(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 48 năm 2021 (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2021
(Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 28/11/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 22/11/2021

08h00

Kiểm định chất lượng các CTĐT: Đoàn đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ – Kiểm tra minh chứng của Báo cáo tự đánh giá. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông (K.Marketing); Hoàng (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Các thầy cô phụ trách quản lý minh chứng kiểm định của các chương trình đào tạo: Marketing, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 1514, Nhà A1

K.Marketing, K.DL&KS chuẩn bị minh chứng

10h00

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Phiên ký kết Biên bản kết thúc khảo sát sơ bộ trong hoạt động đánh giá ngoài.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thông, Tuấn (K.Marketing); Hoàng, Ngọc (K.DL&KS); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN) và viên chức Phòng KT&ĐBCLGD.
Tham dự online: Thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm công tác chuyên trách của các CTĐT: Marketing, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.ƯDCNTT tạo phòng họp trực tuyến và trực kỹ thuật

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Ban tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đoàn TN, P.TT, P.CTCT&QLSV, Trạm Y tế, P.QLKH, PSA và Đại diện Trung ương Đoàn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp chuẩn bị tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên đại học chính quy khóa 58 trở về trước theo hình thức trực tuyến.
ONLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Hương (V.QTKD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thùy, Diệp (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp triển khai tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân cuối khoá dành cho sinh viên K60. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Dũng, Nhàn, Hương, Phương, N.Thuý (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Thuỷ (TT.ƯDCNTT); Đức (P.QLĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 23/11/2021

08h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 phiên thứ 1. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện quy định đào tạo hệ vừa làm vừa học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quỹ phát triển Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 24/11/2021

08h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở phiên thứ 2 thẩm định báo cáo tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên Giáo sư năm 2021. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở cùng, các ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan theo thông báo và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 – 2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021 – 2022 và Tổng kết Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo VP.Đ-ĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT, đại diện lãnh đạo Thành Đoàn Hà Nội, BCH Đoàn trường, Ban Thư ký Hội SV, Chi ủy Chi bộ SV, Bí thư/ Phó Bí thư LCĐ, Bí thư Chi đoàn các lớp.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN – HSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở phiên thứ 2 thẩm định báo cáo tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của ứng viên Phó giáo sư năm 2021. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, cùngccác ứng viên đủ điều kiện báo cáo tổng quan theo thông báo và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị đào tạo ngắn hạn của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Dũng, T. Dũng (P.TH) và đại diện lãnh đạo các đơn vị đào tạo ngắn hạn của Trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị đào tạo ngắn hạn chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 25/11/2021

08h00

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Bí thư Trung ương Đoàn
Nguyễn Ngọc Lương

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở phiên thứ 3. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (V.ĐTSĐH) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Bí thư Trung ương Đoàn
Nguyễn Ngọc Lương

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy khóa 64 (tuyển sinh năm 2022). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển theo Quyết định số 496/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) cùng các đ/c: Triệu, Đức, Bình (P.QLĐT); Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Thủy, Nghị, Hoàng (TT UDCNTT); Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Hà (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 26/11/2021

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h00

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Bí thư Trung ương Đoàn
Nguyễn Ngọc Lương

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h30

Rà soát tiến độ xây dựng ngân hàng đề thi của các học phần cơ sở ngành. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD); Các thầy cô đại diện lãnh đạo BM phụ trách 45 học phần cơ sở ngành đang xây dựng ngân hàng đề thi.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 27/11/2021

   

Chủ Nhật 28/11/2021

   

Thông báo 

– 10h30, thứ Ba ngày 23/11/2021: Nhóm tiêu chuẩn 5 – Báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn FIBAA làm việc với Phòng KT&ĐBCLGD. Thành phần: Đ/c Hà, Đức, Nhàn, V.Thúy (P.CTCT&QLSV); Tuấn (K.KHQL); Toại, Toàn (P.KT&ĐBCLGD). Chủ trì: ThS Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng P.CTCT&QLSV. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

Ghi chú:

Lich cong tac tuan-48-2021