 năm truyền thống đào tạo Kế toán và 30 năm thành lập Viện Kế toán – Kiểm toán.
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các tổ chức chính trị – xã hội, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, viên chức Viện Kế toán – Kiểm toán, sinh viên các thế hệ của V.KTKT và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Chủ Nhật 19/12/2021

   

Thông báo

 14h00, thứ Tư ngày 15/12/2021: Viện Ngân hàng – Tài chính và Ngân hàng KEB Hana – Hàn Quốc trao học bổng cho sinh viên Viện Ngân hàng – Tài chính. Thành phần: PGS.TS Hoàng Xuân Quế (Viện trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT; P.TH; P.HTQT; P.CTCT& QLSV; P.TT; đại diện lãnh đạo KEB Hana và toàn thể CBGV Viện NH-TC. Chủ trì: PGS TS Hoàng Xuân Quế – Viện trưởng. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.NH-TC chuẩn bị tài liệu.

– 15h30, thứ Bảy ngày 18/12/2021: Phiên thảo luận theo chủ đề của Hội thảo khoa học Quốc tế ICFAA 2021. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng V-KT-KT), cùng các nhà khoa học quan tâm. Chủ trì:PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng – V.KT-KT). Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

– 15h30, thứ Bảy ngày 18/12/2021: Phiên thảo luận theo các chủ đề của Hội thảo khoa học Quốc tế ICFAA 2021. Thành phần: PGS.TS Phạm Đức Cường (Trưởng BM Viện Kế toán – Kiểm toán), cùng các nhà khoa học quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Phạm Đức Cường – Trưởng BM Viện Kế toán – Kiểm toán. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

– 15h30, thứ Bảy ngày 18/12/2021: Phiên thảo luận theo các chủ đề của Hội thảo khoa học Quốc tế ICFAA 2021. Thành phần: PGS.TS Đinh Thế Hùng (Phó Viện trưởng Viện – KT-KT), cùng các nhà khoa học quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Đinh Thế Hùng – Phó Viện trưởng Viện KT- KT. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Tư ngày 15/12/2021NCS. Trần Thị Thúy Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Sáu ngày 17/12/2021: NCS. Nguyễn Thị Thái Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ngẫu hứng trên mạng xã hội của người tiêu dùng ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00, thứ Bảy ngày 18/12/2021: NCS. Đỗ Quỳnh Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 13h30, thứ Bảy ngày 18/12/2021: NCS. Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của bao gói đến ý định mua trà xanh đóng chai của người Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h30, thứ Bảy ngày 18/12/2021: NCS. Ngô Khánh Huyền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 09h00, Chủ nhật ngày 19/12/2021: NCS. Nguyễn Minh Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao của chính quyền địa phương cấp tỉnh – Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.