(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 46 năm 2023 (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2023
(Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/11/2023

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c Bảo, Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Ghép nhạc và sân khấu văn nghệ “GIAI ĐIỆU TRÁI TIM” kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch CĐ Trường), cùng các thành viên Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban văn hóa Công đoàn trường và 8 cụm thành viên tham gia biểu diển.

Phó Chủ tịch CĐT Hồ Quỳnh Anh

Hội trường A – Nhà Văn hóa

CĐT, BVH, 8 cụm chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC);  Nghĩa (P.TT); Thành (P.QLKH); Trung (P.QTTB); Sen (TT.TTTV); Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT);  Tuấn (Đoàn TN); Nhân (Hội SV); Hà, Đức, Hương (P.CTCT&QLSV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu công tác chuẩn bị tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Huê (T.YT); Tuấn (ĐTN); Dũng, Q.Anh (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT) và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1064/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/10/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký Hội đồng chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp xét tốt nghiệp cho sinh viên chương trình đặc thù Quản trị khách sạn quốc tế K61 của Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo QĐ số 708/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/6/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng Đảng viên mới” năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy, BTV Đoàn Thanh niên, Cấp ủy chi bộ Sinh viên I, Sinh viên II, Sinh viên III, Sinh viên IV và toàn thể Đảng viên dự bị tham gia lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2023.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/11/2023

08h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban giám hiệu về chuyến đi tổ chức Hội nghị quốc tế giới thiệu các chương trình đào tạo của Trường tại Lào. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Thành (V.ĐTQT); Ngọc (V.TT,CLC&POHE); Đức (P.QLĐT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Tùng, Quân, Trang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác và trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Hương (V.QTKD); Dũng (P.TTPC); Long, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét, thi và công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên hình thức VLVH, năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 874/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/8/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công giới năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Trung, Thu, Ngọc (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà, Linh (P.CTCT&QLSV); Chi, Hà (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTQT); Hương (V.QTKD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hưởng (V.ĐTSĐH); Tuấn, Nhân (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Đoàn trong khối các trường đại học với Đoàn cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn – Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV,  P.HTQT, ĐTN, HSV và đại diện Lãnh đạo Ban TNTH Thành đoàn HN, Ban Giám hiệu trường đội Lê Duẩn và các Học viên lớp bồi dưỡng KNNV công tác Đoàn Cán bộ Thành đoàn Viêng Chăn (Lào).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp về công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (6th CIEMB 2023)”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng, Trang (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Tú (NXB); Ngọc (V.TT,CLC&POHE); Hội, Dũng (TC.KTPT); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DL&KS); Mai (V.QTKD); Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Các chủ trì và thư ký phiên thảo luận song song, đại diện PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: “Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hoàng, Cảnh (ĐH Phenikaa).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét gia hạn Luận văn, chương trình EMBA và VMBA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 15/11/2023

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ Khai mạc giải Bóng rổ truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Kiên, Tùng (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

09h30

Lễ Phát động chương trình học bổng “Con đường trở thành Nhà lãnh đạo Chiến lược”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTTT,CLC&POHE, V.KTKT, V.NHTC, V.TM&KTQT, K.QTKD; P.TT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV và các sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng B101-102 Nhà A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Tổng duyệt và rà soát công tác tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường và các thành viên Ban tổ chức.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

BTC, các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h30

Họp Hội đồng xét duyệt tiến độ nghiên cứu sinh của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hưởng, Thắng (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT) và lãnh đạo các đơn vị tham gia đào tạo tiến sĩ.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h30

Chung khảo Liên hoan văn nghệ “GIAI ĐIỆU TRÁI TIM” năm 2023 cho viên chức và người lao động năm 2023 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban văn hóa Công đoàn trường và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

CĐT, BVH chuẩn bị nội dung

14h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 16/11/2023

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tiếp và làm việc với Bộ Tài nguyên, Môi trường và Thực phẩm Vương quốc Anh. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Trường, Thành, Thu, Nam, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Tùng (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Lincoln, Vương quốc Anh. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thế Anh (K.KTH); Thành (V.ĐTQT); Tùng, Quân (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Chương trình tiên tiến, chất lượng cao năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V. ĐTTT,CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường về Phương án tuyển sinh năm 2024. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo trường về công tác tổ chức, đón tiếp Đoàn đánh giá ngoài FIBAA. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, các đồng chí được khen thưởng, cùng các thành viên Ban tổ chức, Thầy, Cô giáo, sinh viên và đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

BTC, các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Sáu 17/11/2023

08h00

Họp Tập thể Lãnh đạo trường. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00 Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp triển khai xây dựng học liệu điện tử nâng cao cho học phần đạo Thạc sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: K.KHQL, K.QTKD, K.KTH, K.Luật, V.TM&KTQT, Đ/c Hưởng, Hoa, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 18/11/2023

   

Chủ Nhật 19/11/2023

 

   

 

 

 

Thông báo

– 09h00 thứ Tư, ngày 15/11/2023: Bài giảng của Giáo sư Chris Baumann, Đại học Macquarie (Australia) với chủ đề: “Business is not all about numbers”. Thành phần: Đ/c Ngọc, Vũ Anh, Trang (V.ĐTTT,CLC&POHE) và các sinh viên Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao và POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE). Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2.

– 08h00 thứ Sáu, ngày 17/11/2023: Tọa đàm khoa học: “Thúc đẩy nghiên cứu kết nối với chính sách tăng trưởng hài hoà với khí hậu trong bối cảnh Net zero”. Thành phần: Đ/c Trường (K.MT,BĐKH&ĐT), cùng các đại biểu có giấy mời, toàn thể CBGV Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị và Thầy/Cô quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Đinh Đức Trường – Trưởng khoa – K.MT,BĐKH&ĐT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Ba, ngày 14/11/2023: NCS. Phạm Huy Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam do kiểm toán độc lập thực hiện”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A2

– 16h00 thứ Tư, ngày 15/11/2023NCS. Lê Danh Lượng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng từ Quỹ tín dụng nhân dân của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A2.

– 17h30 thứ Năm, ngày 16/11/2023: NCS. Nguyễn Văn Khoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: