(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 44 năm 2021 (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 NĂM 2021
(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 25/10/2021

08h30

Tọa đàm góp ý dự thảo Quy chế tuyển sinh bồi dưỡng dự bị đại học; xét tuyển vào đại học đối với học sinh dự bị đại học.
ONLINE
Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Hoàng Hà (P.QLĐT).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu,
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Viện Ngân hàng – Tài chính báo cáo Ban Giám hiệu kết quả tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ điều hành Quản trị kinh doanh Quốc tế (IEMBA) khóa 8. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TT-PC); Quế, Tuấn (V.NH-TC) và các thành viên Ban điều hành chương trình.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NH-TC chuẩn bị tài liệu

14h00 –  16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Lễ trao học bổng chương trình “Con đường trở thành nhà lãnh đạo chiến lược” 2021 và thông tin chương trình 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, V.KT-KT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.NH-TC, V.TM&KTQT, K.QTKD,  Đoàn TN, ACCA Việt Nam, EY Việt Nam, các thầy cô giáo và sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tuyển sinh hệ đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Phiên thứ nhất). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tiểu ban Nội dung chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chào mừng 65 năm thành lập Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), Các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Thúy (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Hội, Dũng (TC.KT&PT); Ngọc (Đoàn TN) và các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký TB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp công tác chuẩn bị Lễ tổng kết sinh viên NCKH năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN); Vân, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 26/10/2021

08h30

Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo về công tác sắp xếp lao động. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB); Dũng (P.TH); Đồng (Chủ tịch CĐ) và Tập thể lãnh đạo mở rộng TT.DVHTĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp triển khai Kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Phương, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCL); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tiểu ban Lễ tân khánh tiết chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chào mừng 65 năm thành lập Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký TB chuẩn bị tài liệu

10h30

Nhà xuất bản báo cáo Ban Giám hiệu công việc năm 2021 và kế hoạch công việc năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi, Huyền (P.TC-KT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (Đoàn TN); Thúy (P.TCCB) và toàn thể CBNV NXB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2020-2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thống nhất phương án phối hợp triển khai thẩm tra văn bằng, chứng chỉ cho hệ Đào tạo Từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Vinh, Trung, Huyền, Hường (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức khai giảng khóa 63. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Bình (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (Đoàn TN); Huê (Trạm Y tế).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00 Họp Tiểu ban Hậu cần, Cơ sở vật chất chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và chào mừng 65 năm thành lập Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 Thư ký TB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 27/10/2021

08h30

Hội nghị BCH Đảng bộ khối lần thứ 6 (mở rộng), khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác xây dựng đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021. Đ/c Thọ (UVBCH Đảng bộ khối – Bí thư Đảng ủy trường).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường tầng 3, nhà 2C, cơ quan Đảng ủy khối số 219 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

08h30

Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số mô hình chính sách và kinh doanh” thuộc Chuỗi hội thảo Mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu (VYSA).
OFFLINE/ONLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đoàn TN, Đại diện: P.QLKH, P.TT, Khoa/Viện quản lý sinh viên, Bí thư Chi đoàn GV thuộc Khoa/Viện, Đoàn viên cán bộ, giảng viên trẻ thuộc CĐGV và các sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h00

Tham dự sự kiện 45 năm thành lập UEH.
ONLINE.
Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các thời kỳ và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TH, TT.UDCNTT chuẩn bị

10h30

Tổ công tác báo cáo Ban Giám hiệu về việc tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo “Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học chính quy tại Trường ĐH KTQD”. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TT-PC); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Bảo (K.KTH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai Kế hoạch Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Huê (Trạm y tế);  Nghĩa (P.TT); Kiên (TT.TT-TV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Thành (P.QLKH); Trung (P.QTTB);  Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc (Đoàn TN); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TC-KT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT, Chủ tịch HSV; Đại diện Lãnh đạo Khoa/Viện, Cán bộ/Giảng viên phụ trách SVNCKH; CLB Sinh viên NCKH; Giảng viên hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải Nhất; Đại diện nhóm sinh viên đề tài đạt giải Nhất Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm 2021; Toàn thể viên chức phòng QLKH và các  đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h30

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban chỉ đạo, Ban Điều hành Chương trình Quy chế tuyển sinh và đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành, Hưởng, Hưng, Thắng, Quang, Tuấn Anh, Hòa, Định, Hằng (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Cải thiện năng suất lao động trong các doanh nghiệp cơ khí. Rào cản và giải pháp tháo gỡ”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT) và toàn thể VC TT.NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TTNCTV KT&KD chuẩn bị tài liệu

16h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch kiểm định FIBAA Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Hòa, Quang, Tuấn Anh, Định (V.ĐTSĐH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng (P.HTQT); Huyền (K.Marketing); Mai (K.QTKD); Linh (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Ban rà soát chương trình đào tạo Cao học Quản trị kinh doanh – MBA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Ngân (V.ĐTSĐH); Hiếu (K.QTKD); Thông (K.Marketing); Hương (V.QTKD); Lợi (V.TM&KTQT); Ngân (K.KT&QLNN); Thảo (K.BĐS&KTTN); Hoàng (K.DL&KS); Hùng (K.ĐT); Tuấn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Ban rà soát chương trình chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 28/10/2021

08h00

Tổ công tác báo cáo Ban chỉ đạo tiến độ và kế hoạch xếp hạng The University Impact theo các mục tiêu SGDs Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Các Thầy Cô trong Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi, Hà (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Triệu, Đức (P.QLĐT); Toại, Thắng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Thành, Hưng, Hưởng (V.ĐTSĐH); Trung, Mạnh (P.QTTB); Thành, Vân (P.QLKH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Nghĩa, Đức (P.TT) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp thảo luận về Hợp đồng kiểm định chương trình FIBAA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Chào tân sinh viên Khóa 63. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đoàn TN, VP.Đ-ĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TCKT, TT.UDCNTT, P.QTTB, P.TH, Hội SV, PSA.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h30 Họp Tổ công tác xây dựng Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Đ/c Hoa (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu toàn Trường. Đ/c Hoa (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Tọa đàm “Thúc đẩy việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong Nông nghiệp tại Việt Nam”. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, cùng toàn thể viên chức Khoa BĐS&KTTN, các đồng chí có giấy mời và các viên chức, người lao động, người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.BĐS& KTTN chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác giáo trình môn học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác giáo trình môn học theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/1/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tuyển sinh Hệ đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Phiên thứ hai). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng quy chế tuyển sinh Hệ Đào tạo từ xa trình độ ĐH theo Quyết định số 441/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa của Trường ĐH Kinh tế quốc dân đợt 2 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa năm 2021 theo Quyết định số 378/QĐ-ĐHKTQD ngày 7/9/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h45

Họp Tập thể lãnh đạo Trường và cán bộ chủ chốt Viện Ngân hàng – Tài chính về công tác cán bộ. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB) và cán bộ chủ chốt Viện Ngân hàng – Tài chính.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

17h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Tập thể Lãnh đạo trường, cùng các đ/c: Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 29/10/2021

08h00 –  11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch cải tạo sửa chữa các khu vực Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đào tạo quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT,  TT.DVHTĐT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Thường vụ Đảng ủy, cùng các đ/c: Ngọc (Đoàn TN); Ngọc (Trưởng ban TTND), Ban chấp hành CĐT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và UV BCH Công đoàn bộ phận; thành viên Ban Thanh tra nhân dân; thành viên Ủy ban Kiểm tra CĐT; Trưởng, Phó trưởng các Ban công tác của CĐT; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT và các đ/c có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VPĐ-ĐT,  BTC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét chọn sinh viên đi học trao đổi theo diện học bổng Erasmus+ tại Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Cộng Hòa Áo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 3 năm 2021.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h30

Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động Viện Ngân hang – Tài chính về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Viện Ngân hang – Tài chính.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 30/10/2021

   

Chủ Nhật 31/10/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 7 năm 2021 tại khu vực miền Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo 

– Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến 17h00 thứ Tư, ngày 27/10/2021Tiếp nhận kế hoạch học tập từ các đơn vị quản lý đào tạo để tổng hợp xây dựng thời khóa biểu toàn Trường (theo Công văn số 1579/ĐHKTQD-QLĐT ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng). Các đơn vị gửi file dữ liệu theo form chuẩn về Phòng QLĐT (Phòng 211, Nhà A1). Ghi chú: Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi, Tổ công tác của Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc bố trí thời khóa biểu và giảng đường. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1 (P.QLĐT). Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến Chủ Nhật, ngày 31/10/2021Tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 63 chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo Thông báo số 1601/TB-ĐHKTQD ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các đơn vị, cá nhân theo phân công. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

– Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến thứ Sáu, ngày 29/10/2021Các khoa/viện tổ chức rà soát kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy, xét cảnh báo học tập, thôi học (đợt 2/2021) theo Thông báo số 1484/TB-ĐHKTQD ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: Các đơn vị, cá nhân theo phân công. Địa điểm: Trưởng Khoa/Viện đào tạo. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Tư ngày 27/10/2021NCS. Trần Đại Hải bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
                                      Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ

Lich cong tac tuan-44-2021 (Bản cập nhật bổ sung lần 1)

Lich cong tac tuan-44-2021