(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 49 năm 2021 (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2021
(Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 29/11/2021

08h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2021 về việc xét tuyển thẳng sinh viên quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Ban Giám hiệu họp với Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế về đánh giá viên chức quản lý. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB và TTNN chuẩn bị tài liệu

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng Khoa Đại học tại chức và Phòng Quản lý đào tạo về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Đại học tại chức và Phòng Quản lý đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Truyền thông và Viện Kế toán – Kiểm toán về công tác cán bộ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thúy, Tú (P.TCCB) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Truyền thông và Viện Kế toán Kiểm toán.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Thống nhất dữ liệu và rà soát lần cuối báo cáo và hệ thống minh chứng, các tài liệu nộp cho đoàn đánh giá ngoài của 3 chương trình kiểm định đợt 2 Khoa Marketing và Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hoàng Hà (P.CTCT&QLSV); Quỳnh Anh (P.TH); Vân (P.QLKH); Lãnh đạo và các thành viên chuẩn bị báo cáo kiểm định của Khoa Marketing và Khoa Du lịch và Khách sạn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo nhiệm vụ

10h30

Phòng Thanh tra – Pháp chế báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về giải quyết đơn thư. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c:  Dũng (P.TT-PC); Thành (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Thuý (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Thể lãnh đạo Trường, cùng đ/c Thuý, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 -16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Tổ công tác theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/9/2021.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 30/11/2021

08h00

Họp tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Tổ công tác theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/9/2021.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 31. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và Lãnh đạo Khoa/Viện chuyên ngành, Lãnh đạo Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Ban Giám hiệu họp với các NCS là viên chức của Trường thuộc diện chậm tiến độ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (V.ĐTSĐH); Thúy (P.TCCB); Sơn (K.KT&QLNNL) và lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành, các NCS là viên chức của Trường thuộc diện chậm tiến độ từ khóa 38 trở về trước.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Tổ công tác theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/9/2021.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 01/12/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng đề án đánh giá năng lực ngoại ngữ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30 Họp phối hợp với Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN về tổ chức thi đánh giá năng lực. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT); Thúy (PTCCB); Chi (P.TCKT),;Dũng (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Toại (P.KT&KĐCLGD), Thủy, Nghị, Hiếu (TT.UDCNTT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp thống nhất cơ chế thanh toán tiền ra đề thi và tiền sinh hoạt bộ môn, hội đồng nghiệm thu sách giáo trình cấp khoa theo quy chế mới Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi, Hà (P.TCKT); Triệu, Đức, Hà (P.QLĐT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT. UDCNTT); Vân (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCKT, P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ xây dựng mô hình trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thúy, Tú, Hải Anh (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ hoàn thiện Hệ thống quản lý đoàn viên – YOUTHNEU. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV);  Triệu (P.QLĐT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT) và Ban Thường vụ Đoàn TN.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/12/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Cơ sở 2 của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ công khai văn bằng chứng chỉ. Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí: Dũng, Quỳnh Anh, Công (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 03/12/2021

08h00

Hội thảo khoa học: “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ khai thác tài sản trí tuệ tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học” do Cục SHTT, NATEC và NEU phối hợp thực hiện.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lan (TT.KNSTXH), các đại biểu có giấy mời và các thầy cô, sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 12 và công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ- ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp về Đề án tiếng Anh chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Ngọc, Khánh, Loan (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thùy, Trang, Huyền, Diệp (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 04/12/2021

   

Chủ Nhật 05/12/2021

   

Thông báo 

– 08h00, thứ Ba ngày 30/11/2021: Tham dự tập huấn công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ. Thành phần: Đ/c Dũng, Ngà (P.TH); Triệu, Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TT-PC). Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm: Trường Đại học Mở Hà Nội. Xe đón xuất phát tại sảnh nhà A1 lúc 07h45.
– 15h00, thứ Tư ngày 01/12/2021: Chúc mừng Đại sứ quán CHDCND Lào nhân dịp 46 năm Ngày Quốc khánh. Thành phần: Đ/c Tùng, Thanh (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: ĐSQ Lào, 40 Quang Trung, Hà Nội. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00, thứ Tư ngày 01/12/2021: Phổ biến nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và kế hoạch đào tạo khóa 30. Thành phần: PGS.TS Lê Trung Thành, các CBVC V. ĐTSĐH, cùng các đ/c: Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT) và các Học viên cao học khóa 30 tuyển sinh đợt 2. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng V.ĐTSĐH. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.
– 08h00, thứ Bảy ngày 04/12/2021: Tọa đàm khoa học về “Các tình huống lập và trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất” với Cục Quản lý, giám sát Kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính và Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (ONLINE/OFFLINE). Thành phần: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV Viện Kế toán  – Kiểm  toán và  các  giảng  viên  quan  tâm. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng V.KT-KT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.KT-KT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.
Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Hai ngày 29/11/2021: NCS. Phạm Bách Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý nhà nước đối với thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Ba ngày 30/11/2021: NCS. Lê Thu Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phân tích hiệu ứng thông báo cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201.Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00, thứ Baỷ ngày 04/12/2021: NCS. Lê Phương Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của thay đổi công nghệ đến chuyển dịch cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                     Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   
                                        Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: