(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 46 năm 2022 (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2022
(Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 13/11/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/11/2022

09h00

Lễ Khai giảng chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khoá 18 năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và học viên cao học của Đại học Waikato, New Zealand. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (V.ĐTSĐH); Lợi (V.TM&KTQT); CBGV và học viên cao học Viện TM&KTQT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Rà soát công việc chuẩn bị hồ sơ, minh chứng và hoàn thiện tài liệu cho xếp hạng Impact Ranking. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Bảo, Thúy (P.TCCB). Đức (P.QLĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Đinh Tuấn (K.ĐT); Nhung, Dũng (K.MKT); Đại (K.KHPT); Nhân (K.K.MT,BĐKH&ĐT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

TCT, nhóm chuyên môn chuẩn bị

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp triển khai các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị được phân công chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Ban tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang công tác. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ chức theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 08/11/2022

08h00

Hội nghị về công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Hà (UVTV CĐT), Đ/c Điều, Thu (VP.Đ-ĐT), cùng các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Huê (Trạm Y tế);  Nghĩa (P.TT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Thành (P.QLKH); Trung (P.QTTB);  Tuấn (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh khóa 10 chương trình Thạc sỹ PGSM. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 752/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/10/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên Cuối Khóa” dành cho sinh viên khóa 61. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thúy, Nhàn, Dũng, Hương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Hoàn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Công đoàn bộ phận chuẩn bị Gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động đã và đang công tác tại Trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), Ban chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận và đ/c Huyền, Điều (VP Đ-ĐT).

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 09/11/2022

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Florida, Hoa Kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thông (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp rà soát Lễ công bố các chương trình đào tạo đạt chuẩn ACBSP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: TTUDCNTT, P.TT, P.TH, P.TT, P.QLKH, P.QTTB, P.TCKT, PSA, ĐTN, P.KT&ĐBCLGD, V.QTKD, V.ĐTTT,CLC&POHE và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có chuyên ngành đạt kiểm định ACBSP.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tiểu ban Lễ tân khánh tiết, truyền thông lễ kỷ niệm 20/11. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TKTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp báo cáo tiến độ rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trình độ đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Lê Hà, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH) và Trưởng Khoa/Viện quản lý các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; Trưởng ban điều hành các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tiểu ban Tài chính, Cơ sở vật chất, Hậu cần, An ninh trật tự lễ kỷ niệm 20/11. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TKTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/11/2022 

08h00

Tiếp và làm việc với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TH, P.KT&ĐBCLGD, Đoàn TN, HSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội thảo khảo sát thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, Đoàn Thanh niên; Đoàn khảo sát của Bộ GDĐT, Đại diện Lãnh đạo nhà trường và phòng CTSV và các phòng ban liên quan của 15 Trường Đại học ở Hà Nội.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên Báo cáo Ban Giám hiệu các hoạt động trong Tháng 11,12. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QTTB, P.TT, Đoàn TN, Hội Sinh viên, PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

13h45

Hội thảo khoa học “Các mô hình kinh doanh và khởi nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ: Thực trạng và xu hướng”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Thắng, Lan (TT.KN&STXH) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Bộ môn, các thầy cô và sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Lễ Trao học bổng chương trình “Con đường trở thành nhà Lãnh đạo chiến lược” 2022 và Ngày hội thông tin học bổng 2023. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, V.KTKT, V.NHTC, V.ĐTTT,CLC&POHE, ĐTN, HSV, Đại diện ACCA Việt Nam và EY Việt Nam, cùng toàn thể thầy cô và sinh viên có quan tâm.

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng  B101-102 Nhà A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý “Nghiên cứu đổi mới hệ thống, quy định đặt hàng, phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ  cấp Bộ của Bộ GD&ĐT”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng (P.QLKH); Chi, Hà (P.TCKT) và các đại biểu có giáy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 11/11/2022

08h00

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), các đ/c Đảng ủy viên, cùng các đ/c: Dinh, Huyền, Điều (VP.Đ-ĐT)

Bí thư Đảng ủy khối

Hội trường A2

ĐUK các trường ĐH-CĐ

08h30

Tư vấn tuyển sinh đại học VLVH tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Thành, Hưng, Hưởng, Thắng, Quang, Hòa, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ công bố chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP, Hoa Kỳ. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các đại biểu có giấy mời, toàn thể CBVC V.ĐTTT, CLC& POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Tiếp và làm việc với Trường Đại học New Brunswick, Canada. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Hương (V.QTKD); Tùng (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoá 1, chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tân cử nhân và gia đình và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

17h00

Khai mạc giải bóng đá viên chức, người lao động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Vân (P.QLKH); Đức (P.QLĐT); Vân, Cường (BM.GDTC) và Ban chủ nhiệm CLB bóng đá CBGV, các cầu thủ đăng ký tham gia và viên chức, người lao động quan tâm.

Phó Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Hữu Đồng

Sân bóng đá Trường ĐH KTQD

CLB bóng đá CBGV chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 12/11/2022

08h30

Lễ Khai giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam (tỉnh Quảng Ninh). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường CĐ Than- Khoáng sản Việt Nam

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

13h30

Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam – Ấn Độ: Kết nối đầu tư và tiếp cận thị trường dành cho DN khởi nghiệp (sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN – Ấn độ do NEU phối hợp với Sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cùng các đối tác Ấn độ và Việt Nam đồng tổ chức). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lan (TT.KN&STXH), các đại biểu trong hệ sinh thái khởi nghiệp có giấy mời, các thầy cô và sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Chủ Nhật 13/11/2022

10h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 7 năm 2022 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 18h30 thứ Hai ngày 07/11/2022: Chương trình Chào tân sinh viên K64 V.CNTT&KTS. Thành phần: TS. Nguyễn Trung Tuấn (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV V.CNTT&KTS, đại biểu khách mời trong và ngoài trường và toàn thể sinh viên của V.CNTT&KTS. Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Địa điểm: Hội trường A2. V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

– 09h00 thứ Ba ngày 08/11/2022: Tọa đàm khoa học Tiêu chuẩn áp dụng trong Thương mại và Công Nghiệp. Thành phần: PGS.TS. Tạ Văn Lợi (Viện trưởng), cùng các CBGV V.TM&KTQT, đại biểu khách mời, giảng viên và học viên quan tâm. Chủ trì: PGS.TS. Tạ Văn Lợi – Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. Địa điểm: Phòng B101-B102 Nhà A2. V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Ba ngày 08/11/2022: Làm việc với khoa Toán kinh tế, Viện CNTT&KTS, Khoa Thống kê về công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2023. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Thế (K.Toán); Bích (K.Thống kê); Tuấn (V.CNTT&KTS). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: Phòng 213 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba ngày 08/11/2022Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Nam Úc, Australia. Thành phần: Trung Tuấn, Quang Minh, Hoàn (V.CNTT&KTS); Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng Viện CNTT&KTS. Địa điểm: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1. V.CNTT & KTS chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Tư ngày 09/11/2022Gặp gỡ sinh viên Trường ĐH KTQD về chương trình thạc sĩ tại Trường Florida, Hoa Kỳ. Thành phần: Đ/c Long, Giang (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE); Thông (K.Marketing). Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng B101-102 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu

– 10h00 thứ Năm ngày 10/11/2022Thuyết trình của diễn giả cho sinh viên IBD@NEU ngành Kinh doanh và Marketing, ĐH Coventry, Anh. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng) và Toàn thể sinh viên năm cuối ngành Kinh doanh và Marketing, ĐH Coventry, VQ Anh. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế. Địa điểm: Phòng B101-102 Nhà A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 18h30 thứ Năm ngày 10/11/2022: Chương trình Chào tân sinh viên K64 của Khoa Quản trị kinh doanh “Marmorisa”. Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, toàn thể CBGV K.QTKD và các tân sinh viên K64. Chủ trì: PGS.TS Hà Sơn Tùng – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh. Địa điểm: Hội trường A2. K.QTKD chuẩn bị.

– 09h00 thứ Sáu ngày 11/11/2022Tổ chức bài giảng của GS. Barbara Oakley – Trường Đại học Oakland in Rochester, Hoa Kỳ với chủ đề: “Learning How To Learn” cho sinh viên Trường ĐH KTQD. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Bảy Ngày 12/11/2022: Giới thiệu thông tin tuyển sinh IBD@NEU cho học sinh THPT. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), cùng toàn thể CBGV V.ĐTQT và học sinh trường THPT tại Hà Nội. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế. Địa điểm: Phòng B101-102, Nhà A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án
– 16h00, thứ Sáu ngày 11/11/2022: NCS. Trần Tiến Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm sức khỏe phi nhân thọ tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), mã số: 9340201. Địa điểm:P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: