(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 45 năm 2022 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2022
(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 31/10/2022

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về việc phối hợp với Trung tâm Đổi sáng tạo quốc gia (NIC) tổ chức sự kiện “Phát triển nhân tài số: Cơ hội được học, được thành công”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Thuỷ, Hoàng (TT.UDCNTT); Tuấn (V.CTTT&KTS); Tuấn, Nhân (ĐTN); Tùng (PSA) và đại diện đơn vị tổ chức NIC.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB) và đại diện lãnh đạo các đơn vị có đăng ký kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 01/11/2022

09h00

Tiếp và làm việc với Bảo hiểm Xã hội Quận Hai Bà Trưng. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đòng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.TCKT, Đoàn Thanh niên, Trạm Y tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Thảo luận đề xuất với Đảng ủy về tái cấu trúc các Chi bộ Sinh viên. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Dinh, Huyền (VP.Đ-ĐT); Tuấn, Linh, Tuấn, Nhân (Đoàn TN) và Cấp ủy Chi bộ Sinh viên 1, 2.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn, Linh (ĐTN)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Tiếp và làm việc với Ngân hàng thế giới. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Hiền ( P.QTTB).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Văn phòng Ngân hàng thế giới

(Xe đón lúc 15h30 tại sảnh A1)

Thứ Tư 02/11/2022

08h00

Tọa đàm và gặp mặt 45 năm đào tạo Sau đại học, chủ đề “Phát triển đào tạo Sau đại học trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Trưởng các Khoa/Viện và các đơn vị trong trường, Trưởng các Bộ môn có đào tạo Sau đại học và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Công đoàn trường. Đ/c Tuấn (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c Trưởng các Ban công tác, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thuộc Công đoàn Trường.

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Cấn Anh Tuấn

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TBND chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Sen ( TT.TTTV); Hiền ( P.QTTB).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xe đón lúc 08h30 tại sảnh A1

09h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp về công tác phối hợp tổ chức thi IELTS trên máy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Đức, Thắng (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về việc phối hợp với Ban Quốc tế Trung ương Đoàn tổ chức Gala Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tuấn, Nhân (ĐTN); Tùng (PSA) và đại diện Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

15h00

Tiếp và làm việc với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quân (P.HTQT); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Khai mạc Triển lãm “Pioneering the Possible” (Tiên phong đột phá). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Trường (K.MT,BĐKH&ĐT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Lễ khai giảng Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc khóa 7. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa/Viện, Tổ chức chính trị – xã hội trong Trường, các đại biểu có giấy mời, và các tân sinh viên khóa 7.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 03/11/2022 

08h00

Họp Hội đồng rà soát kết quả học tập và xét cảnh báo học tập, thôi học cho sinh viên Đại học chính quy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2022, Chủ đề: “Vai trò của tri thức trẻ trong nền kinh tế số – Lần thứ IV”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN, HSV và đại diện lãnh đạo các Khoa/ Viện, Trung tâm, đại biểu có giấy mời, CLB YES, CBGV và các bạn Sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo B101-102 Nhà A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp ban chỉ đạo, ban nghiên cứu soạn thảo và xây dựng đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường ĐH KTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên các Ban theo Quyết định số 726/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/10/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp với Ngân hàng thế giới về Dự án Thư viện điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Sen, Kiên (TT.TTTV); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Huyền (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Thành (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Phượng (V. ĐTTT,CLC& POHE).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

BQL dự án chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo Hội đồng Khoa học và đào tạo về công tác rà soát, đánh giá và hoàn thiện chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c thành viên Hội đồng KH&ĐT và các đ/c: Hoàng (K.DLKS); Hà (K.KHQL); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD); Ánh (V.KTKT); Quế (V.NHTC); Lợi (V.TM&KTQT); Vinh, Trung, Nga (TT.ĐTTX).

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00 Rà soát tiến độ cập nhật dữ liệu xếp hạng của THE về Impact Ranking cho trường ĐH có tác động đến thực hiện các mục tiêu SDGs tốt nhất. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); T); Nghĩa (P.TT); Thành (P.QLKH); Trí Tuấn (Đoàn TN); Trường (K.MTBĐKH&ĐT); Quỳnh Anh (P.TH), Long (P.HTQ và nhóm công tác: Tuấn (K.ĐT); Nhân (K.QTNNL); Dũng, Nhung (K.MKT); Đại (K. KHPT) và các thành viên Tổ công tác. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCL cùng nhóm chuyên môn chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 04/11/2022

08h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Ban thường vụ Đảng ủy. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
08h00 Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các giảng viên, sinh viên quan tâm. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 K.Luật chuẩn bị tài liệu
08h30 Hội nghị “Tổng kết Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022” và Lễ trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022”. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TC-KT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT, Chủ tịch HSV; Đại diện Lãnh đạo Khoa/Viện, Cán bộ/Giảng viên phụ trách SVNCKH; CLB YES; Giảng viên hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải, Sinh viên có giấy triệu tập; Ban tổ chức; P.QLKH và Các  đại biểu có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Hội trường A2 P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ và phiên thường kỳ tháng 11 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

VP.Đ-ĐT,
P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hương (V.QTKD); Cảnh (V.PTBV); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Thắng (TT.KN&STXH); Thìn (TT.ĐTLT); Hội (TC.KT&PT); Tú (NXB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 05/11/2022

13h30

Hội thảo khoa học quốc gia: “Những xu hướng mới trong đào tạo và nghiên cứu Kinh tế học”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Hội đồng KH&ĐT, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, cán bộ giảng viên, sinh viên có quan tâm và toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế học.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

17h00 Hội khóa K34. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tổ chức, các đồng chí có giấy mời và các Cựu sinh viên K34. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Sân Nhà văn hóa P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 06/11/2022

08h30

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Kinh tế học. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các thế hệ cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh khoa Kinh tế học và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

K.KTH chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 10h00 thứ Ba ngày 01/11/2022Chúc mừng Đại sứ quán Vương quốc Campuchia nhân dịp Quốc khánh lần thứ 69. Thành phần: Đ/c Long, Quân (P.HTQT). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: ĐSQ Vương quốc Campuchia, 71a Trần Hưng Đạo. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Tư ngày 02/11/2022Talkshow giữa Đại sứ quán và doanh nghiệp Thụy Điển với sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về nền kinh tế không sử dụng năng lượng hóa thạch và tiên phong sản xuất, sử dụng sản phẩm tái chế. Thành phần: Đ/c Tùng, Long, Trang (P.HTQT), Tuấn (ĐTN), Tùng (PSA). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Năm ngày 03/11/2022: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Humber, Canada về chương trình Summer Abroad Program hợp tác giữa hai trường. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Năm ngày 03/11/2022Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học New England, Úc về hợp tác trao đổi sinh viên. Thành phần: Đ/c Long, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Sáu ngày 04/11/2022: Khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Thành phần: PGS.TS Trần Văn Nam (Trưởng khoa) cùng các giảng viên, học viên đã đăng ký tham dự. Chủ trì: PGS.TS Trần Văn Nam -Trưởng Khoa Luật. Địa điểm: Phòng Hội thảo B 101+102 Nhà A2. Khoa Luật chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Bảy ngày 05/11/2022Khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Thành phần: PGS.TS Trần Văn Nam (Trưởng khoa), cùng các giảng viên, học viên đã đăng ký. Chủ trì: PGS.TS Trần Văn Nam -Trưởng Khoa Luật. Địa điểm: Phòng Hội thảo B 101+102 Nhà A2. Khoa Luật chuẩn bị tài liệu

– 08h00 Chủ Nhật ngày 06/11/2022: Khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Thành phần: PGS.TS Trần Văn Nam (Trưởng khoa), cùng các giảng viên, học viên đã đăng ký tham dự. Chủ trì:  PGS.TS Trần Văn Nam -Trưởng Khoa Luật. Địa điểm: Phòng Hội thảo B 101-102 Nhà A2. Khoa Luật chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 09h30 thứ Ba ngày 01/11/2022: NCS. Hồ Hải Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00 thứ Ba ngày 01/11/2022: NCS. Nguyễn Thanh Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00 thứ Năm ngày 03/11/2022NCS. Hoàng Xuân Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Cải cách quản lý chi ngân sách nhà nước với việc thực hiện mục tiêu chính sách tài khóa ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00 thứ Năm ngày 03/11/2022: NCS. Nguyễn Thị Yến bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm:  P502 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ