(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 44 năm 2022 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2022
(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/10/2022

08h00

Triển khai lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH), Ban Quản lý Dự án Sahep và các Giảng viên, NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu việc kiểm tra thử nghiệm đánh giá tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB); Đức (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Hà (P.TCKT); Bảo (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính và Quản lý giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học La Trobe. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Viện Phát tiển bền vững báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Toạ đàm thường niên Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh (YES 2022). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chuyên môn chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh theo QĐ số 445/QĐ-ĐHKTQD ngày 14/7/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.PTBV chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội Sinh viên báo cáo Thường vụ Đảng ủy về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí: Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (Đoàn TN) và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn TN & Ban Thư ký Hội SV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với Bà Nguyễn Thanh Vân – Giảng viên Khoa KT&QLNNL. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Phượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Đồng (Chủ tịch CĐT); Dũng (P.TTPC); Trường (K.Luật); Ngân, Bảo (K.KT&QLNNL).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 25/10/2022

08h00

Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c:  Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV); Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường, các đồng chí có giấy mời, Sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn Khóa 61, 62, 63, 64.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Triển khai lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH), Ban Quản lý Dự án Sahep, và các Giảng viên, NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Khoa Ngoại ngữ kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu về công tác cán bộ và kế hoạch phát triển của Khoa. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB và cán bộ chủ chốt Khoa NNKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh công nhận trúng tuyển chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (E-MBA) khoá 21 (đợt 2) năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số: 222/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị

13h30

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (5th CIEMB 2022)”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hội, Dũng (TC.KTPT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (V.TT,CLC&POHE); Tú (NXB); Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ kiểm định cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD), Thường trực ban viết báo cáo kiểm định cơ sở giáo dục và 15 CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Tọa đàm Khoa học: “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường giữa Việt Nam và Lào”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức, các đại biểu có giấy mời, toàn thể cán bộ gảng viên Khoa Môi trường, BĐKH và Đô thị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 26/10/2022

08h00

Triển khai lớp tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH), Ban Quản lý Dự án Sahep, và các Giảng viên, NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị các Khối thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c có giấy mời.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét chọn sinh viên đi học trao đổi theo diện học bổng Global Korean Scholarship (GKS) của Chính phủ Hàn Quốc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Dự Hội nghị liên kết đào tạo GDQP&AN tại Trường ĐH Hùng Vương. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
(xe xuất phát lúc 06h30 tại sảnh A1)

10h00

Tiếp và làm việc với Đoàn các nhà khoa học và doanh nhân CHLB Đức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Lan (TT.KN&STXH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp chuẩn bị tọa đàm 45 năm đào tạo Sau đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT), Hội (TC.KTPT); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Thắng, Hòa, Hằng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát công tác triển khai quy hoạch Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Mạnh, Hương, Tần, Thanh, Nhân (P.QTTB); Dũng (P.TH) và đơn vị tư vấn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo công tác chuẩn bị rà soát và hoàn thiện Chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ Đào tạo từ xa. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB);  Triệu (P.QLĐT); Thùy (K.NNKT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Sơn (TT.CNTT); Vinh, Trung, Nga (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Rà soát tiến độ viết giáo trình năm 2022 và các giáo trình còn nợ năm 2021 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT) và các Thầy, Cô chủ biên giáo trình đã ký hợp đồng với nhà trường năm 2022, năm 2021 trở về trước chưa hoàn thành.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Khai giảng lớp bồi dưỡng Hán ngữ trình độ sơ cấp A, phối hợp tổ chức với Trường ĐH Hà Bắc Trung Quốc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT) và các CBGV và sinh viên tham gia khóa học.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 27/10/2022 

08h00

Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 64. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Đức, Thắng (TT.NNKT); Chi (P.TC-KT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (P.TCCB); Thùy (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế tuyển sinh trình độ đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Ban chỉ đạo coi thi, Điểm trưởng, Thư ký điểm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 4 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD- ngày 13/12/2021, và Quyết định số 702/QĐ-ĐHKTQD- ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

11h15

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 4 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp đội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2022 cho sinh viên đại học chính quy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và phương hướng tuyển sinh năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang (P.QLĐT); Thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, Các thành viên tổ công tác giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa/Viện trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 28/10/2022

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Hội thảo ICYREB 2022 dành cho nhà khoa học trẻ của 10 trường đại học khối kinh tế. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Vân, Thảo (P.QLKH) và các đại biểu có giấy mời.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội

P.QLKH chuẩn bị tài liệu
(xe xuất phát lúc 07h00 tại sảnh A1)

08h00 Toạ đàm thường niên Chương trình Tiến sĩ bằng tiếng Anh – YES 2022: RESEARCH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CONTEMPORARY BUSINESS AND SOCIO-ECONOMIC ISSUES (Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững: Các vấn đề Kinh doanh và Kinh tế – Xã hội đương đại). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), thành viên Ban chuyên môn chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh, TS. Lê Thái Hà – The VinFuture Prize, VinFuture Foundation; các đồng chí có giấy mời và các NCS của chương trình, cùng toàn thể CBVC Viện PTBV, Các Thầy/Cô và người học quan tâm. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.PTBV chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Tổ công tác xây dựng quy định mở ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
10h30 Báo cáo Hội đồng Khoa học và đào tạo về công tác rà soát, đánh giá và hoàn thiện chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng KH&ĐT và các đ/c: Hoàng (K.DL-KS); Hà (K.KHQL); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD); Ánh (V.KT-KT); Quế (V.NH-TC); Lợi (V.TM&KTQT); Vinh, Trung, Nga (TT.ĐTTX). Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Lễ tổng kết năm học 2021-2022 và chào đón tân sinh viên E-BBA, E-BDB K64 của Viện QTKD. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình, các tân sinh viên E-BBA, E-BDB, toàn thể CB-VC Viện QTKD, cùng các đ/c có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Hội trường A2 V.QTKD chuẩn bị
16h00 Gặp mặt giữa Lãnh đạo Trường và Tân lưu học sinh năm 2022 Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân, Trang (P.HTQT) và đại diện Lãnh đạo các đơn vị có lưu học sinh theo học. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
16h00 Giải Hội thao người Giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2022. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên QĐ số 706/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/10/2022 của Hiệu trưởng và các có giấy mời. Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 29/10/2022

08h00 Hội nghị trao đổi hợp tác về công tác phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học khối ngành kinh tế trong bối cảnh tự chủ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Ngân Giang, Hoàng Hà, Trần Hà (P.QLĐT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TC-KT); Thành, Vân (P.QLKH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Nghĩa, Long (P.TT), Tùng (P.HTQT); Tuấn (ĐTN), Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện và các đại biểu có giấy mời và Đại biểu của các Trường dự hội nghị. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h15

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Saint Petersburg, Nga. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Lợi (K.KTPT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 30/10/2022

08h00

Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 – Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Giảng đường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30 Khai mạc Ngày hội tuổi trẻ Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU YOUTH FESITVAL 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Đại diện lãnh đạo Khoa/Viện đào tạo, các tân sinh viên K64 và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Sân KTX ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu
09h00 Lễ Khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Cử nhân Kế toán/ Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ICAEW CFAB năm 2022. Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, cùng các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đ/c có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 V.KT-KT chuẩn bị tài liệu
13h00 Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 – Chương trình Thạc sĩ tiêu chuẩn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Giảng đường D1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
15h30 Lễ Khai giảng và Trao bằng tốt nghiệp Chương trình Cử nhân quốc tế Kế toán và tài chính (BIFA) liên kết với Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh) năm 2022. Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, cùng các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình và các đ/c có giấy mời. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ Hội trường A2 V.KT-KT chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 08h30 thứ Hai ngày 24/10/2022: Ngày hội định hướng hoạt động cho sinh viên CTTT, CLC, BA&POHE Khóa 64 (ODA). Thành phần: Đại diện BCH Đoàn trường, Viện ĐTTT, CLC&POHE, BCH LCĐ Viện ĐTTT, CLC&POHE và các tổ đội trực thuộc, các đại biểu có giấy mời. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2 V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Hai ngày 24/10/2022: Ngày hội định hướng hoạt động cho sinh viên CTTT, CLC, BA&POHE Khóa 64 (ODA). Thành phần: Đại diện BCH Đoàn trường, Viện ĐTTT, CLC&POHE, BCH LCĐ Viện ĐTTT, CLC&POHE và các tổ đội trực thuộc, các đại biểu có giấy mời. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2 V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba ngày 25/10/2022: Tổ chức tuần định hướng cho lưu học sinh Khóa 64 và cao học viên Khóa 31. Thành phần: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng- P.HTQT, cùng các đ/c: Quân (P.HTQT); Cường (P.QLĐT); Tuấn Anh, Quang (V.ĐTSĐH); Trang (P.TCKT); Loan (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm Y tế). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 19h00 thứ Bảy ngày 29/10/2022: Dạ hội My Smart Choice đón chào tân sinh viên IBD và BBAE. Thành phần: PGS. TS Nguyễn Thành Hiếu, Viện trưởng, cùng toàn thể CBGV, tân sinh viên IBD và BBAE và gia đình. Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 – 16h30, thứ Ba ngày 25/10/2022: NCS. Hoàng Nguyệt Quyên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố của kiểm soát nội bộ tác động tới hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ

Ghi chú: