(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 45 năm 2023 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2023
(Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/11/2023

10h30

Phòng Tổng hợp báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Thương thảo Hợp đồng Gói thầu: “Mua cơ sở dữ liệu điện tử năm 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT), Sen (TT.TTTV)  và đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

17h00

Khai mạc Giải Bóng đá Viên chức, Người lao động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Lãnh đạo chính quyền và Công đoàn các đơn vị, cùng các viên chức, người lao động toàn trường có quan tâm.

Chủ tịch CĐ trường Nguyễn Hữu Đồng

Sân bóng đá ĐH KTQD

BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/11/2023

08h30

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kinh tế Quốc gia St Petersburg, Nga. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Lợi (K.KHPT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị: Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị; Khoa Khoa học quản lý và Khoa Bất động sản & Kinh tế tài nguyên. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng tập thể lãnh đạo mở rộng các đơn vị: Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị, Khoa Khoa học quản lý, toàn thể viên chức và người lao động Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên và các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng kiểm tra sát hạch ứng viên tiếp nhận công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 845 ngày 16/8/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Nhà xuất bản về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB), cùng Lãnh đạo mở rộng Nhà xuất bản.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu các hoạt động diễn ra trong tháng 11, 12. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.QTTB, Trạm Y Tế, ĐTN, HSV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 08/11/2023

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thử nghiệm kiểm soát xe máy ra vào tầng hầm Nhà trung tâm bằng hệ thống nhận diện thông minh AI. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng, Trung (P.TH); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét chọn cử viên chức đăng ký đi đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 89 năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo, Phượng (P.TCCB); Hưởng, Nhung (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00

Viện Kế toán – Kiểm toán báo cáo Ban Giám hiệu công tác tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và Khai giảng Chương trình Cử nhân Quốc tế Kế toán và Tài chính (BIFA) năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Ánh, Hùng, Linh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KTKT chuẩn bị tài liệu.

13h30

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình KX.01 theo QĐ số 2394/QĐ-BKHCN ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp 518, Bộ KH&CN,

Xe xuất phát tại Sảnh Nhà A1 lúc 13h10

13h45 Tọa đàm khoa học quốc tế “Di cư ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và vai trò đối với phát triển đổi mới, sáng tạo”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng , Lan (TT.KN &STXH) các đại biểu có giấy mời và các thầy, cô và sinh viên có quan tâm. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình KX.01 theo QĐ số 2390/QĐ-BKHCN ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp 518, Bộ KH&CN,

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/11/2023

07h30

Tọa đàm “Xu hướng giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành tại khu vực Đông Nam Á”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH) và chuyên gia quốc tế, các giảng viên, các nhà khoa học, các nhà quản lý đào tạo tiếng Anh tại các trường đại học: ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội, Trường Quốc tế – ĐH Quốc Gia Hà Nội, Trường Ekonomická univerzita  Bratislave, và toàn thể CBGV K.NNKT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A – Nhà Văn Hóa

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

08h00 – 17h00

Giới thiệu sản phẩm Nông sản cuộc thi “Khởi nghiệp kinh doanh Nông nghiệp”. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Đại diện Đoàn TN, Hội SV, Viên chức, Người lao động, Sinh viên có quan tâm và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sảnh G Thư viện Phạm Văn Đồng

K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ Kinh tế. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các CBGV, các cựu học viên, sinh viên và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Saxion, Hà Lan. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quế (V.NHTC); Ánh (V.KTKT);  Hoàng (K.DL&KS); V.ĐTTT, CLC & POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình KX.01 theo Quyết định số 2393/QĐ-BKHCN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp 518, Bộ KH&CN

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tài chính Trung ương Bắc Kinh – Trung Quốc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Lợi (V.TM&KTQT); Ánh (V.KTKT); Hà, Hoàng, Linh, Minh (K.KHQL); Chính (K.BH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng phương án tuyển sinh đại học năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-MBA) Khóa 22 đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 420/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/5/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 5 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023 Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Quang, Hòa, Thùy Anh (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/11/2023

08h00 Hội nghị cập nhật kiến thức mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trương), các thành viên Ban Giám hiệu, Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Thường vụ Đảng ủy). Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Hội trường Nhà 4A – Trụ sở Đảng ủy khối Xe xuất phát tại sảnh A1 lúc 07h15
09h30 Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Tổ trưởng TCT), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Tài chính – Marketing về công tác hỗ trợ tổ chức đào tạo chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường ĐH kinh tế Quốc dân tại TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Tài chính – Marketing TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
14h00 Lễ tổng kết và trao Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong CSGDĐH năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên có tên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Đại học Đà Nẵng P.QLKH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Tiếp và làm việc với trường Đại học Văn Lang. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Văn Lang P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
17h00 Bế mạc Giải Bóng đá Viên chức, Người lao động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Lãnh đạo chính quyền và Công đoàn các đơn vị, cùng các viên chức, người lao động toàn trường có quan tâm. Chủ tịch CĐ trường Nguyễn Hữu Đồng Sân bóng đá ĐH KTQD BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/11/2023

08h00

Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang năm 2023 – Diễn đàn: Phát triển nguồn nhân lực và không gian đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng).

UBND tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang

Xe xuất phát lúc 06h00 tại sảnh A1

08h00 Khai mạc Giải Cờ Viên chức, Người lao động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Lãnh đạo chính quyền và Công đoàn các đơn vị, cùng các viên chức, người lao động toàn trường có quan tâm. Chủ tịch CĐ trường Nguyễn Hữu Đồng Sảnh G Thư viện Phạm Văn Đồng BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
08h30 Khai mạc Ngày hội tuổi trẻ Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU YOUTH FESTIVAL 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện đào tạo, các tân sinh viên K65 và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Sân KTX ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu
09h30 Lễ trao bằng tốt nghiệp và Khai giảng Chương trình Cử nhân quốc tế Kế toán và Tài chính (BIFA) liên kết với Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Đoàn Thanh niên, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 V.KTKT chuẩn bị tài liệu
13h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 8 năm 2023 tại khu vực miền Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và các tân học viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Tài chính – Marketing TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
15h00 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 1 năm 2023 tại khu vực miền Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng, các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và các tân cử nhân. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Tài chính – Marketing TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
17h00 Tổ chức chương trình “Gala dinner – Cộng đồng sinh viên Neu – Elearning miền Nam – Khát vọng vươn cao”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) cùng các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và toàn thể học viên của chương trình tại khu vực miền Nam quan tâm. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Trường ĐH Tài chính – Marketing TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
17h00 Bế mạc Giải Cờ Viên chức, Người lao động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, Lãnh đạo chính quyền và Công đoàn các đơn vị, cùng các viên chức, người lao động toàn trường có quan tâm. Chủ tịch CĐ trường Nguyễn Hữu Đồng Sảnh G Thư viện Phạm Văn Đồng BTC, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
18h30 Đại nhạc hội Chào Tân sinh viên Khoá 65 trường Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU YOUTH FESTIVAL 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, các tân sinh viên K65 và các đồng chí có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 12/11/2023

08h00

Phỏng vấn tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Excutive MBA đợt 2 năm 2023. Các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Trưởng ban coi thi

Giảng đường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 10h00 thứ Năm, ngày 09/11/2023Làm việc với đại diện Trường Đại học Saxion về việc hợp tác đối chương trình bằng kép. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Quế (V.NHTC); Ánh (V.KTKT); Hoàng (K.DL&KS) và các chuyên viên Viện ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng Viện ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 15h30 thứ Ba, ngày 07/11/2023: NCS. Nguyễn Thu Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ đăng ký kinh doanh trực tuyến”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Quản lý công), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 17h30 thứ Ba, ngày 07/11/2023: NCS. Đoàn Hiếu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn của người học với chương trình cử nhân du học tại chỗ ngành kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 9310106. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00 thứ Tư, ngày 08/11/2023: NCS. Trần Thị Thúy An bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển tài chính tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00 thứ Năm, ngày 09/11/2023NCS. Lê Hồng Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam theo hướng đánh giá của sinh viên”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ