(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 47 năm 2023 (Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2023
(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/11/2023

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Ba 21/11/2023

08h00

Thương thảo hợp đồng mua cơ sở dữ liệu điện tử hỗ trợ kiểm tra trùng lặp bài viết và chống đạo văn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội nghị góp ý Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo từ xa ngành Luật kinh tế và ngành Ngân hàng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng, Tổ thư ký, các Nhóm chuyên trách, TT.ĐTTX và đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hải Phòng

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu thi công cải tạo sửa chữa sân vườn và tường rào gần KTX Đại học Xây dựng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Tần, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT) và  đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp tổ công tác xây dựng phòng thực hành ngành Du lịch khách sạn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Trung, Nhân (P.QTTB); Hoàng, Đức, Ngân (K.DL&KS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DLKS chuẩn bị tài liệu

11h00

Thảo luận Hợp đồng mua tài khoản Coursera năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Bảo (P.TCCB); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi (P.TCKT), Tùng, Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường lần 1 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể Lãnh đạo mở rộng Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo Sau đại học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tập thể Lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo Sau đại học và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban chuyên môn và bốc thăm giải: Tennis; Cầu lông; Bóng bàn truyền thống cho viên chức, người lao động năm 2023. BCH Công đoàn trường, thành viên Ban thể thao CĐT, BCN CLB Tennis, Cầu Lông – Bóng Bàn CBGV, Ban chuyên môn và các VĐV đăng kí tham gia giải Tennis, Cầu Lông, Bóng Bàn truyền thống 2023.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

CĐT, BTT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 22/11/2023

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị hồ sơ chương trình đào tạo, phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ánh, Dương (V.KTKT); Tùng, Nam (K.QTKD); Cảnh (V.PTBV); Hưởng, Thụy Anh, Hòa (V.ĐTSĐH); Triệu, Hoàng (P.QLĐT); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGDchuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị nội dung phỏng vấn, phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Long, Giang (P.HTQT); Nghĩa, Ngọc, Nhàn (P.TT); Đức (P.CTCT&QLSV); Huyền, Hương (K.Marketing); Nam (K.QTKD); Vân (V.ĐTQT); Núi (K.KHQL); Hiệp (V.QTKD); Toại, Tùng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGDchuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (6th CIEMB 2023)”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, Hưng (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT. UDCNTT); Ngọc (V. ĐTTT, CLC  & POHE); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DL&KS); Mai (V.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

19h00

Chương trình Chào Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh & POHE khóa 65. Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban Quản lý CTTT, CLC &POHE; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện triển khai CTTT,CLC&POHE; CBVC V.ĐTTT, CLC&POHE; sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE khóa 65 và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/11/2023

08h00

Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (6th CIEMB 2023)” – Phiên chính buổi sáng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị va Bộ môn trong trường, toàn thể CBVC P.QLKH, các tác giả có bài viết; đại biểu có giấy mời và các giảng viên, Nghiên cứu sinh quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai công tác coi thi kết thúc học phần theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, áp dụng đối với các học phần giảng dạy cho bậc đại học chính quy tiêu chuẩn, học kỳ I, năm học 2023-2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết, Chung, Hà (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các Bộ môn có học phần triển khai thi trắc nghiệm; cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGDchuẩn bị tài liệu

14h30

Họp triển khai công tác giảng dạy theo mô hình Lecture-Semiar HK 2, năm học 2023-2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT. UDCNTT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp bàn về ứng dụng công nghệ số và phần mềm trong giảng dạy một số học phần. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT); Bảo (P.QLĐT); Toại (P.T&ĐBCL); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Thủy (TT. UDCNTT); Ngọc (V. ĐTTT, CLC  & POHE).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (6th CIEMB 2023)” – Phiên chính buổi chiều. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị và Bộ môn trong trường, toàn thể CBVC P.QLKH, các tác giả có bài viết; đại biểu có giấy mời và các giảng viên, Nghiên cứu sinh quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 24/11/2023

08h00 – 11h00

Ban Giám hiệu tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h00

Executive workshop 1: Experiences and Strategies to Publish in High Quality International Publications. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); TS Phạm Hùng Hiệp, TS Dương Hải Long, các tác giả đăng bài   hội thảo CIEMB; các Nhóm công bố quốc tế, các giảng viên, Nghiên cứu sinh và học viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

13h30

Executive workshop 2: Research cooperation between NEU and International Universities and Organizations. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng); và các đ/c: Thành, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); đại diện lãnh đạo các đơn vị và Bộ môn trong trường, các cán bộ giảng viên đã học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, các giảng viên, Nghiên cứu sinh quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h30

Sự kiện Chung kết Chương trình ươm tạo khởi nghiệp sinh viên Kinh tế Quốc dân NEURON 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.CTTT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, TT.KN&STXH, các nhóm khởi nghiệp, các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 25/11/2023

08h00

Khai mạc Giải Thể thao viên chức và người lao động năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thể thao Công đoàn trường, và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân Tennis Trường ĐHKTQD

CĐT, BTT chuẩn bị nội dung

09h00

Lễ Khai mạc Giải Cờ vua truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH);
Vân, Cường, Hùng, Dũng (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo B210 Nhà A2

BM.GDTC chuẩn bị

Chủ Nhật 26/11/2023

08h00

Chương trình trải nghiệm: “1 ngày là sinh viên Kinh tế Quốc dân” dành cho đoàn học sinh trường THPT Chí Linh, Hải Dương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, ĐTN và Ban Giám hiệu, các thầy cô, học sinh trường THPT Chí Linh, Hải Dương.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h30

Tổng kết Giải Thể thao viên chức và người lao động năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thể thao Công đoàn trường, và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân Tennis Trường ĐHKTQD

CĐT, BTT chuẩn bị nội dung

Thông báo

 Bảo vệ Luận án
                                                                                                           
– 18h00, thứ Ba ngày 21/11/2023NCS. Đỗ Thị Lan Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm:P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: