(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 42 năm 2022 (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022 Bản cập nhật bỏ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 NĂM 2022
(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 6). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.QTKD, V.ĐTQT, V.QTKD, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 6.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P. CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 64 (theo chuẩn quốc tế). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo K.NNKT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế

P.QLĐT, TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Họp xét chọn Thủ khoa các đối tượng xét tuyển Khoá 64. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh (CTCT&QLSV); Đức (QLĐT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Tổ công tác báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Phân hiệu tại Nghệ An. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 11/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 7). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.MT,BĐKH&ĐT, K.TK, K.NNKT, V.CNTT&KTS, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 7.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 10 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10/1952 – 10/10/2022). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các đ/c nguyên CBVC và toàn thể CBVC Nhà xuất bản, các Thầy Cô, Chủ biên/Tác giả quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 714 – tầng 7 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 10 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc (KVA). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Thành, Vân (P.QLKH); Nghĩa (P.TT); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

10h30

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc (KVA). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng, Giang (P.HTQT); Thành, Vân (P.QLKH); Nghĩa (P.TT) và toàn thể CBVC TT.NCTVKT&KD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội thảo khoa học quốc tế: Chủ đề: “Standardization – Connected platform in modern agricultural production” (Tiêu chuẩn hóa – Nền tảng kết nối trong sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Hội đồng KH&ĐT, Ban tổ chức Hội thảo, các tác giả có bài viết, các đại biểu có giấy mời, cán bộ giảng viên, sinh viên có quan tâm và toàn thể thành viên TT.NCTVKT&KD, cán bộ giảng viên Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá và hoàn thiện chương trình đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hoàng (K.DLKS); Hà (K.KHQL); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD); Ánh (V.KT-KT); Quế (V.NH-TC); Lợi (V.TM&KTQT); Vinh, Trung, Nga, Dung (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp triển khai dự án YSAELI do Đại sứ Quán Hoa Kỳ tài trợ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Tuấn (K.ĐT); Nhung (K.Marketing); Nga (V.KTKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 12/10/2022

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 8). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.Toán KT, V.KT-KT, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 8.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết, trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022” và Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ trong nền kinh tế số”. Đ.c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Phạm Thảo, Bùi Thảo (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Hà, Nhàn, Thanh (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Mạnh (P.QTTB); Trí Tuấn, Nhân (Đoàn TN); Đại diện CLB SVNCKH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Tham dự lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác tổ chức cán bộ chuyên đề “Văn hóa trong lãnh đạo, quản lý” Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường); Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Các Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng); Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường tầng 2 Nhà D 201 Trường ĐH Ngoại thương

Xe xuất phát lúc 08h00 tại sảnh A1

09h00

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 10). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tiểu ban nội dung Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban nội dung theo Quyết định số 671/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/10/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TB.ND chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác Dự án xây học liệu điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Đức (P.QLĐT) và Đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác thành lập Trường Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác thành lập Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 13/10/2022 

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 9). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, V.TM&KTQT, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 9.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, chuyển điểm các môn học ICAEW CFAB đối với sinh viên các chương trình đào tạo cử nhân học bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Ánh, Hùng, Hà Linh, Dương (V.KT-KT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

08h30

Họp Hội đồng quy đổi điểm cho sinh viên khóa 61,62,63 chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh BBAE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 486/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/7/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo về đơn thư phản ảnh của người lao động. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Bảo (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Dũng (P.TH); Dũng, Hậu, Huy (P.TT-PC); Thu Ba (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn được ban hành tại Thông tư 04/2016/TT-BDGĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp, ngành Luật.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp đại học VLVH (đợt 4 năm 2022). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 572/QĐ-ĐHKTQD (ngày 13/12/2021) và Quyết định số 227/QĐ-ĐHKTQD (ngày 27/4/2022) của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập và công nhận tín chỉ dành cho hệ liên thống ĐHCQ (VB2-CQ) khóa 64. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thầy/cô thành viên thường trực Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng (QĐ số 14/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2022)

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Cử nhân Kế toán học bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) K60. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Ánh, Hùng, Hà Linh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU) khóa 18, kỳ mùa thu 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 659/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh khóa 5 Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh tế học và Tài Chính giữa ĐH KTQD và ĐH Lincoln (Vương quốc Anh). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Công, Thế Anh, Thơm (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bằng Tiếng Anh (EMBA) Khoá 21 (đợt 2) năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/10/2022

08h00

Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”.
ONLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các Giảng viên và NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị Tư vấn tuyển sinh đại học VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.GDTX tỉnh Cao Bằng

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

09h00 Họp về công tác biên soạn giáo trình và tài liệu học tập 2020-2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thành, P.Thảo (P.QLKH), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, Khoa/Viện và các chủ biên giáo trình chưa nghiệm thu cấp cơ sở năm 2020-2022, các chủ biên giáo trình chưa được thanh toán và chủ biên đăng ký biên soạn giáo trình năm 2023. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
13h30 Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64 (Khối 4). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, ĐTN, HSV, K.KH&PT, K.KHQL, K.KT&QLNNL, cùng toàn thể sinh viên K64 Khối 4. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Hội trường A2 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Kiểm tra và tổng duyệt công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng hệ đại học chính quy khóa 64. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Sơn, Bình (P.QLĐT), Đại diện lãnh đạo và cán bộ được lãnh đạo đơn vị phân công các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, ĐTN, P.QTTB, PSA. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 15/10/2022

07h30 Lễ khai giảng hệ đại học chính quy khóa 64. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa/Viện, Tổ chức trính trị – xã hội trong Trường, các đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên khóa 64. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân côn
08h00 Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”.

ONLINE.

Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các Giảng viên và NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng ONLINE P.QLKH  chuẩn bị tài liệu
08h30 Lễ Khai giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Lễ Khai giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng TT.GDTX tỉnh Cao Bằng K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 16/10/2022

08h00

Triển khai lớp “Đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn đăng bài nghiên cứu khoa học lên báo quốc tế”.
ONLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng giảng viên và NCS của 45 cơ sở đào tạo thuộc Dự án Sahep.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 09h00, thứ Tư ngày 12/10/2022: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học King’s University College, Western University, Canada. Thành phần: Long, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 601 Nhà A1.

– 07h00, thứ Sáu ngày 14/10/2022: Tổ chức bài giảng trực tuyến của chuyên gia tổ chức IFC (WB) về Phương thức Hoà giải trong giải quyết tranh chấp cho đối tượng sinh viên Luật tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thành phần: PGS.TS Trần Văn Nam (K.Luật); TS. Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT, cùng toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Luật. Chủ trì: PGS. TS Trần Văn Nam – Trưởng Khoa Luật. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G, Nhà A1. P.HTQT, Khoa Luật chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Hai ngày 10/10/2022: NCS. Nguyễn Thị Phương Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường của các khách sạn ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Tư ngày 12/10/2022: NCS. Giang Minh Đức bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của áp dụng hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, mã số: 9510601. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
      Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ