(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 50 năm 2021 (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2021
(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/12/2021

09h00

Báo cáo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu ra cho sinh viên khóa 58 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang, (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, P.TH, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.QTKD,  K.NNKT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Bình (P.QLĐT); Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Hà (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00

Rà soát công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài 3 chương trình kiểm định đợt 2 theo tiêu chuẩn của Thông tư 04/BGD&ĐT. Đ/c Hoa (Phó hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông, Tuấn (K.Marketing); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung, Hiền, Trinh (P.QTTB); Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Thành, Vân (P.QLKH); Thúy (P.TCCB); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế);  Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA) và các thành viên Tổ chuẩn bị hồ sơ kiểm định của Khoa Marketing, Khoa Du lịch và Khách sạn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo  phân công

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Họp rà soát việc thanh quyết toán các dự án. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà (P.TCKT) và các cán bộ P.QTTB, P.TCKT có liên quan.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/12/2021

09h00

Phòng Hợp tác quốc tế, Khoa Marketing báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo hợp đồng liên kết đào tạo Cử nhân Digital Marketing giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Leeds Beckett, Anh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Thông, Long, Hưởng (K.Marketing); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Triệu (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.Marketing chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp chuẩn bị cho tổ chức Hội thảo VCAA lần thứ 3, Hội thảo ICFAA lần thứ 4 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Kế toán – Kiểm toán. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Vân (P.QLKH); Ánh, Hùng, Dương, Hà Linh (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Tọa đàm “Kiến nghị về cơ chế tự chủ đại học”. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 08/12/2021

08h00

Khai giảng khóa đào tạo về Quản trị tài chính cho Cán bộ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chính, Dũng (K.BH) và giảng viên lớp học.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trụ sở chính công ty số 29T1 Đường Trần Đạo Thúy

K.BH chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về mô hình quản lý các chương trình Liên kết đào tạo tại Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh, Trang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Thành (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TC-KT, P.TH, P.QTTB, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLGD,  P.QLKH, P.TT, TT.UDCNTT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, ĐTN, HSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Thường trực Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về xây dựng mô hình quản lý sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Nhàn, Thuý, Thanh (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có học hàm PGS và giảng viên có học vị Tiến sĩ. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Chi (P.TC-KT); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Thúy, Thành (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị đánh giá năm 2021 đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Ngọc (Bí thư Đoàn TN); Dong (Chủ tịch Hội CCB) và Trưởng các đơn vị trong trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/12/2021

08h00

Hội thảo khoa học quốc gia “Chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam và ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy”.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Các thành viên viết bài và các thành viên có giấy mời cùng toàn thể các CBVC, giảng viên và nhà khoa học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Báo cáo về thiết kế nội dung phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT) và  cán bộ phòng TT phụ trách tư liệu Truyền thống của Trường.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo khoa học quốc gia “Cải thiện năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí – Rào cản và giải pháp tháo gỡ.”
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Thư ký Hội thảo, Ban biên tập theo Quyết định số 1124 QĐ/ĐHKTQD ngày 22/6/2021 của Hiệu trưởng và các đại biểu có giấy mời, thầy cô, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.NCTV KT&KD chuẩn bị tài liệu

16h00

Tập thể Lãnh đạo trường nghe trình bày dự kiến Đề án, kế hoạch hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ- ĐT); Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Dũng (P.TH)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/12/2021

08h00

Tiếp Đoàn Đánh giá ngoài, Kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo của Khoa Marketing, Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông (K.Marketing); Hoàng (K.DL&KS); Toại (P.KT&ĐBCLGD), Các thành viên Tổ công tác và chuẩn bị đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT: Khai mạc Khảo sát chính thức.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thông, Tuấn, Huyền (K.Marketing); Hoàng, Ngọc, Đức, H.Hương (K.DL&KS); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Y tế); và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD, các thành viên chuẩn bị báo cáo đánh giá ngoài của các chương trình đào tạo.
Tham dự trực tuyến: Thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT: Marketing, Quản trị Khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và cán bộ hỗ trợ của các phòng ban chức năng

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu; TT.ƯDCNTT tạo phòng họp trực tuyến và trực kỹ thuật

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm định chất lượng CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất, thư viện, trạm y tế, ký túc xá; cảnh quan môi trường và Văn phòng Khoa Marketing, Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông (K.Marketing); Hoàng (K.DL&KS); Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm Y tế) và các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, Khoa Marketing, Khoa Du lịch và Khách sạn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

P.1514 Nhà A1

Các đơn vị liên quan chuẩn bị đón đoàn khảo sát

15h00

Họp giao ban tuần.
ONLINE/OFFLINE
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Bảy 11/12/2021

08h00

Đoàn Kiểm định CTĐT phỏng vấn nhóm Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó Bộ môn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó Bộ môn phụ trách chuyên môn CTĐT: Marketing, QTDVDL&LH, QTKS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K. Marketing, K. DLKS chuẩn bị

08h30

Tọa đàm “Kiến nghị về cơ chế tự chủ đại học”.
ONLINE/OFFLINE
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh, Phương (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ và các đồng chí quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h15

Đoàn kiểm định CTĐT phỏng vấn Nhóm Nhà sử dụng lao động. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện: P.KT&ĐBCLGD, K.Marketing, K.DL&KS, Nhóm Nhà sử dụng lao động của CTĐT: Marketing, QTDVDL&LH, QTKS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K. Marketing, K.DL& KS, TTUDCNTT chuẩn bị

10h20

Đoàn kiểm định CTĐT phỏng vấn nhóm Giảng viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện: P.KT&ĐBCLGD, K.Marketing, K.DL&KS và các giảng viên được triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K.Marketing, K.DL&KS chuẩn bị

13h30

Đoàn Kiểm định CTĐT phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và cán bộ Đoàn thể. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện P.KT&ĐBCLGD, K.Marketing, K.DL&KS, Các cán bộ hỗ trợ và cán bộ Đoàn thể được triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K.Marketing, K.DL &KS chuẩn bị

14h45

Đoàn kiểm định phỏng vấn nhóm Cựu sinh viên. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện P.KT&ĐBCLGD, K.Marketing, K.DL&KS, Các cựu sinh viên của 3 CTĐT: Marketing, QTDVDL&LH, QTKS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K.Marketing, K. DLKS, TTUDCNTT chuẩn bị

16h00

Đoàn kiểm định CTĐT phỏng vấn Nhóm sinh viên của 3 CTĐT Marketing, QTDVDL&LH, QTKS. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện P.KT&ĐBCLGD, K.Marketing, K.DL&KS, Các đơn vị có liên quan,  và các sinh viên được triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Tầng 15 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K. Marketing, K.DL& KS, TTUDCNTT chuẩn bị

Chủ Nhật 12/12/2021

08h00

Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với Trưởng các đơn vị chức năng. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị chức năng, Lãnh đạo và giảng viên K.Marketing, K.DL&KS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K.Marketing, K. DL & KS chuẩn bị

13h30

Đoàn Đánh giá ngoài nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với Trưởng các đơn vị chức năng. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị chức năng, Lãnh đạo và giảng viên K.Marketing, K.DL&KS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, P.TH, K. Marketing, K.DLKS chuẩn bị

Thông báo 

– 08h00, thứ Hai ngày 06/12/2021Trước 17h00, thứ Sáu ngày 10/12/2021, tiếp nhận đề cương học phần của các Khoa/Viện theo Kế hoạch số 1390/KH-ĐHKTQD ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng (P.QLĐT) và các Trưởng Khoa/Viện đào tạo, Bộ môn. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu -Trưởng phòng P.QLĐT. Phòng 211 Nhà A1 P.QLĐT và các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu
– 10h00, thứ Tư ngày 08/12/2021Nhóm tiêu chuẩn 5 – Báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn FIBAA làm việc với Phòng KT&ĐBCLGD (Lần 2). Thành phần: Đ/c Đức, Nhàn, V.Thúy (P.CTCT&QLSV); Toại, Toàn (P.KT&ĐBCLGD). Chủ trì: TS. Trương Đình Đức – Phó Trưởng phòng CTCT & QLSV. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.
– 10h30 thứ Sáu ngày 10/12/2021: Tiếp và làm việc với AIT về kế hoạch tổ chức seri bài giảng dành cho sinh viên Trường ĐHKTQD. Thành phần: Tùng, Long, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 610 Tầng 6 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 09h00, thứ Năm ngày 09/12/2021NCS. Đỗ Thị Thảnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                        Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   
                                              Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Lich cong tac tuan-50-2021