(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 44 năm 2023 (Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2023
(Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 30/10/2023

08h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Huê (T.YT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Dũng, Q.Anh (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT) và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

08h00

Khai giảng khoá đào tạo Cán bộ Quản lý – Tập đoàn hoá chất Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: L.Hương (V.QTKD), các cán bộ quản lý (Tập đoàn Vinachem), toàn thể CBVC TT.PTDNV và các đại biểu có giấy mời tham dự.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
Bùi Đức Thọ

Nhà khách Quốc hội (Hà Nội)

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét, cấp học bổng từ các tổ chức doanh nghiệp. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thúy, Thanh (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng Tư vấn của Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Hà (CT.HĐTV) và các thành viên HĐ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch Tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh, Phương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp xây dựng Kế hoạch tổng hợp năm 2024 của các đơn vị liên quan: P.CTCT&QLSV, BM.GDTC, Đoàn TN, Hội SV. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo các đơn vị: Phòng CTCT&QLSV, Bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu

13h00

Chương trình định hướng cho sinh viên Kiểm toán CLC tích hợp chứng chỉ ACCA, Khóa 65 Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ánh (V.KTKT); Đức (TT.NNKT) và đại diện ACCA, EY, PWC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A –
Nhà văn hóa

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Ban thường trực Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên CTTT, CLC, POHE và Phân tích kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt tháng 10/2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp hệ ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Chương trình định hướng cho sinh viên Kiểm toán CLC định hướng ACCA, Khóa 63, 64 Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Ánh (V.KTKT); Đức (TT.NNKT) và đại diện ACCA, EY, PWC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A –
Nhà văn hóa

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công giới năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Trung (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà, Linh (P.CTCT&QLSV); Chi, Hà (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTQT); Hương (V.QTKD); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hưởng (V.ĐTSĐH); Tuấn, Nhân (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 31/10/2023

08h00

Hội thảo Chương trình KX.01/21-30 “Những vấn đề đặt ra trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng Tư vấn, cùng đại diện lãnh các đơn vị trong Trường các đ/c có giấy mời và các đ/c quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chương trình KX.01/21-30, P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng, thư ký điểm thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng và thư ký điểm thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 501 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 01/11/2023

08h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm định FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thử nghiệm kiểm soát xe máy ra vào tầng hầm Nhà trung tâm bằng hệ thống nhận diện thông minh AI. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng, Trung (P.TH); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu kết quả công tác Tự đánh giá. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và xét công nhận tốt nghiệp Chương trình E-BBA& E-BDB đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo quyết định số: 55/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/01/2023 và quyết định số 56 /QĐ-ĐH KTQD ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét kết quả tuyển sinh Chương trình Đào tạo thạc sỹ KTPT Việt Nam – Hà Lan, Khóa 30 đợt 2. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Hưởng (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TTPC); Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng phương án tuyển sinh đại học năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 02/11/2023

08h30

Họp báo Ngày hội Tuổi trẻ – NEU YOUTH FESTIVAL 2023. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng uỷ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, Hội SV; đại diện các doanh nghiệp, báo chí, truyền thông quan tâm.

Bí thư Đoàn trường Vũ Trí Tuấn

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp đánh giá tổng kết công tác thực hiện Kế hoạch năm 2023 và xây dựng Kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT.ĐTTX, TT.NNKT, TT.ĐTLT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu

13h30

Toạ đàm thường niên Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh – YES 2023: “UNLOCKING POTENTIAL THROUGH SUSTAINABLE AND CIRCULAR ECONOMY PRACTICES”. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chuyên môn chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh; Các Thầy, Cô hướng dẫn, các đồng chí có giấy mời, các NCS của chương trình và toàn thể viên chức Viện PTBV, Các Thầy/Cô và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.PTBV, các NCS E-PHD trình bày chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học VLVH, đợt 2 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHKTQD, ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

16h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập, hình thức VLVH, đợt 1 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHKTQD, ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Thứ Sáu 03/11/2023

08h30

Họp Đảng ủy trường phiên thường kỳ tháng 11 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 04/11/2023

07h30

Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV) và đại diện các Khoa, Viện đã sơ tán tại xã Lam Cốt.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

X.Lam Cốt, H.Tân Yên, T.Bắc Giang

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
(Xe xuất phát lúc 06h00 tại sảnh A1)

Chủ Nhật 05/11/2023

 

   

 

 

 

Thông báo

– 09h00 thứ Năm, ngày 02/11/2023Họp về công tác tổ chức đoàn tham dự vòng Chung khảo, Lễ tổng kết và trao Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong CSGDĐH năm 2023 tại Thành phố Đà Nẵng. Thành phần: Đ/c Vân, Thảo A (P.QLKH); Nga (V.KTKT); Tâm (V.NHTC); Hồng (V.TM&KTQT); Hoa (K.QTKD), cùng 05 nhóm sinh viên. Chủ trì: TS Trịnh Mai Vân – Phó Trưởng phòng – P.QLKH. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. P.QLKH chuẩn bị tài liệu.
– 13h00 Chủ Nhật, ngày 05/11/2023Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 – Chương trình Thạc sĩ tiêu chuẩn. Thành phần: Các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Địa điểm: Giảng đường B. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.
  Bảo vệ Luận án
                                                                                                                   
– 15h00 thứ Hai ngày 30/10/2023: NCS. Nguyễn Văn Đại bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “An investigation into the logic of artisan product innovation: An institutional logics perspective”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Ba, ngày 31/10/2023: NCS. Hoàng Lê An bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Team collective voice and its roles in promoting team innovative performance”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (E-PhD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: