(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 45 năm 2021 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 NĂM 2021
(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/11/2021

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị chức năng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Mở thầu online gói thầu thi công bãi đỗ xe Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h30

Tập huấn nghiệp vụ thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
ONLINE
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Thúy, Tuyên (P.TCCB).

Bộ GD&ĐT

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h30

Họp Tổ biên tập Bộ Quy định. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT), Thúy, Tuyên (P.TCCB) và Trưởng đơn vị chức năng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp triển khai kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Chính quy các khóa 58 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Thùy, Diệp (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

15h00

Họp báo cáo Kế hoạch tọa đàm hàng năm của chương trình E-PHD (YES2021). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Xuân Thắng, Nhung (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Thắng, Cảnh (V.PTBV).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.PTBV chuẩn bị tài liệu.

Thứ Ba 02/11/2021

08h00

Các Tiểu ban báo cáo Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo và các Tiểu ban công tác chuẩn bị chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký các Tiểu ban chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp phân công nhiệm vụ và tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm đợt 2 năm 2021 (Theo KH số 1615/KH-ĐHKTQD-14-10-2021). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Huyền (P.TC-KT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Kết, Chung, Tuấn, Toàn (P.KT&ĐBCLGD) và Trưởng, Phó các Bộ môn có học phần thuộc khối kiến thức đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành chưa xây dựng NHCH trắc nghiệm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về phương án in và phát hành giáo trình, tài liệu học tập. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV), Thường vụ Đoàn Thanh niên, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLĐT, P.TC-KT, P.TT, TT.UDCNTT, TT.TTTV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo nghị định 81/2021/NĐ-CP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

13h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức “Hội nghị chuyên đề sinh viên” năm học 2021-2022 và “Đào tạo kỹ năng cho sinh viên” năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Nhàn, Thanh, Dũng, Phương, Hương, N.Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TC-KT); Thủy (TT.ƯDCNTT); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tuyển sinh hệ đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Phiên thứ hai). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 03/11/2021

08h00

Họp về phần mềm thanh toán giờ giảng cho giảng viên và phần mềm học phí của sinh viên Chương trình TT,CLC&POHE và Phân tích Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, TT.UDCNTT,   Toàn thể viên chức V.ĐTTT,CLC &POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về việc tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo “Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học chính quy tại Trường ĐH KTQD”. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo (K.KTH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Hưng, Quang, Thắng, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

13h30

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đào tạo liên tục. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC) và các viên chức Trung tâm Đào tạo liên tục.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTLT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng CSDL điện tử và PM quản trị CSDL phục vụ Kiểm định CLGD và xếp hạng đại học với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoàng Anh (Giám đốc Trung tâm), cùng các thành viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng Đại học Công nghiệp Hà Nội và các thành viên Tổ công tác xây dựng CSDL điện tử và PM quản trị CSDL phục vụ Kiểm định CLGD và xếp hàng đại học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thi bài giảng trực tuyến năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức theo Quyết định số 466/QĐ-ĐHKTQD, ngày 08/10/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác sửa đổi, bổ sung Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quy định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án Tuyển sinh đại học hệ đào tạo Từ xa NEU-Elearning năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quy định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thống nhất kế hoạch tổ chức thi trực tuyến cho sinh viên hệ đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Sơn (V.CNTT); Vinh, Trung, Nga (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 04/11/2021

08h00

Họp về tổ chức gặp mặt các thế hệ CBGV, cựu SV tham gia các cuôc chiến tranh giải phóng Dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ban Giám hiệu. cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dong (Hội CCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thúy (P. TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Hội CCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban quản lý Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Thành (V.ĐTSĐH); Thắng (V.PTBV); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Hội (Tạp chí KT&PT); Long (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Triển khai công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 65 năm thành lập Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), các thành viên Ban Giám hiệu, Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), Toàn thể các đ/c Trưởng các đơn vị trong trường, Thường vụ BCH Công đoàn trường, Bí thư, Phó Bí thư đoàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH và Ban ND chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác nhập dữ liệu tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Huy, Đô, Tuấn (P.QTTB); Chi, Hà, Mai, Xuân (P.TCKT); Thuỷ, Nghị (TT.UDCNTT) và đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng phần mềm quản trị CSDL phục vụ Kiểm định CLGD và xếp hàng đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng CSDL điện tử và PM quản trị CSDL phục vụ Kiểm định CLGD và xếp hàng đại học.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h30

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo Quy định về Quy trình ban hành Quy chế, Quy định của Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c:  Dũng, Thanh, Hậu, Vi, Giang, Hưng (P.TTPC); Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Ngọc (Ban TTND); Mạnh (K. Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về phương án xây dựng lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c; Triệu, Đức, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Toại, Thắng, Chung (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Thủy (TTUDCNTT); Trung, Trinh (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV, TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 05/11/2021

08h00

Họp Thường vụ Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 11.2021. Đ/c Thọ (Bí thư đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP. Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo “YEARLY EPHD SEMINAR – YES2021: Innovation And Sustainable Development Under Uncertainty – Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh bất định”. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng toàn thể CBVC Viện PTBV, các đồng chí có giấy mời và các NCS của chương trình, các Thầy/Cô và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.PTBV chuẩn bị tài liệu.

09h00

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 11.2021. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP. Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (4th CIEMB 2021)” (Lần 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hội, Dũng (TC. KTPT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.TT,CLC&POHE); Ngọc (Đoàn TN); Trọng (K.DLKS); Nhung (K.Marketing); Chủ trì và thư ký các phiên thảo luận song song.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo kết quả tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 63. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c; Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Trung, Đô (P.QTTB);  Ngọc (Viện ĐT TT, CLC&POHE); Thùy (K.NNKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, thôi học đại học chính quy đợt 2/2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 52/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

13h00

Khai mạc Hội thảo quốc tế “International Conference on Emerging Challenges: Business Transformation and Circular Economy” (ICECH2021). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban Thư ký và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Tổng duyệt chương trình Khai giảng đại học chính quy K63. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Bình (P.QLĐT), Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Hà, Nhàn, Thanh (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT), Sinh viên trong đội trao cờ truyền thống, Đội văn nghệ, Đại diện PSA và đội kỹ thuật.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 06/11/2021

08h00

Tập huấn Quản trị đại học.
ONLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Ban Giám hiệu và đ/c: Thành (P.QLKH-Thư ký HĐT); Thúy (P.TCCB).

Bộ GD&ĐT

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Khai giảng Đại học Chính quy Khóa 63. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), Các thành viên Ban Giám hiệu, Các đ/c Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu CB, Bí thư Đoàn thanh niên, Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trưởng, Các thầy cô giáo và sinh viên không có giờ lên lớp, Phụ huynh sinh viên K63, Đại diện các nhà tài trợ và Các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2
và Live Streams trên trên fanpage của trường

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Chủ Nhật 07/11/2021

   

Thông báo 

 

Bảo vệ Luận án

– 09h00, thứ Bảy ngày 06/11/2021NCS. Nguyễn Phùng Quân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chính sách giải quyết việc làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số tái định cư do xây dựng thủy điện trọng điểm của Việt Nam – Nghiên cứu tại một số tỉnh miền núi phía Bắc”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

– 14h30, thứ Bảy ngày 06/11/2021: NCS. Phạm Thị Ánh Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

– 09h00, Chủ nhật ngày 07/11/2021: NCS. Phạm Quốc Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp ngành bưu chính – viễn thông Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310104. Địa điêm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   

                                    Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: