(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 50 năm 2023 (Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2023
(Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 11/12/2023

08h00

Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ nhất. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức “Diễn đàn công nghệ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử Việt Nam Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Lợi, Hà, Xuân Hưng, Đức, Thanh (V.TM&KTQT); Hà, Điều (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.T.T); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA) và đại diện TCQLTT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ hai. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Công giới năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Ngọc (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Hưởng (V.ĐTSĐH), Đại diện lãnh đạo các khoa/viện và đ/c Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các ban chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp Hội đồng bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH) và các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt công tác chuẩn bị đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA. Tham dự offline: Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Thắng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT); Đức (P.CTCT&QLSV); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Các thành viên Tổ phiên dịch; Các điều phối viên các phiên phỏng vấn của hoạt động đánh giá ngoài và đ/c Tùng (PSA).
Tham dự online: Các thành viên tham gia các phiên phỏng vấn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2 và Online

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Ba 12/12/2023

08h00

Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ ba. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h00

Diễn đàn công nghệ chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử Việt Nam Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Lợi, Hà, Xuân Hưng (V.TM&KTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.T.T); Thủy (TT.UDCNTT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, toàn thể cán bộ, giảng viên V.TM&KTQT, các đại biểu có giấy mời cùng các giảng viên và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà văn hóa

V.TM&KTQT, TCQLTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng cuối năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường tầng 3 Nhà A11 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội – Số 298 Cầu Diễn

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát tại sảnh A1 lúc 08h00

13h30

Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ tư. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, xếp loại chất lượng các đơn vị trực thuộc Trường; Viên chức, người lao động năm 2023. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h45

Khai mạc Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TTPC); Hà, Đức (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (V.ĐTQT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Hương (V.QTKD); Thìn (TT.DVHTĐT); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ phiên dịch; Các điều phối viên các phiên phỏng vấn của hoạt động đánh giá ngoài.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 1 (Quản trị đại học). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Thắng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT);  Toại, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Nam (K.QTKD); Dũng, Nhung (K.Marketing).

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

17h45

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 2 (Tổ chức bộ máy và đảm bảo chất lượng giáo dục). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Vân (V.ĐTQT); Dũng, Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Tư 13/12/2023

08h00

Hội thảo khoa học quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023 – Phiên thứ năm. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng KH&ĐT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, người học quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Trường Tiên tiến, Xuất sắc thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập chuyển đổi tín chỉ và CĐR cho sinh viên chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ triển khai Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC);  Nghĩa (P.TT); Thành (P.QLKH); Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT);  Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV); Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h15

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 3 (Quản lý đào tạo). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ánh (V.KTKT); Hà (V.TM&KTQT); Đức (P.QLĐT); Thắng (V.ĐTSĐH); Hương (V.QTKD); Tùng (K.QTKD); Thúy (P.TCCB); Hậu (TT.ĐTTX); Huyền, Hương (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 4 (Quản lý khoa học). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Tùng, Long (P.HTQT); Dũng (TC.KT&PT); Cảnh (V.PTBV); Nga (V.KTKT); Doanh (K.QTKD); Lê Thanh Hà (K.KTH); Hiệp (V.QTKD); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

17h45

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 5 (Hoạt động giảng dạy và học tập). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Cường, Doãn Thùy Dương (V.KTKT); Soren Kirchner, Hiệp, Mai (V.QTKD); Hoa (V.ĐTSĐH); Mai, Ngọc A (V.TM&KTQT); Mai, Thắng (V.PTBV); Hoàng (V.NHTC); Nhân (K.KT&QLNNL); Liên Hương (K.QTKD); Quỳnh (K.Luật)

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Năm 14/12/2023

08h30

Tổ chức kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng vào Khoa Toán kinh tế, Khoa Thống kê, Khoa Marketing. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thương thảo hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng G nhà trung tâm đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tần (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) và đại diện công ty trúng thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch đoàn ra năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Quế (V.NHTC); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ánh (V.KTKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Thuỷ (TT.UDCNTT); Thành (V.ĐTQT); Tùng (K.QTKD); Thông (K.Marketing); Thế Anh (K.KTH); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị nhận xét, đánh giá viên chức năm 2023 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (Đoàn TN); Dong (Hội CCB) và Trưởng các đơn vị trong trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h15

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 6 (Người học và cựu người học). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên là sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cựu người học được Trường mời theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Phòng Quản lý khoa học báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức hội thảo năm 2024. Đ/c: Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 7 (Cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Hiệp (V.QTKD); Dũng, Nhung (K.Marketing); Toại, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

17h45

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn số 8 (Quản trị vận hành). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Đức (P.CTCT&QLSV);  Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm Y tế);  Toại, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Dũng, Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Sáu 15/12/2023

08h30

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 17). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu. TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Đào tạo E-learning trong bối cảnh mới”. Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, toàn thể CBVC TT.ĐTTX, giảng viên, đối tác, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời, sinh viên và các tổ chức quan tâm đến đào tạo E-learning.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng B101 Nhà A2

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h15 Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên phỏng vấn dự phòng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT);  Đức (P.QLĐT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT) và cùng các đồng chí được huy động. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
18h45 Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Phiên tổng kết. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c:  Bảo, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành, Vân (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hưởng, Thắng (V.ĐTSĐH); Vinh, Hậu (TT.ĐTTX); Quang (K.ĐHTC); Trung (P.QTTB); Tùng, Long, Giang (P.HTQT); Triệu,  Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TTPC); Hà, Đức (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT) và các đồng chí điều phối viên các phiên phỏng vấn. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng 501 Nhà A2

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 16/12/2023

09h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình “Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro” và “Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và kinh doanh” năm 2023. Ban Giám Hiệu, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

K.TKT chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 17/12/2023

09h00

Lễ Khai giảng hệ đại học VLVH khóa 56 (Đợt 2). Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, viên chức Khoa Đại học Tại chức và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Thông báo

– 13h30 thứ Hai, ngày 11/12/2023: Bế mạc cuộc thi chung kết 1C Skills Camp. Thành phần: Đ/c Thủy (TT.UDCNTT), cùng đại diện lãnh đạo Công ty 1C Việt Nam; các CBVC và sinh viên có quan tâm. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng B101-102 Nhà A2. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Năm, ngày 14/12/2023: Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Viện Ngân hàng Tài chính với sinh viên năm 2023. Thành phần: Đ/c Quế, cùng toàn thể CBGV và sinh viên Viện NHTC. Chủ trì: PGS.TS Hoàng Xuân Quế – Viện trưởng – Viện NHTC. Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa. V.NHTC chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: