(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 41 năm 2023 (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM 2023
(Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 09/10/2023

09h00

Tổng duyệt chương trình văn nghệ Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam năm 2023. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên đội văn nghệ.

Phó Chủ tịch CĐT Hồ Quỳnh Anh

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT, các đơn vị được phân công hỗ trợ

09h00

Họp Ban Nữ công, triển khai Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đ/c Huyền (Phó Chủ tịch CĐ Trường), cùng các thành viên Ban nữ công và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT & QLSV, P.TT, P.TCKT, TT.UDCNTT.

Phó Chủ tịch CĐT Phạm Thị Huyền

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền thống của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.HTQT, P.TH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, ĐTN, đơn vị tư vấn thiết kế và các thành viên Tổ công tác theo QĐ của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng 501 tầng 5 Nhà A2

P.TT và các thành viên tổ công tác chuẩn bị tài liệu

14h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Hội nghị tăng cường hoạt động thực tế cho sinh viên ĐHCQ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.TH, P.KT&ĐBCLGD, P.TT, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, ĐTN.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét công nhận chuẩn đầu ra cho sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 4 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng) cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Tọa đàm “Sự trỗi dậy của AI và ChatGPT: Thách thức và tiềm năng đối với giáo dục đại học”. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và đại diện các trường đại học (ĐH) có chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam, Các đối tác nước ngoài và các trường đại học nước ngoài tại Việt Nam: ĐH West of England, ĐH Coventry, ĐH Huddersfield, ĐH Lincoln, ĐH Leeds Beckett, ĐH Koblenz Đức, TMG Singapore, RMIT, BUV.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 5 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Đoàn thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ Chào tân sinh viên – NEU YOUTH FESTIVAL 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, P.QTTB, P.TH, ĐTN, TT.DVHTĐT, BM.GDTC, HSV, PSA.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN – HSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 10/10/2023

07h00 – 17h00

Tổng duyệt công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Các đơn vị được phân công theo kế hoạch của Hiệu trưởng.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT, các đơn vị được phân công hỗ trợ

08h30

Tọa đàm lấy ý kiến dự thảo Chuẩn chương trình đào tạo Khối ngành Tài chính – Kế toán trình độ đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng chương trình đào tạo Khối ngành Tài chính-Kế toán theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Gặp mặt kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10/1952 – 10/10/2023) và 18 năm ngày thành lập NXB ĐH KTQD (06/10/2005 – 06/10/2023). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể VC, NLĐ NXB cùng các thầy cô, các Chủ biên/Tác giả quan tâm và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 714 tầng 7 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp công tác chuẩn bị   tổ chức Hội nghị tổng kết, trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà, Thanh (P.CTCT & QLSV); Nghĩa (P.TT); Mạnh (P.QTTB); Nhân (ĐTN ); Tùng (PSA)  ; Vân, Phạm Thảo, Bùi Thảo (P.QLKH), Đại diện CLB SVNCKH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ công tác “Rà soát bản quyền tài liệu điện tử phục vụ công tác xây dựng bộ học liệu môn học trình độ đại học”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Nam, Khánh (Khoa Luật); Dũng (P.TTPC); Tú (NXB); Đức (P.QLĐT); Sen, Kiên, Đỗ Phương (TT.TTTV)

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 16). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

Thứ Tư 11/10/2023

07h00 – 11h30

Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Phiên 1). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Huyền (Phó Chủ tịch Công đoàn trường); Thu (VP.Đ-ĐT); Mai Anh (V.KTKT).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT, các đơn vị được phân công hỗ trợ

08h30

Sơ kết 9 tháng đầu năm, rà soát 3 tháng cuối năm 2023 xây dựng KHCV năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Cảnh (V.PTBV); Nam Thắng (TT.KN&STXH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình E-MBA khoá 22 đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) cùng các thành viên hội đồng theo Quyết định số 472/QĐ-ĐHKTQD ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.QTKD chuẩn bị

10h00

Triển khai các cuộc thi Olympic Tin học, Olympic Toán học cấp Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thế, Vân, Thông (K.TKT); Tuấn, Hoàn (V.CNTT&KTS); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Cử nhân đại học Chương trình Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) Khóa 61. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHKTQD và Quyết định số 860/QĐ-ĐHKTQD  ngày 23/8/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.TKT chuẩn bị tài liệu

13h30 – 17h00

Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Phiên 2). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đại biểu dự Đại hội: Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Đ/c Huyền (Phó Chủ tịch Công đoàn trường); Đ/c Thu (VP.Đ-ĐT); Đ/c Mai Anh (V.KTKT).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT, các đơn vị được phân công hỗ trợ

14h00

Viện CNTT&KTS báo cáo Ban Giám hiệu công tác tổ chức Hội thảo Quốc gia “Chuyển đổi số: Cơ hội, thách thức và giải pháp để phát triển kinh tế số” được tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Hoàn (P.QLKH); T.Tuấn, Tuyết, Tâm, Thu (V.CNTT&KTS) và các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo trường Đại học KT-KTCN, Đ/c Quang (Phó Hiệu trưởng); Tuấn, Hạnh (P.KHCN).

Phó Hiệu trưởng  Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

15h30

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2023, phương hướng tuyển sinh năm 2024 và từ năm 2025. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch HĐ KH&ĐT), Đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng tư vấn), Đ/c Dong (K.TKT), Đ/c Hoa (K.KHQL), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2023, các thành viên Tổ công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 và Đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa/Viện trong Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 12/10/2023

07h00 – 12h00

Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (Phiên 3). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đại biểu dự Đại hội: Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường); Đ/c Huyền (Phó Chủ tịch Công đoàn trường); Đ/c Thu (VP.Đ-ĐT); Đ/c Mai Anh (V.KTKT).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT và các đơn vị liên quan hỗ trợ phục vụ

08h30

Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đ/c: Tần, Hương, Nhân (P.QTTB); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Khoa Ngoại ngữ Kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm 20 thành lập Khoa. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Thùy , Trang, Huyền, Hạnh, Diệp, Hoa, Hương, Thùy, M.Linh (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2024 đến các đơn vị thuộc Trường. Ban Giám hiệu, cùng Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và các thành viên Tổ công tác theo QĐ số 922/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/9/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Chương trình “Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023 – Ngày hội “Kết nối yêu thương”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c Trung (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường tầng 4, Trung tâm chính trị Quận (số 8 Bùi Ngọc Dương)

Xe xuất phát lúc 13h45’ tại sảnh A1

Thứ Sáu 13/10/2023

08h00

Tổ chức khai mạc, kiểm tra trình độ đầu vào lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh để đạt trình độ IELTS từ 6.0 trở lên cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Thắng (TT.NNKT) và giáo viên Tiếng Anh của Trung tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Tỉnh Vĩnh Phúc

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

08h30

Sơ kết 9 tháng đầu năm, rà soát 3 tháng cuối năm 2023 xây dựng KHCV năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Tuấn Anh (K.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD
Chuẩn bị tài liệu

09h30

Sơ kết 9 tháng đầu năm, rà soát 3 tháng cuối năm 2023 xây dựng KHCV năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hoàng, Ngọc (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS
chuẩn bị tài liệu

10h30

Sơ kết 9 tháng đầu năm, rà soát 3 tháng cuối năm 2023 xây dựng KHCV năm 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT
chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12-CsoNet 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hoàn (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Hoàng, Cảnh (ĐH Phenikaa).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 14/10/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 15/10/2023

09h30

Lễ Khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 7 năm 2023 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo

 

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: