(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 43 năm 2023 (Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2023
(Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 23/10/2023

13h30

Lễ kết nạp Đảng tháng 10 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c:  Hà (P.CTCT&QLSV); Dinh (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), Chi ủy 4 CB sinh viên và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 10.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Viện Đào tạo quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về Kịch bản tổ chức Lễ kỷ niệm 20 thành lập. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Thành, Giang, Hà, Bảy, Hương Lan, Hoàng Lan, Oanh (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 24/10/2023

08h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu E-Office 365. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT): Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường mở rộng bàn kế hoạch hoạt động hướng tới Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐT), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ và các đ/c: Vân (Ban Thể thao); Bao (Ban Tổ chức); Ngọc (Ban VHVN); Mai (Ban Tài chính); Thu (BCH.CĐT).

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các Ban công tác, Văn phòng chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổng kết và trao giải nghiên cứu khoa học sinh viên Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLKH, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT và các giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH, các đại biểu có giấy mời, V.ĐTTT,CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng B101 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch hoạt động năm 2024. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát công tác phòng chống dịch của Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Huê (Trạm Y tế); Thìn (TT.DVHTĐT); Dũng (P.TH); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ khai giảng khóa 8 chương trình liên kết Đào tạo Cử nhân QTKD Giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Dong seo Hàn Quốc. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Các thành viên Ban Điều hành, CBGV K.QTKD, phụ huynh, sinh viên chương trình và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 25/10/2023

08h30

Hội thảo khoa học đề tài cấp thành phố “Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh mới”, mã số CT07/06-2022-2. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Hội đồng KH&ĐT, Hội đồng Tư vấn, cùng đại diện lãnh các đơn vị trong Trường các đ/c có giấy mời và các đ/c quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BCN đề tài chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về công tác xếp hạng đại học theo The University Impact Ranking: hoàn thiện dữ liệu và cập nhật lên hệ thống THE. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cũng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Toại, Toàn, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Tuấn (K.ĐT) và các thành viên tổ công tác chuyên môn.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 8 năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp đánh giá tổng kết công tác thực hiện Kế hoạch năm 2023 và xây dựng Kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo các đơn vị: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

11h00

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Ban Giám hiệu kết quả công tác Tự đánh giá. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét cảnh báo học tập, thôi học Chương trình Tiên tiến, Phân tích kinh doanh, Chất lượng cao và POHE đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên hội đồng theo Quyết định số 19/QĐ-DHKTQD ngày 05/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h45

Đoàn Thanh niên báo cáo Đảng uỷ – Ban Giám hiệu báo cáo kế hoạch tổ chức Chào tân Sinh viên Khoá 65 NEU Youth Festival 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QTTB, P.TH, ĐTN, TT.DVHTĐT, BM.GDTC, Trạm Y tế, HSV, PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Lễ tốt nghiệp chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các tân cử nhân và gia đình.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 26/10/2023

08h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về phương án tổ chức thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2023-2024, áp dụng cho hình thức đào tạo đại học chính quy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại, Thắng, Kết, Chung, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Viện Kế toán – Kiểm toán báo cáo Ban Giám hiệu công tác tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp và Khai giảng Chương trình Cử nhân kế toán, kiểm toán tích hợp chứng chỉ ICAEW CFAB năm 2023. Ban Gám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Ánh, Hùng, Linh, Dương (V.KT-KT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

08h30

Hội thảo khoa học “Thúc đẩy sự kết nối, phổ biến và phát triển bền vững trong Giáo dục Thực hành Pháp luật tại Việt Nam”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo P.QLKH, Các đại biểu Bapsea, Griffith University, các đ/c có giấy mời; CBGV, SV Khoa Luật và các đ/c quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo B101-102, Nhà A2

Khoa Luật chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 và phương hướng tuyển sinh năm 2024. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, lãnh đạo các Khoa /Viện, GV tham gia giảng dạy chương trình đào tạo từ xa, các đồng chí có giấy mời, TT.ĐTTX và sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét, cấp học bổng từ các tổ chức doanh nghiệp. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thúy, Thanh (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh khóa 30, Chương trình Đào tạo thạc sỹ KTPT Việt Nam – Hà Lan Đợt 2 năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Hưởng (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TTPC); Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên năm học 2022-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (TTPC);  Nghĩa (P.TT);  Thắng (TTKNSTXH); Q.Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Vân (P.QLKH); Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có quản lý sinh viên, Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên, Trợ lý các Khoa/Viện và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các CBGV, các cựu học viên, sinh viên và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối và CDC về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết của Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Huê, Bình (Trạm Y tế); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

18h00

Gala Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), đại diện các đơn vị trong Trường các khách mời, toàn thể sinh viên, học viên, cựu sinh viên, cựu học viên V.ĐTQT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sảnh Thư viện Phạm Văn Đồng, tầng G A1-A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 27/10/2023

08h00 – 09h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Tổ chức hoạt động “Chia sẻ phát triển sự nghiệp cho sinh viên chương trình Neu – Elearning”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Huệ (BM.TTCK); Vinh, Hậu, Tuấn, Hồng (TT.ĐTTX), các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Đối thoại giữa Hiệu trưởng với Viên chức, Người lao động năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng toàn thể Viên chức, người lao động trong trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

11h30

Tiếp và làm việc với đoàn Trường Đại học Adelaide, Úc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Bảo (P.TCCB); Ánh (V.KTKT); Thế Anh (K.KTH); Tùng (K.QTKD); Quế (V.NHTC); Hà (V.TM&KTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (V.CNNT&KTS); Hương (V.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (6th CIEMB 2023)”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn, Dũng, Thanh, P.Thảo, B.Thảo (P.QLKH); Hội, Dũng, Hà (TC.KTPT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng, Trang (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Tú (NXB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DL&KS); Mai (V.QTKD); đại diện PSA.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 28/10/2023

08h00

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Luật. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các CBGV, các cựu học viên, sinh viên và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Khoa Luật chuẩn bị tài liệu

09h00 Hội Khóa 31 – Kỷ niệm 30 năm ngày ra Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch BĐH Mạng lưới Cựu sinh viên), Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV, Tổng thư ký Mạng lưới Cựu sinh viên), cùng các Thầy/Cô có giấy mời. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch BĐH Mạng lưới Bùi Đức Thọ Hội trường A- Nhà Văn hóa P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
11h00 Giải NEU Golf Teams Championship lần thứ IV – 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch BĐH Mạng lưới Cựu sinh viên), Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV, Tổng thư ký Mạng lưới Cựu sinh viên), cùng các Thầy/Cô có giấy mời. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch BĐH Mạng lưới Bùi Đức Thọ Sân Golf Long Biên P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 29/10/2023

08h30

Lễ Bế giảng và trao bằng đại học VLVH, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT. GDTX tỉnh Phú Yên

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 08h00 thứ Năm, ngày 26/10/2023: Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo quốc tế. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng – V.ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2.

– 14h00 thứ Năm, ngày 26/10/2023: Bài giảng của Giáo sư Úc “Clinical Legal Education – Experience from Griffith University” Professor Thérèse Wilson Dean of Law and Head of School-Griffith University. Thành phần: Đ/c Nam (Khoa Luật), cùng toàn thể GV, SV Khoa Luật và các đ/c quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Trần Văn Nam – Trưởng Khoa Luật. Điạ điểm: Phòng Hội thảo B101-102, Nhà A2. Khoa Luật chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Ba, ngày 24/10/2023: NCS. Nguyễn Tất Thắng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp quân đội Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00 thứ Năm, ngày 26/10/2023: NCS. Lê Trang Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của quản trị tri thức tới đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Điạ điểm: P501 Nhà A2.

– 17h00 thứ Năm, ngày 26/10/2023: NCS. Dương Công Dự bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư sản xuất kinh doanh thuộc ngành công nghiệp quốc phòng: Nghiên cứu trường hợp Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Vietel)”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, mã số: 9310104. Địa điểm: P502 Nhà A2.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 27/10/2023: NCS. Nguyễn Thị Việt Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động logistics đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành sữa Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00 Chủ Nhật, ngày 29/10/2023: NCS. Nguyễn Mạnh Khởi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của người dân về nhà ở tái định cư tại các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (QTKD bất động sản), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: