(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 49 năm 2023 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2023
(Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/12/2023

08h00

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên.

ĐUK các trường ĐH, CĐ TP. Hà Nội

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h30

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị quản lý đào tạo để tính giờ NCKH cho Học liệu phục vụ đào tạo tại Trường ĐH KTQD. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Thanh, Phạm Thảo, Bùi Thảo (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Hưởng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h30

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 1 (Quản trị đại học). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT); Hiệp (V.QTKD); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tiêu chuẩn 1; Các thành viên Tổ phiên dịch; Các điều phối viên các phiên phỏng vấn của hoạt động đánh giá ngoài.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 05/12/2023

08h00

Họp Hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp, công nhận tín chỉ và đổi điểm năm 2023 đối với Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích kinh doanh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 2 (Tổ chức bộ máy và đảm bảo chất lượng giáo dục). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hiệp (V.QTKD); Dũng, Nhung (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); Vân (V.ĐTQT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức tập huấn Cán bộ Đoàn K65 và Kế hoạch tổ chức Tập huấn kỹ năng Tân Hội viên Hội Sinh viên Trường năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thìn (TT.DVHTĐT); Tuấn (ĐTN) và các đ/c trong BTV ĐTN, BTK HSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 4 (Quản lý khoa học). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Long (P.HTQT); Hội (TC.KT&PT); Cảnh (V.PTBV); Nga (V.KTKT); Doanh (K.QTKD); Lê Thanh Hà (K.KTH); Hiệp (V.QTKD); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Dũng, Nhung (K.Marketing); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 3 (Quản lý đào tạo). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Lợi (V.TM&KTQT); Ánh (V.KTKT); Đức (P.QLĐT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Hương, Hiệp (V.QTKD); Tùng (K.QTKD); Huyền, Hương, Dũng, Nhung (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ rà soát, cập nhật 37 chương trình đào tạo đại học chính quy theo Thông tư 07 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT), Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH) và các Khoa/Viện chưa nộp sản phẩm theo kế hoạch của Trường (theo giấy mời cụ thể).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 5 (Hoạt động giảng dạy và học tập). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Huyền, Hương, Dũng, Nhung (K.Marketing); Vân (P.QLKH); Long (P.HTQT); Thúy (P.TCCB); Núi (K.KHQL); Cường, Doãn Thùy Dương (V.KTKT); Soren Kirchner, Hiệp, Hoa (V.QTKD); Hoa (V.ĐTSĐH); Mai, Ngọc A (V.TM&KTQT); Mai, Thắng (V.PTBV); Hoàng (V.NHTC); Nhân (K.KT&QLNNL); Liên Hương (K.QTKD); Quỳnh (K.Luật); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 06/12/2023

08h30

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 7 (Cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Núi (K.KHQL); Dũng, Nhung (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường Phiên thứ 7. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 6 (Người học và cựu người học). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cũng các đ/c: Vân (P.QLKH); Đức (P.QLĐT); Đức (P.CTCT&QLSV); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hoa, Nhung (V.ĐTSĐH); Nam (K.QTKD); Huyền, Dũng, Nhung (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Hiệp (V.QTKD); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cựu người học (theo giấy mời).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Công bố quyết định thành lập Công đoàn bộ phận Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế. Ban Chấp hành Công đoàn trường, đoàn viên công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường đợt 6 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 4 năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn Phiên 8 (Quản trị vận hành). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Đức (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Giang (P.HTQT); Hiệp (V.QTKD); Dũng, Nhung (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 07/12/2023

10h30

Báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Công giới năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Ngọc (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Họp rà soát công tác chuẩn bị hoạt động đánh giá ngoài. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH); Chi, Hà (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc, Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Thành, Vân (P.QLKH); Long, Giang (P.HTQT); Đức (P.QLĐT); Đức (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Nam (K.QTKD); Vân (V.ĐTQT); Núi (K.KHQL); Hiệp (V.QTKD); Huyền, Hương, Dũng, Nhung (K.Marketing); Trọng (K.DL&KS); Linh (K.NNKT); Toại, Thắng, Tùng, Hòa, Toàn, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 08/12/2023

08h00

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 12 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổng kết và bình xét thi đua của 16 Hội Cựu chiến binh các trường ĐH, CĐ khối 487. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu, Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), BCH Hội Cựu chiến binh và các đ/c có giấy mời.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

H.CCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp rà soát công tác quản lý tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơnn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, TT.KN&STXH, ĐTN.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH, ĐTN chuẩn bị tài liệu

16h30

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Trọng (K.DL&KS); Hoàng (ĐH Phenikaa).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 09/12/2023

13h30

Khai mạc cuộc thi chung kết 1C Skills Camp. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Lợi (V.TM&KTQT); Ánh, Tuấn (V.KTKT); Tùng, Nam (K.QTKD); Tuấn, Minh, Tuyết, Sơn (V.CNTT&KTS); Thông, Long (K.Marketing); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Huy (K.Toán KT); Tuấn (ĐTN); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT) và các CBVC có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 10/12/2023

 

   

 

 

 

Thông báo

– 18h00 thứ Hai, ngày 04/12/2023Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE với sinh viên năm 2023. Thành phần: Đ/c Ngọc, cùng toàn thể CBVC V.ĐTTT,CLC&POHE và sinh viên Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Chất lượng cao & POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 14h30 thứ Tư, ngày 06/12/2023Gặp gỡ ứng viên tuyển dụng lao động đợt tuyển dụng tháng 10 năm 2023. Thành phần: Đ/c Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB), cùng đại diện lãnh đạo Đơn vị và Bộ môn của: K.DL&KS (BM.QTKS, BM.QTDVKS&LH), K.Marketing (BM.Marketing, BM.ĐG), Khoa Toán kinh tế (BM.TKT), Khoa Thống kê (BM.TKKD), V.TM&KTQT (BM.KTQT, BM.KDQT, BM.TMQT), Phòng Tổng hợp, Trạm Y tế; các ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng đợt tháng 10 năm 2023. Chủ trì: PGS.TS Hồ Đình Bảo – Trưởng phòng – P.TCCB . Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.TCCB chuẩn bị tài liệu.
– 09h30 thứ Năm, ngày 07/12/2023: Tập huấn phần mềm quản lý giảng đường. Thành phần: Đ/c Thủy, Nghị, Quách Cường (TT.UDCNTT), cùng các đ/c: Trung, Trinh (P.QTTB); Lãnh đạo và chuyên viên kế hoạch – TKB các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, Công ty PSC. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng máy tính tầng 6 Nhà A2. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: