(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 42 năm 2023 (Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2023
(Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 16/10/2023

09h30

Họp Ban đón tiếp Đại học UEH ra thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổng duyệt chương trình Hội nghị tổng kết và Trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh, Điều (P.CTCT&QLSV); Nghĩa, Giàu (P.TT); Mạnh (P.QTTB); Tùng (PSA); Nhân, Kim Anh, Tú (ĐTN); Vân, Hưng, Thanh, Phạm Thảo, Bùi Thảo (P.QLKH); CLB SVNCKH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tổ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền thống của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.HTQT, P.TH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, ĐTN, đơn vị tư vấn thiết kế và các thành viên Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng 501 tầng 5 Nhà A2

P.TT và các thành viên tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h15

Trung tâm Đào tạo từ xa báo cáo Hội đồng công tác chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học tại Trường đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Thùy, Diệp (K.NNKT); Vinh, Hậu, Hoàng, Long (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

TT ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về thực trạng bố trí giảng đường phục vụ công tác đào tạo đại học chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Trung, Mạnh, Trinh (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Trung (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” (Đợt 2 năm 2023). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong BTV Đảng ủy, BTV Đoàn Thanh niên, Cấp ủy chi bộ Sinh viên I, Sinh viên II, Sinh viên III, Sinh viên IV và toàn thể học viên là quần chúng ưu tú được Chi bộ giới thiệu tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 17/10/2023

08h00

Hội nghị Tổng kết và Trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Chủ tịch CĐT, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT, Đại diện Lãnh đạo Khoa/Viện, Cán bộ/Giảng viên phụ trách SVNCKH; CLB YES; Giảng viên hướng dẫn đề tài SVNCKH đạt giải, Sinh viên có giấy triệu tập và toàn thể CBVC P.QLKH, Ban tổ chức và Các  đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Khoa Luật báo cáo Ban Giám hiệu về việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Luật. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nam, Trường, Huế, Nga, Mạnh, Sơn, Khánh (Khoa Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K. Luật chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về công tác in, xuất bản giáo trình của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn, Nhân (Đoàn TN); Trung, Đô (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tú (NXB); Thành (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h30

Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí cho sinh viên chính quy thuộc đối tượng chính sách Học kỳ 1 năm học 2023 – 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường ĐH KTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban nghiên cứu soạn thảo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường ĐH KTQD theo Quyết định số 982/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/10/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h00

Họp tiểu ban chuyên môn rà soát và cập nhật chương trình đào tạo ĐHCQ năm 2023 nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng – Trưởng tiểu ban), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT, Các Khoa/Viện chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 18/10/2023

08h00

Sơ kết 9 tháng đầu năm, rà soát 3 tháng cuối năm 2023 xây dựng KHCV năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC Phòng Quản lý Khoa học.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1932-20/10/2023), Giao lưu nói chuyện chuyên đề: “Phụ nữ NEU hiện đại, tự lập, tự tin, thành công và hạnh phúc” với chuyên gia Tâm lý Đinh Đoàn. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Nữ công Công đoàn trường, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, đai diện lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, toàn thể nữ cán bộ, viên chức, nữ sinh viên đang học tại Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT,  Ban Nữ công chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp đánh giá tổng kết công tác thực hiện Kế hoạch năm 2023 và xây dựng Kế hoạch công việc năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng Tập thể lãnh đạo các đơn vị: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV, ĐTN, HSV, BM.GDTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch Tư vấn tuyển sinh tại Lào. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Tùng, Long, Quân, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thành, Giang (V.ĐTQT); Nghĩa (P.TT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng rà soát và xét thôi học cho sinh viên đại học Vừa làm vừa học, năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về công tác coi thi và phối hợp coi thi. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h00

Sơ kết 9 tháng đầu năm, rà soát 3 tháng cuối năm 2023 xây dựng KHCV năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các CBVC Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TTPC
chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác sửa đổi, bổ sung các Quy định đào tạo đại học đối với sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác thành lập Quỹ Phát triển tài năng Kinh tế của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức (P.CTCT&QLSV); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tổ công tác “Rà soát bản quyền tài liệu điện tử phục vụ công tác xây dựng bộ học liệu môn học trình độ đại học”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Nam, Khánh (Khoa Luật); Dũng (P.TTPC); Tú (NXB); Đức (P.QLĐT); Sen, Kiên, Đỗ Phương (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 19/10/2023

14h00

Hội thảo khoa học xin ý kiến các cơ sở đào tạo về dự thảo Đề án đẩy mạnh tự chủ đại học giai đoạn 2024-2030. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường ĐHBK – ĐH Đà Nẵng

Thứ Sáu 20/10/2023

08h30

Hội thảo xin ý kiến Tổ chuyên gia về dự thảo Đề án đẩy mạnh tự chủ đại học giai đoạn 2024-2030. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường ĐHBK – ĐH Đà Nẵng

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại học UEH ra thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Trường. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), cùng các thành viên Ban đón tiếp theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 21/10/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 22/10/2023

 

   

 

 

 

Thông báo

– 08h00 thứ Tư, ngày 18/10/2023: Ngày hội định hướng hoạt động cho Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích Kinh doanh Khoá 65. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC& POHE), Đại diện Đoàn Trường, các đại biểu có giấy mời, sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE K65. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Tư, ngày 18/10/2023: Ngày hội định hướng hoạt động cho Tân sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, POHE và Phân tích Kinh doanh Khoá 65. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC& POHE), Đại diện Đoàn trường, các đại biểu có giấy mời, sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE K65. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 07h00 Chủ Nhật ngày 22/10/2023: Thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu vào cho các thí sinh dự tuyển thạc sĩ năm 2023 đợt 2. Thành phần: Các thành viên trong Quyết định coi thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu vào cho các thí sinh dự tuyển thạc sĩ năm 2023 đợt 2. Địa điểm: Giảng đường B. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 15h00 thứ Hai, ngày 16/10/2023NCS. Nguyễn Quỳnh Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Đánh giá các yếu tố tác động đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Tư, ngày 18/10/2023: NCS. Phạm Xuân Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất sống sót của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Bảy, ngày 21/10/2023: NCS. Xaysongkham Hathaboun bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Savannakhet theo hướng bền vững”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: