(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 47 năm 2022 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022 Bản cập nhật bô sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2022
(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/11/2022

10h00

Rà soát công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các thành viên Ban tổ chức.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

BTC, các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

13h30

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, các đồng chí được khen thưởng, cùng các thành viên Ban tổ chức, Thầy, Cô giáo, sinh viên và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

BTC, các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Ba 15/11/2022

08h00

Báo cáo triển khai Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Công tác quản lý và Hỗ trợ người học trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Dũng, Vũ Thúy (P. CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Vân, Hoàn (P. QLKH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Tổ chức Hội thao Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c:  BTV CĐT, Vân, Quỳnh Mai, Thu (BCH CĐ); Trí Tuấn (ĐTN); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Cường, Hùng (BM GDTC); Hiền (P.QTTB); Tùng (PSA).

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BTC chuẩn bị tài liệu

09h00

Khoa Đại học tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức Lễ Khai giảng đại học VLVH – Khóa 55, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT);  Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT);  Huê (Trạm Y tế); Trung (P.QTTB); Tuấn (Đoàn TN); Quang, Việt Anh, Hoàng, Nhung (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu các hoạt động trọng tâm trong Tháng 11,12 và Chương trình công tác năm học 2022-2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: VP.Đ-ĐT, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QTTB, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV và PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

11h00

Lãnh đạo Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Tổng hợp và Trung tâm Đào tạo Từ xa về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Tập thể lãnh đạo mở rộng Phòng Tổng hợp và Trung tâm ĐT Từ xa

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Các đơn vị báo cáo kết quả hoàn thành báo cáo kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và các nhóm viết báo cáo kiểm định 15 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA của các đơn vị.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Thương thảo hợp đồng liên kết Đào tạo Từ xa. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Vinh (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 4 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo trường về nội dung báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QTTB, P.QLKH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.HTQT, P.QLĐT, P.TCCB, TT.TTTV, TT.UDCNTT và các thành viên tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tấng 5 nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 16/11/2022

07h30

Hội thao Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thể thao Công đoàn trường, và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Khu vực sân khấu Nhà A1

VP.Đ-ĐT, BTT chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (V.ĐTSĐH) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành tham gia đào tạo tiến sĩ.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h00

Tọa đàm khoa học chuyên sâu của đề tài KX04.19/21-25: “Nội hàm và yêu cầu của CNH, HĐH đất nước trên nền tảng KHCN mới và ĐMST”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đề tài, các chuyên gia, các nhà khoa học có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BCN Đề tài KX04.19/21-25 chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban nghiên cứu và soạn thảo Đề án tuyển sinh đại học năm 2023. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định số 726/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định mở ngành, xây dựng chương trình đào tạo của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 508/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/8/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 17/11/2022 

08h00

Họp (lần 2) rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (5th CIEMB 2022)”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c: Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hội, Dũng (Tạp chí KTPT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng, Trang (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Tú (NXB); Ngọc (V.TT,CLC&POHE); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DL&KS); Nhung (K.Marketing); đại diện PSA; Chủ trì, thư ký các phiên thảo luận song song.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Tiếp và làm việc với Tham tán Văn hóa và Giáo dục, Đại sứ quán Hungary. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng phân hiệu tại Hà Nam. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 18/11/2022

08h30

Các đơn vị tổ chức Gặp mặt viên chức, người lao động đã nghỉ công tác. Toàn thể CB,VC,NLĐ các đơn vị và các CB,VC,NLĐ đã nghỉ công tác.

Lãnh đạo các đơn vị

Văn phòng các đơn vị

Các đơn vị chuẩn bị

10h00

Gặp mặt tri ân các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội đồng KH&ĐT, Hội SV cùng các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

17h00

Bế mạc Giải bóng đá viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Vân (P.QLKH); Đức (P.QLĐT); Vân, Cường (BM.GDTC) và Ban chủ nhiệm CLB bóng đá CBGV, các cầu thủ đăng ký tham gia và viên chức, người lao động quan tâm.

Nguyễn Hữu Đồng Phó Bí thư Đảng ủy Trường

Sân bóng đá Trường ĐH KTQD

CLB bóng đá CBGV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 19/11/2022

08h30

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cung VHHN Việt Xô

P.TH chuẩn bị

Chủ Nhật 20/11/2022

   

Thông báo  

– 18h00 thứ Hai ngày 14/11/2022Hướng dẫn Bộ môn, giảng viên kê khai thanh toán học kỳ mùa Thu (HK1-22-23) Trực tuyến trên Teams tại địa chỉ: https://bit.ly/kekhai22. Thành phần: TS. Lê Việt Thủy (Giám đốc), cùng các đ/c: Nghị, Thảo, Hương, Hiền (TT.UDCNTT); Thu Hà, Đặng Hà (P.TCKT); Hoàng (P.QLĐT); Oanh (K.ĐHTC); Tuấn Anh, Nhung (V.ĐTSĐH); Châu, Loan (V.ĐTTT,CLC&POHE), đai diện lãnh đạo Bộ môn, các giảng viên mới và tất cả các giảng viên có nhu cầu. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 10h45 thứ Năm ngày 17/11/2022Tổ chức buổi thông tin học bổng của Chính phủ Hungary Hungaricum Stipendium cho sinh viên Trường ĐH KTQD. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT) và các sinh viên có quan tâm. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Năm ngày 17/11/2022: Chương trình Chào tân sinh viên K64 của Khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên “Nấc Thang K64 – Âm vang đại ngàn”. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, toàn thể CBGV K.BĐS&KTTN và các tân sinh viên K64. Chủ trì: PGS.TS Ngô Thị Phương Thảo – Trưởng khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. Địa điểm: Hội trường A2. K.BĐS & KTTN chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Tư ngày 16/11/2022: NCS. Kiều Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Thông tin từ báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính: nghiên cứu tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ