(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 46 năm 2021 (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 NĂM 2021
(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 08/11/2021

08h30

Họp Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB) và trưởng các đơn vị chức năng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2021 về việc xét tuyển thẳng sinh viên quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với Khoa Quản trị kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (V.ĐTSĐH); Hiếu, Tuấn Anh, Tùng, Thủy, Ngọc Anh, Đông và toàn thể CBGV Bộ môn Quản trị kinh doanh tổng hợp Khoa Quản trị kinh doanh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ I năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.ƯDCNTT); Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, TT.ƯDCNT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 09/11/2021

09h00

Họp chuẩn bị đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Quỳnh Mai (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thông, Huyền (K.Marketing); Hoàng, Đức, Hương, Thảo (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa, Hà, Kết (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo về đề xuất đàm phán liên kết đào tạo với nước ngoài Thạc sĩ Khoa học về Quản trị Kinh doanh giữa Trường ĐHKTQD và ĐH West of England, Anh. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTSĐH); Thúy (P.TCCB); Thục Anh, Giang, Bảy (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng) Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Bình (P.QLĐT); Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Thủy, Nghị, Hoàng (TT UDCNTT); Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Hà (P.TC-KT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Bài giảng với Đại sứ quán Trung Quốc về chủ đề “Văn hóa, kinh tế và cơ hội học bổng tại Trung Quốc” do Ông Bành Thế Đoàn – Tham tán văn hóa – Đại sứ quán Trung Quốc trình bày. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Diệp, Hoa (K.NNKT); Yên (V.CNTTKT); Núi (K.KHQL) và các CBGV, SV quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổ công tác rà soát tài liệu lưu trữ liên quan đến hoạt động đào tạo qua các thời kỳ (các nhóm báo cáo kết quả theo phân công tại Kế hoạch số 1689/KH-ĐHKTQD ngày 19/10/2021). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 465/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/10/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp triển khai công tác tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2021-2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các khoa, viện có phụ trách giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học, hình thức chính quy; và đại diện Ban điều hành các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT, TT.UDCNTT P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 10/11/2021

08h00

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát 196 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung, Hương (P.QTTB) và tư vấn quản lý dự án.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo quốc gia “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”. ONLINE/OFFLINE. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Thư ký Hội thảo, Ban biên tập theo Quyết định số 1260 QĐ/ĐHKTQD ngày 1/7/2021 của Hiệu trưởng, các đại biểu có giấy mời và Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.LLCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp báo cáo tiến độ kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Hiếu (K.QTKD); Ánh (V.KTKT); Thành (V.SĐH); Thế (K.Toán); Hương (V.QTKD); Hoàng (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án Tuyển sinh đại học Hệ đào tạo từ xa NEU-Elearning năm 2022 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quy định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ đào tạo Từ xa của Trường đợt 3 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập hệ đào tạo Từ xa của Trường đợt 7 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đào tạo Từ xa của Trường đợt 3 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 11/11/2021

08h00

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ tư” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 4th CIEMB 2021) – Phiên chính buổi sáng.
ONLINE/OFFLINE
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ trì các phiên thảo luận, Đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h00

Bài giảng với Đại học ChuO – Nhật Bản với chủ đề “Tổng quan về văn hóa và hoạt động kinh doanh của Nhật Bản”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long Quỳnh Anh, Giang (P.HTQT) và các CBGV, SV quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Quỹ Tiện tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam. Đ/c: Chương (Hiệu trưởng), Đ/c: Nhượng (Phó Hiệu trưởng) và các đ/c: Thành (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Quản lý dự án SAHEP làm làm việc với Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.ƯDCNTT); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh lần thứ tư” (CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS – 4th CIEMB 2021) – Phiên chính buổi chiều.
ONLINE/OFFLINE
Đảng ủy; Ban Giám hiệu; chủ trì các phiên thảo luận; đại biểu có giấy mời

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Đảng ủy trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c: Dinh (VP.Đ-ĐT); Thúy (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP. Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 12/11/2021

08h00

Executive workshop: Experiences and Strategies to Publish in High Quality International Publications.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c: Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c: Thành, Hưng, Hoàn, Dũng, B.Thảo (P.QLKH); TS. Abel Duarte Alonso (ĐH RMIT); các tác giả đăng bài hội thảo CIEMB; các giảng viên, Nghiên cứu sinh và học viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá – Kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Thúy, Tú (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Long, Giang (P.HTQT); Tuấn Anh (V.SĐH); Nam, Vân (K.QTKD); Huyền, Hương (K.Marketing); Núi, Hương, Tuấn (K.KHQL); Trọng (K.DL&KS); Toại, Tùng, Hòa, Toàn (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy định về Hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thúy, Phượng (P.TCCB) Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TTPC); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (Ban TTND); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 13/11/2021

19h30

Chương trình Chào tân sinh viên khóa 63. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, ĐTN, HSV, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QLĐT, lãnh đạo khoa viện và các tân sinh viên khóa 63.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

ĐTN-HSV chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 14/11/2021

   

                                                                                  Thông báo 
– 11h00, thứ Tư ngày 10/11/2021: Làm việc với Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế về công tác tiếp nhận lưu học sinh năm học 2021-2022.Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Số 23 Tạ Quang Bửu. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, Chủ Nhật ngày 14/11/2021NCS. Nguyễn Dụng Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của vốn nhân lực đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                      Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   
                      Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: