(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 40 năm 2021 (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 NĂM 2021
(Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 27/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 5). Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường), Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, K.KHQL, K.KTH, K.QTKD, K.Toán KT, V.CNTT&KTS, V.QTKD và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 5.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Tọa đàm Kinh tế của Ủy Ban Kinh tế Quốc hội. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Lợi (V.TM&KTQT); Long (K.KTH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Tân Trào, tầng 2 tòa nhà Quốc hội

Xe đón tại sảnh A1 lúc 07h00

09h00

Triển khai cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ tiêu chuẩn K31. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng Trưởng các ban chuyên môn trong Tổ công tác theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo về kết quả đăng ký biên soạn giáo trình năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH), Thành (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00 Họp Tổ công tác soạn thảo Quy chế về truyền thông và quản lý thương hiệu của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường P.TT chuẩn bị tài liệu Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

15h30

Phòng Quản lý Đào tạo báo cáo Lãnh đạo Trường về kết quả tuyển sinh ĐHCQ khóa 63. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Ban Giám hiệu, đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị đón đoàn Site visit 11 chương trình đào tạo đăng ký kiểm định ACBSP. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KHĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.KT&ĐBCLGD, P.TT, P.TTPC, P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT, TT.TTTV và Trưởng Khoa/Viện có 11 Chương trình kiểm định ACBSP.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế về hoạt động y tế trong Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TYT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 28/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 6). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, K.DL&KS, K.KT&QLNNL, K.TK, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.KT-KT và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 6.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ xây dựng các Quy định, Quy chế của Trường. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy thông qua nội dung họp Hội đồng trường, công tác cán bộ và triển khai một số công tác Đảng vụ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các thành viên Đảng ủy trường và các đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB, Thư ký HĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với ông Dominique Laffly – Tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học tại Đại sứ quán Pháp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường), cùng các đ/c: Dũng (CFVG); Tùng, Quân (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 17 kỳ mùa thu 2021. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 315/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c Ban Thường vụ Công đoàn trường; Trưởng Khoa/Viện, Bộ môn; Chủ tịch Công đoàn đơn vị; Thành viên Ban tổ chức và Ban chuyên môn Hội thi Bài giảng trực tuyến.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy trình xác minh văn bằng, chứng chỉ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp xét tốt nghiệp Chương trình POHE năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổ công tác xây dựng Quy chế chuyển đổi tín chỉ và công nhận kết quả học tập báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả làm việc của Tổ công tác. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 332/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về công tác sinh viên năm học 2021-2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Nhàn (P.CTCT&QLSV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.KT&ĐBCL, P.TTPC, P.QLĐT, Viện ĐTTTCLC&POHE, V.ĐTQT, Đoàn TN, K.LLCT, K.Luật.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Tổ công tác xây dựng Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu toàn Trường báo cáo Ban Giám hiệu về “Quy định xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu toàn Trường”. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 29/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 7). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, K.BH, K.ĐT, K.KH&PT, K.Luật, K.Marketing, K.MT,BĐKH&ĐT, K.NNKT, V.ĐTQT và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 7.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Tọa đàm Đối thoại chính sách: Hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
ONLINE/OFFLINE
Ban Giám hiệu, các diễn giả chính, cùng các đ/c: Thành, Hoàn, Hưng, B.Thảo (P.QLKH), tham dự online: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Giáo sư; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các đồng chí có giấy mời và toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30 Họp về xử lý tài sản sau kiểm kê và chạy phần mềm quản lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đ/c: Trung, Mạnh, Hiền (P.QTTB); Chi, Đỗ Hà, Q.Mai, Xuân (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế QTKD 2+2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 6, năm 2021 (Đợt 2). Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT); Hiếu, Tuấn Anh, Ngọc, Thoa (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Nhà xuất bản Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Nhà xuất bản.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo công tác tuyển sinh Chương trình hợp tác, liên kết đào tạo cử nhân Kinh doanh với Đại học Waikato (New Zealand).
ONLINE/OFFLINE.
Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT); Lợi, Hải Hà, Ngọc A, Hưng (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Vị trí việc làm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp nhóm xây dựng Đề án vay vốn Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KH&PT); Thanh (K.MTBĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Nhóm thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 30/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 8). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT, Đoàn TN, K.BĐS&KTTN, V.NH-TC, V.TM&KTQT và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 8.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30 Họp Hội đồng văn bằng về đề xuất in bằng tiến sĩ cho Chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
09h30 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình E-PMP Đợt 2 năm 2021.

ONLINE/OFFLINE

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Hà, Hương, Thủy (K.KHQL); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Thường trực Hội đồng xét tốt nghiệp theo Quyết định số 203/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.KHQL chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Lincoln, khóa 4 năm 2021.

ONLINE/OFFLINE

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Bảo, Thế Anh, Thơm, Yến (K.KTH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.KTH chuẩn bị tài liệu
13h30 Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Tiếng Anh kỹ năng nói & Phần thi Phỏng vấn). Trưởng Ban chấm thi, cùng các thành viên Ban chấm thi theo Quyết định của Hiệu trưởng. Trưởng Ban chấm thi ONLINE V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
14h00 Tọa đàm các tiêu chuẩn kiểm định FIBAA.

ONLINE/OFFLINE

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Chi, Q.Mai (P.TCKT); Trung (P.QTTB);  Lãnh đạo và Thành viên Tổ kiểm định của: V.QTKD, V.KTKT, K.QTKD, K.Toán, K.DL&KS và các thành viên Hội đồng kiểm định theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
14h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về giải quyết và triển khai các hợp đồng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Hiền, Tần, Đô, Huy (P.QTTB); Chi, Đ.Hà, Q.Mai (P.TCKT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên Hệ đào tạo Từ xa năm 2021 của Trường.

ONLINE/ OFFLINE

Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 375/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/9 /2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Tổ công tác xây dựng đề án Tuyển sinh đại học Hệ đào tạo Từ xa Neu-Elearning năm 2022 của Trường.

ONLINE/ OFFLINE

Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 348/QĐ-ĐHKTQD ngày 23/ 8/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 01/10/2021

08h00

Họp Tổ công tác rà soát hoàn thiện Quy chế liêm chính trong học thuật và Quy chế khảo sát các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD) và thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

08h00

Khai mạc Ngày hội Định hướng các Câu lạc bộ, Tổ đội cho tân Sinh viên Khóa 63 – NEU CLUB’S DAY 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.TT; Ban Thường vụ Đoàn trường; Ban Thư ký Hội Sinh viên; Thầy/Cô và các tân Sinh viên Khóa 63 có quan tâm.

Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc

ONLINE

ĐTN – HSV chuẩn bị tài liệu

09h00 Lễ khai mạc “Ngày hội Đổi mới, sáng tạo xã hội và ra mắt mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam” (sự kiện trong khuôn khổ Techfest Quốc gia do NEU là đơn vị đồng chủ trì).

OFFLINE/ONLINE.

Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đại biểu Bộ KHCN; Đ/c: Lan (TT.KN&STXH); Các đơn vị có giấy mời và các chuyên gia, giảng viên và sinh viên quan tâm. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu
09h00 Họp rà soát báo cáo kiểm định các chương trình đào tạo.

OFFLINE/ONLINE.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Lãnh đạo và nhóm viết Báo cáo Tự đánh giá của các đơn vị: K.KH-PT, K.MT,BĐKH&ĐT, K.ĐT, K.KT&QLNNL, V.CNTT&KTS. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
10h00 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên báo cáo Đảng ủy – Ban Giám hiệu về Chương trình công tác năm học 2021-2022.

OFFLINE/ONLINE.

Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV);  Ngọc (Đoàn TN);  Hoàn (Hội SV) và các đ/c trong Ban Thường vụ Đoàn TN và Ban Thư ký Hội SV. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 ĐTN – Hội SV chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp triển khai xây dựng Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần đại cương và cơ sở ngành.

OFFLINE/ONLINE.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Lãnh đạo Khoa/Viện và Bộ môn quản lý học phần đại cương và cơ sở ngành; Thành viên Tổ công tác xây dựng Ngân hàng đề thi trắc nghiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TCT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban công tác Quý III, phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý IV năm 2021.

OFFLINE/ONLINE.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch CĐ trường, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội SV, Bí thư Đảng bộ bộ phận và Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, Viện, Chánh văn phòng các đơn vị trực thuộc và tương đương và các thành viên được triệu tập. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TH, VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 02/10/2021

   

Chủ Nhật 03/10/2021

14h00

Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Tiếng Anh kỹ năng Viết). Trưởng Ban coi thi, cùng các thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Trưởng Ban coi thi

ONLINE

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thông báo 

– 09h00, thứ Hai ngày 27/9/2021: Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình Chất lượng cao năm 2021. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng – V.ĐTTT, CLC & POHE), cùng đại diện Lãnh đạo các Khoa/Viện: Viện Ngân hàng – Tài chính; Viện Thương mại & Kinh tế quốc tế; Viện Kế toán – Kiểm toán; Khoa Marketing; Khoa Đầu tư; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Kế hoạch & Phát triển; Khoa Kinh tế & Quản lý nguồn nhân lực; Viện ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 10h00, thứ Hai ngày 27/9/2021: Họp xét tốt nghiệp cấp khoa Chương trình POHE năm 2021. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng – V.ĐTTT, CLC & POHE), cùng đại diện Lãnh đạo các Khoa/Viện: Khoa Marketing, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Khoa Du lịch và Khách sạn; Khoa Luật; Viện ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00, thứ Ba ngày 28/9/2021: Phổ biến và tập huấn Cán bộ coi thi CTTT&CLC năm 2021. Thành phần: Trưởng Ban coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00, thứ Tư ngày 29/9/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021 (Phần thi Tiếng Anh Kỹ năng Nói & Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30, thứ Tư ngày 29/9/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Tiếng Anh kỹ năng nói & Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00, thứ Năm ngày 30/9/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Tiếng Anh kỹ năng nói & Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00, thứ Sáu ngày 01/10/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30, thứ Sáu ngày 01/10/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00, thứ Bảy ngày 02/10/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30, thứ Bảy ngày 02/10/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng Ban chấm thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban chấm thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00, Chủ nhật ngày 03/10/2021: Phổ biến quy trình thi Viết luận và hướng dẫn sinh viên cách thi. Thành phần: Trưởng Ban coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30, Chủ nhật ngày 03/10/2021: Thi CTTT&CLC năm 2021. (Phần thi Viết luận). Thành phần: Trưởng Ban coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng Ban coi thi. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

– 14h00, thứ Ba ngày 28/9/2021: NCS. Sisomphou Singdala bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của phát triển tài chính tới tăng trưởng kinh tế ở nước CHDCND Lào”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Hình thức bảo vệ trực tiếp kết hợp trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo> Tiến sĩ.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: