(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 48 năm 2023 (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2023
(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/11/2023

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Ba 28/11/2023

08h00

Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Chuyển đổi số: Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát triển kinh tế số”. Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, toàn thể CBVC V.CNTT&KTS, các tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các giảng viên, nghiên cứu sinh quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường lớn, Trường ĐH KTKTCN (cơ sở Lĩnh Nam), số 218 Lĩnh Nam, Hà Nội

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

08h30

Trung tâm Ứng dụng CNTT báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch phối hợp với Công ty 1C Việt Nam tổ chức cuộc thi 1C Skills Camp hackathon. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Lợi (V.TM&KTQT); Ánh, Tuấn (V.KTKT); Tùng, Nam (K.QTKD); Tuấn, Minh, Tuyết, Sơn (V.CNTT&KTS); Thông,  Long (K.Marketing); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Huy (K.Toán KT); Tuấn (Đoàn TN); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT) và các đơn vị, thầy cô quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h00

Mở thầu Quyền thuê mặt bằng tầng G Nhà A2. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH, Công ty đấu giá và các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Họp tổ chuyên môn về nội dung phỏng vấn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Long, Giang (P.HTQT); Đức (P.CTCT&QLSV); Thúy (P.TCCB); Vân (V.ĐTQT); Nam (K.QTKD); Huyền (K.Marketing); Núi (K.KHQL); Hiệp (V.QTKD); Toại, Tùng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ Bế mạc giải Bóng rổ truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Kiên, Tùng (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

11h00

Họp Hội đồng xét, cấp học bổng từ các tổ chức doanh nghiệp. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương, Thanh (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 29/11/2023

09h00

Họp tổ công tác chuẩn bị nội dung phỏng vấn – Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Long, Giang (P.HTQT); Đức, Linh (P.CTCT&QLSV); Thúy (P.TCCB); Vân (V.ĐTQT); Nam (K.QTKD); Huyền, Nhung (K.Marketing); Núi (K.KHQL); Hiệp (V.QTKD); Đinh Anh Tuấn (K.ĐT); Trọng (K.DL&KS); Lê Thùy Linh (K.NNKT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát công tác tổ chức chương trình trao đổi sinh viên học kỳ 2, học kỳ hè năm học 2023-2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, TT.DVHTĐT, ĐTN.

Phó Hiệu trưởng, Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT).

Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội

Tầng 3 Nhà 2C Cơ quan ĐUK

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu. Xe xuất phát lúc 13h30 tại sảnh A1

14h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn cho Phiên thứ hai (về tổ chức bộ máy và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c có tên trong Danh sách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đ/c Hiếu (Phó Chủ nhiệm UBKT), cùng các đ/c: Ngọc, Nam, Thúy (UV.UBKT).

Phó Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

UBKT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hoàng, Cảnh (ĐH Phenikaa).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

UBKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn cho Phiên thứ ba (về tổ chức đào tạo). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) cùng các đ/c có tên trong Danh sách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ Bế mạc giải Cờ Vua truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Hùng, Dũng (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng B101 – B102 Nhà A2

BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 30/11/2023

08h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo về công tác xây dựng thời khóa biểu đại học chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Minh, Hoàng, Huy Giang (P.QLĐT); đại diện lãnh đạo các đpưn vị: P.TH, P.KT&ĐBCLGD, P.QTTB, TT.UDCNTT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Tổng kết năm học 2023, Chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2023 và Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi đoàn Khoá 65. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, BCH và UBKT Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV, Chi ủy Chi bộ SV, BCH các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc, BCN/BTT các CLB, Tổ Đội trực thuộc Đoàn TN – Hội SV, đoàn viên, sinh viên thuộc các đội hình tình nguyện tham gia Chiến dịch Mùa hè TNTN năm 2023 và đoàn viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn hóa

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát nội dung, kịch bản tổ chức Hội nghị công giới năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Ngọc (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN) cùng đại diện một số Khoa/Viện (có giấy mời).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung các Quy định đào tạo đại học đối với sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

11h00

Kiểm định chất lượng Trường theo tiêu chuẩn FIBAA: Tập huấn phỏng vấn cho Phiên thứ nhất (về Quản trị đại học). Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c có tên trong Danh sách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G, Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 01/12/2023

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 02/12/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 03/12/2023

07h30

Lễ ra mắt Ban liên lạc, CLB Tennis Cựu học viên, sinh viên Trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Mạng lưới Cựu học viên, sinh viên, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường, Đại biểu có giấy mời, cùng các học viên, sinh viên quan tâm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Sân Tennis Trường

P.CTCT&QLSV, BLL CLB Tennis cựu HV,SV chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 06h30 thứ Bảy ngày 02/12/2023Kỳ thi SAT tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thành phần: Đ/c Thủy (TT.UDCNTT) và IIG Việt Nam. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Giảng đường A2. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 14h30, thứ Hai ngày 27/11/2023NCS. Vũ Thị Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua sản phẩm thời trang xa xỉ của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm:P501 Nhà A2.
– 09h00, thứ Ba ngày 28/11/2023: NCS. Nguyễn Thị Huyền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng cảm nhận tính chân thực của điểm đến tới ý định du lịch chậm: Tiếp cận theo mô hình hành vi định hướng mục tiêu ”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00, thứ Ba ngày 28/11/2023: NCS. Dương Thị Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu về sự hợp tác trong chuỗi cung ứng ngắn cho thực phẩm an toàn”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 15h30, thứ Ba ngày 28/11/2023NCS. Lê Văn Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu hành vi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101.Địa điểm:P501 Nhà A2.
– 17h30, thứ Ba ngày 28/11/2023NCS. Nguyễn Thành Vinh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định tham gia bảo hiểm vi mô của người có thu nhập thấp tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ