(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 47 năm 2021 (Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2021
(Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 15/11/2021

08h00

Họp thảo luận hợp đồng kiểm định của FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Giang, Trang (P.HTQT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Mở thầu gói thầu thi công cải tạo sửa chữa đường ống cấp nước trục chính nhà 4,11 và nhà khách dân số.
ONLINE.
Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, Nhà thầu tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị gặp mặt nhân kỷ niệm 20.11 Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.TCCB, P.QTTB, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, VP.Đ-ĐT, Đoàn TN, Trạm Y tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp bàn phương án triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho viên chức, người lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Huê, Hoa (Trạm Y tế).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Thường trực Tổ công tác xây dựng Quy chế tuyển sinh và Tổ công tác xây dựng Đề án tuyển sinh ĐTTX trình độ đại học báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về Quy chế tuyển sinh và Đề án tuyển sinh. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c:  Vinh, Trung, Trang, Yến (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Tổ công tác xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng trường báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 16/11/2021

08h00

Tọa đàm khoa học: “Kinh tế và Kinh doanh Nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay: Những vấn đề đặt ra”. Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH, K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Thương thảo hợp đồng với tổ chức FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng; Long, Giang, Trang (P.HTQT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy định về quy trình xác minh văn bằng, chứng chỉ của Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TTPC); Quang (K.ĐHTC); Triệu (P.QLĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Dũng (P.TH); Thành (V.ĐTSĐH); Hương (V.QTKD); Vinh (TT.ĐTTX); Hương (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ.c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Thùy (K.NNKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), Đại diện IIG Việt Nam.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 17/11/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp với Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Giang (V.ĐTQT); Cương (K.KHPT);  Hà Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT); Nhẫm (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Ngân hàng Thế giới

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu, xe đón xuất phát lúc 08h30 tại sảnh A1

14h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu công tác quản lý và tổ chức đào tạo cho sinh viên ĐHCQ khóa 56 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang, Hoàng, Minh, Trần Hà, Việt Anh (P.QLĐT); đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD; P.TC-KT; P.TH; P.TT-PC; P.CTCT&QLSV và đại diện lãnh đạo các khoa/viện quản lý sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Làm việc về công tác triển khai công tác cải tạo Nhà văn hóa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.CTCT& QLSV, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về sửa đổi bổ sung Phụ lục 3 Quy định 1299 về in và phát hành giáo trình. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thường trực Đoàn TN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Nhà xuất bản, P.TC-KT, P.TH, P.QTTB.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp với đơn vị thiết kế chi tiết phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TT, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ theo Thông tư 23/2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Hương (V.QTKD); Bảo (KTH); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Hòa, Thắng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 18/11/2021

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2019.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2020

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2021.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Gặp mặt chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú được phong tặng năm 2020, 2021 và nguyên Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, cùng các Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo ưu tú được phong tặng năm 2020, 2021, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Sáu 19/11/2021

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 20/11/2021

   

Chủ Nhật 21/11/2021

   

Thông báo 

– 20h00, thứ Hai ngày 15/11/2021: Tập huấn nghiệp vụ thi trắc nghiệm trực tuyến. Thành phần: Đ/c Thủy, Nghị, Hoàng (TTUDCNTT); Đại diện lãnh đạo đơn vị: P.QLĐT; Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo BM có tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến; các GV ra đề thi trắc nghiệm trực tuyến và CBGV quan tâm. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT. UDCNTT. Địa điểm: ONLINE TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT. UDCNTT. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Hai ngày 15/11/2021NCS. Trương Hoàng Lâm bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của văn hoá doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101.Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                                     các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   
                                     Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: