(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 43 năm 2022 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 NĂM 2022
(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 17/10/2022

08h00

Hội thảo tập huấn cho sinh viên với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn: cơ hội và trách nhiệm của nhà quản lý kinh tế tương lai”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Tuấn (Đoàn TN), cùng các Giảng viên thuyết trình và điều phối khóa tập huấn, các sinh viên đã đăng ký và được xác nhận tham gia.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng B101, B102 Nhà A2

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Khai giảng khóa đào tạo, tập huấn về Tiếng Anh thư viện cơ bản. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét kết quả Tuyển sinh khóa 5 Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh tế học và Tài chính giữa ĐH KTQD và ĐH Lincoln (Vương quốc Anh). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Công, Thế Anh, Thơm (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Cử nhân Kế toán học bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB (ACT-ICAEW) K60. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tùng (HTQT); Ánh, Hùng, Hà Linh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

11h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Cử nhân quốc tế Kế toán và Tài chính (BIFA) – Khoá 5 liên kết với Cardiff Metropolitan University (Vương quốc Anh). Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Ánh, Hùng, Hà Linh, Hạnh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp với Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c Thành (P.QLKH).

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Xe xuất phát lúc 13h30 tại Sảnh A1

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Tiểu ban Cơ sở vật chất chương trình kỷ niệm ngày 20/11. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Lễ chào đón Tân sinh viên Chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và Phát triển Kinh doanh BBAE K64 và trao học bổng BBAE năm học 2021-2022. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, các giảng viên, các tân sinh viên BBAE và gia đình, cùng các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về thanh toán khám sức khỏe năm 2021. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Đ.Hà (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Huê, Hoa (Trạm Y tế).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quản lý và Hỗ trợ người học trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, V.Thúy, Dũng, Hương (P.CTCT&QLSV); Vân, Hoàn (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 18/10/2022

08h00

Thẩm định điều kiện liên kết và xúc tiến tuyển sinh Cơ sở liên kết đào tạo VLVH tại Trường Đại học Hoa Lư – Ninh Bình. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định số 635/QĐ-ĐHKTQD, ngày 29/9/2022 của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trường Đại học Hoa Lư- Ninh Bình.

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp triển khai công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường; Lãnh đạo các Trung tâm thuộc Khoa, Viện trong Trường và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00

Đoàn Thanh niên báo cáo công tác tổ chức Chương trình Chào tân sinh viên Khoá 64. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Vân (BM.GDTC); Tuấn (TT.DV&HTĐT); Tuấn (ĐTN); Hoàn (HSV) và các đ/c trong Ban Thường vụ ĐTN, Ban Thư ký HSV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN, HSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Quản trị ESSCA, Pháp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT), Hương (V.QTKD), Thông (K. Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp nhóm soạn thảo Phần 3 Đề án Tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c: Tuấn, Lâm (TT.DVHTĐT); Chi, Hà (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thúy (P.TCCB); Trường (K.Luật); Thuận (V.KTKT).

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các thành viên chuẩn bị tài liệu theo phân công

10h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu phương án in lịch năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa, Long, Hoa, Thêu (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị công tác khai giảng và trao bằng tiến sĩ năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (Đoàn TN); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh, Thắng, Nhung, Hằng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả xin ý kiến các trường về danh mục môn học xây dựng học liệu số và khóa học trực tuyến (theo nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT giao cho Trường). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TH, P.QLĐT, P.TT, P.TTPC, P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD, P.QLKH, TT.UDCNTT, TT.KNSTXH, VP. Đ-ĐT, ĐTN, HSV và Khoa/Viện QLSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo tiến sĩ nhóm kinh tế và quản lý. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 550/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/10/2022, đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.TM&KTQT, V.PTBV, K.KTH, K.Thống kê, K.Toán KT, K.LLCT, K.Đầu tư, K.KH&PT,K. K.KHQL, K.DL&KS, K.MT-BĐKH&ĐT, K.QTKD, K.BĐS&KTTN.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng 501 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch Tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương (CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 19/10/2022

08h00

Hội thảo tập huấn cho sinh viên với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và trách nhiệm của nhà quản lý kinh tế tương lai”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Tuấn (ĐTN), cùng các Giảng viên thuyết trình và điều phối khóa tập huấn, các sinh viên đã đăng ký và được xác nhận tham gia.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng B101, B102 Nhà A2

K.MT,BĐKH&ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Giao lưu “Rạng ngời phụ nữ NEU” kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐKH&ĐT – Trương ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ), Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Nữ công Công đoàn trường, đai diện lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, toàn thể nữ cán bộ, viên chức, nữ sinh viên đang học tại Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Làm việc với VinUni về triển khai chương trình học bổng đồng hành đã ký. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

VinUni

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Tạp chí Kinh tế và Phát triển báo cáo Ban Giám hiệu tình hình triển khai nâng cấp Tạp chí theo tiêu chuẩn Scopus. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Hà (K.KTH) và các CBVC Tạp chí.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tú (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban quản lý dự án SAHEP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Chi, Huyền (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Phượng (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

BQLDA SAHEP chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng thẩm định các chương trình đào tạo tiến sĩ nhóm Quản trị kinh doanh. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 549/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/10/2022, đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.TM&KTQT, K.QTKD, V.NHTC, V.KTKT, V.CNTT&KTS, V.PTBV, K.Marketing, K.QTKD,K.BĐS&KTTN, K.Bảo hiểm, K.KT&QLNNL.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng 501 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 7 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội nghị 10 trường đại học khối ngành kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD, P.QLKH, P.CTCT&QLSV, P.HTQT, P.TCCB, P.QTTB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 20/10/2022 

08h00

Họp Tiểu ban Lễ tân, khánh tiết và truyền thông chương trình kỷ niệm ngày 20/11. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng.

BTĐU,CTHĐT Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TKTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác nhóm tư vấn chính sách. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng, Dũng, Thanh, Hoàn (P.QLKH); Các đồng chí thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo trường và cán bộ chủ chốt Khoa Kinh tế học về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB), Chi ủy Khoa KTH, Trưởng, Phó Trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn đơn vị, Bí thư Chi đoàn giáo viên, Trưởng, Phó Trưởng bộ phận cấu thành Khoa KTH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tập thể lãnh đạo trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

11h00 Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động Khoa Kinh tế học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB) và toàn thể CBVC và NLĐ (không bao gồm viên chức tập sự và người lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
11h00 Họp triển khai công tác tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho khóa 61,62,63 và liên thông ĐHCQ (VB2-CQ) khóa 63 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, H.Giang, Minh (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, P.QTTB và đại diện Khoa/Viện có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
11h00 Lãnh đạo trường làm việc với Tập thể lãnh đạo mở rộng P.CTCT&QLSV và tập thể lãnh đạo V.KT-KT về công tác cán bộ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB) và các Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn giáo viên, P.CTCT&QLSV và V.KT-KT. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán và Tài chính (BIFA) giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), khoá 9, năm 2022. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Ánh, Hùng, Hà Linh, Hạnh, Dương (V.KTKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.KT-KT chuẩn bị tài liệu
14h30 Ban Giám hiệu họp bàn phương hướng giải quyết đơn thư phản ánh của người lao động tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Bảo (P.TCCB); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Dũng (P.TH); Dũng, Hậu, Huy (P.TT-PC); Thu Ba (K.Luật); Tuấn (TT.DVHTĐT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TTPC chuẩn bị tài liệu
16h00 Báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hiếu (V.QTKD); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (ĐTN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
17h00 Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày phòng Truyền thống. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trường. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 21/10/2022

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án trả lương theo KPI cho khối hành chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

09h00 Họp Tổ công tác thành lập Trường Kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp Tổ công tác thành lập Trường Kinh doanh Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
11h00 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Hòa, Tuấn Anh, Thắng (V.ĐTSĐH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 22/10/2022

08h00

Lễ khai giảng Nghiên cứu sinh và trao bằng Tiến sĩ. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; Đại diện Bộ môn; các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận án tiến sĩ các cấp; các tân nghiên cứu sinh, tân tiến sĩ và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 23/10/2022

   

Thông báo  

– 06h15 thứ Ba ngày 18/10/2022: Hội thảo tập huấn cho sinh viên với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn: cơ hội và trách nhiệm của nhà quản lý kinh tế tương lai”. Thành phần: Đ/c Trường, Hoa (K.MT,BĐKH&ĐT), các giảng viên, điều phối viên và học viên khóa tập huấn, các đại biểu có giấy mời. PGS.TS. Đinh Đức Trường – Trưởng khoa MT,BĐKH&ĐT. Địa điểm: Hải Phòng – Hải Dương. Xe xuất phát tại sảnh A1.

– 07h30 thứ Ba ngày 18/10/2022: Gặp mặt và phổ biến Quy định đào tạo cho sinh viên CTTT, CLC, BA&POHE K64 (Nhóm 1). Thành phần: TS. Lương Thu Hà – Phó Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE và sinh viên Nhóm 1. Chủ trì: TS. Lương Thu Hà – Phó Viện trưởng. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Ba ngày 18/10/2022: Gặp mặt và phổ biến Quy định đào tạo cho sinh viên CTTT, CLC, BA&POHE K64 (Nhóm 2). Thành phần: TS. Phạm Đan Khánh – Phó Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE và sinh viên Nhóm 2. Chủ trì: TS. Phạm Đan Khánh – Phó Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 18/10/2022: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Humber, Canada về chương trình đào tạo giảng viên và chương trình trao đổi hè tại Trường ĐH KTQD. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 609 tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 07h30 thứ Năm ngày 20/10/2022: Gặp mặt và phổ biến Quy định đào tạo cho sinh viên CTTT, CLC, BA&POHE K64 (Nhóm 3). Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE và sinh viên Nhóm 3. Chủ trì: TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Sáu ngày 21/10/2022: Báo cáo Thuyết trình Giải pháp kinh doanh của tân sinh viên IBD khoá 18 – 2022. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng V.ĐTQT, cùng toàn thể tân sinh viên và các đ/c quan tâm. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng V.ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ