(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 40 năm 2022 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2022
(Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/9/2022

08h00

Từ 08h00 ngày 26/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022: Tổ chức nhập học trực tuyến cho sinh viên ĐHCQ khóa 64 (bổ sung các trường hợp chưa nhập học đợt từ 17/9/2022-25/9/2022). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp sinh viên nhập học theo Quyết định số 524/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/8/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

https://nhaphoc. neu.edu.vn

TK.HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h00

Họp Thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TK.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/9/2022

10h00

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2021-2022.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên hệ VLVH. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 23/QĐ-ĐHKTQD, ngày 11/01/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/9/2022

08h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh khóa 7 của Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐH KTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Bảo, Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Lê Dung, Đỗ Điệp (K.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp rà soát Báo cáo TĐG Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn trong nước: Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo các Khoa, các thầy cô trưởng nhóm chuyên trách viết Báo cáo tự đánh giá của các CTĐT (Bảo hiểm, Tiếng Anh thương mại, Thống kê, Luật, Kinh tế nông nghiệp).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo các hoạt động chào tân sinh viên trong tháng 10. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TCKT, P.QTTB, TT.DVHTĐT, ĐTN, HSV và PSA.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng cơ sở 2 tại Hà Nam. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp rà soát thống nhất danh mục minh chứng và cập nhật dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa (phụ lục 7). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình Đào tạo Từ xa ngành Luật kinh tế và Ngân hàng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng học liệu điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/9/2022 

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng ngành Kinh tế, nhóm thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tấng G  Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h45

Tọa đàm “Xúc tiến thương mại quốc tế 4.0 và mô hình kết nối giao thương Việt – Trung trong bối cảnh mới” trong khuôn khổ Triển lãm thương mại quốc tế Chiết Giang tại Hà Nội (phối hợp cùng Vinexad). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi (V.TM&KTQT); Lan (TT.KNSTXH) và các CBGV, sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trung tâm Triển lãm quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TT.KNSTXH, V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Phòng Quản trị thiết bị và Đơn vị thiết kế báo cáo Ban Giám hiệu phương án cải tạo hồ nước Nhà TTĐT. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về việc thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc chế độ chính sách năm học 2022 – 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Hương (P.CTCT&QLSV); Hà (P.TCKT); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD) khóa 18, kỳ mùa thu 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hiếu, Giang (V.ĐTQT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thông, Long, Hưởng (K.Marketing); Thùy (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Triển khai cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam. Đ/C Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thanh (P.CTCT&QLSV); Tuấn, Hoàn (V.CNTT&KTS); Hà (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Đại diện ĐTN.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng ngành Kinh tế, nhóm thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 3 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 3 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp rà soát tiến độ viết báo cáo TĐG Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA: Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện các nhóm viết Báo cáo TĐG của 15 chương trình đào tạo thuộc các đơn vị: K.Toán, K.QTKD, K.DL&KS, V.ĐTSĐH, V.KTKT, V.QTKD.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 30/9/2022

08h00 – 10h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng ngành Kinh tế, nhóm thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h00

Sự kiện kết nối 5 điểm cầu quốc gia: “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế và Chương trình “Liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo” thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KNSTXH); Thảo (K.BĐS&KTTN) và các CBGV, sinh viên có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.KNSTXH chuẩn bị tài liệu;
TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ liên thông ĐHCQ (VB2-CQ) năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết với ĐH Waikato khóa 2 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Ban phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Hiếu (V.ĐTQT); Dũng, Thanh, Hậu (P.TT-PC); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thúy, Tuyên (P.TCCB); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu.

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng, nhóm thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Khoa Kinh tế học báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Kinh tế học. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (Đoàn TN); Công, Thế Anh, Đức, Khánh Hưng, Quỳnh Hoa, Nga, Thơm, Linh (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 01/10/2022

07h30

Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư ngành, nhóm thư ký hành chính, ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng giáo sư ngành, nhóm thư ký hành chính, ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 02/10/2022

08h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, nhóm thư ký hành chính, ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2022 tạị khu vực miền Nam. Ban Giám hiệu, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân học viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TP. Hồ Chí Minh

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành kinh tế thẩm định báo cáo tổng quan ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng ngành), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, nhóm thư ký hành chính, ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư.

Chủ tịch Hội đồng ngành Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 10h00 thứ Hai ngày 26/9/2022Đại hội Chi bộ Nhà xuất bản. Thành phần: Đ/c Nguyễn Anh Tú (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ NXB và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Anh Tú. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ NXB chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Hai Ngày 26/9/2022: Đại hội Chi bộ Phòng Hợp tác Quốc tế. Thành phần: Đ/c Đào Thanh Tùng (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.HTQT và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Đào Thanh Tùng. Địa điểm: Phòng 610 tầng 6 Nhà A1. Chi bộ P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Ba ngày 27/9/2022Khoa Ngoại ngữ Kinh tế phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (Viettesol RELO) cùng tổ chức hội thảo với chủ đề: Creating open educational Resources. Thành phần: PGS.TS Phạm Thị Thanh Thùy (Trưởng khoa), cùng toàn thể Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế và khách mời. Chủ trì: Trưởng Khoa NNKT- PGS.TS Phạm Thị Thanh Thùy. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.NNKT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Ba ngày 27/9/2022: Đại hội chi bộ Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Thành phần: Đ/c Lê Quốc Hội (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ TC.KT&PT và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Lê Quốc Hội. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba ngày 27/9/2022: Đại hội Chi bộ Phòng Quản trị thiết bị. Thành phần: Đ/c Nguyễn Đình Trung  (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.QTTB và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Đình Trung. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ P.QTTB chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 27/9/2022: Đại hội chi bộ V.QTKD. Thành phần: Đ/c Lê Thị Lan Hương (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ V.QTKD và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Lê Thị Lan Hương. Địa điểm: Phòng 206 V.QTKD. Chi bộ V.QTKD chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Ba ngày 27/9/2022: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “xây dựng kế hoạch công việc cá nhân và đánh giá phân loại viên chức” của Viện ĐTTT, CLC & POHE. Thành phần: Đ/c Ngọc (Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các đ/c: Thúy, Thành (P.TCCB); Vân (P.QLKH) và CBVC Viện ĐTTT, CLC&POHE. Chủ trì: Viện trưởng TS Vũ Văn Ngọc. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư ngày 28/9/2022: Đại hội Chi bộ Trạm Y tế. Thành phần:  Đ/c Lê Đức Hưng (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ TYT và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Lê Đức Hưng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ TYT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Tư ngày 28/9/2022Đại hội Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất. Thành phần: Đ/c Giang Khánh Vân (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ BM.GDTC và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Giang Khánh Vân. Địa điểm: Phòng 1313 tầng 13 Nhà A1. Chi bộ BM.GDTC chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Tư ngày 28/9/2022Đại hội Chi bộ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên. Thành phần: Đ/c Nguyễn Hoàng Hà (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.CTCT&QLSV và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Hoàng Hà. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Tư ngày 28/9/2022Đại hội Chi bộ Khoa Bảo hiểm. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Chính (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.BH và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Chính. Địa điểm: Phòng 1414 tầng 14 Nhà A1. Chi bộ K.BH chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Tư ngày 28/9/2022: Đội tuyển bóng đá sinh viên Trường thi đấu giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Bắc “SV Champions League 2022” lượt trận thứ 3 gặp đội bóng đá sinh viên Trường Phenikaa. Thành phần: Ban huấn luyện và đội tuyển theo Quyết định của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Ban huấn luyện chuẩn bị theo phân công.

– 08h00 thứ Năm ngày 29/9/2022: Đại hội Chi bộ K.KHQL. Thành phần: Đ/c Đỗ Thị Hải Hà (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.KHQL và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Đỗ Thị Hải Hà. Địa điểm: Phòng 612 A tầng 6 Nhà A1. Chi bộ K.KHQL chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Năm ngày 29/9/2022Họp Ban thanh tra nhân dân. Thành phần: Đ/c Ngọc (Trưởng ban), cùng các đồng chí thành viên Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023. Chủ trì: Trưởng ban Vũ Văn Ngọc. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Ban thanh tra nhân dân chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: