(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 39 năm 2023 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2023
(Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 25/9/2023

08h30

Họp Ban tổ chức Hội thảo khoa học: “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tú (NXB); Tuấn (ĐTN), đại diện Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp thường trực Hội đồng công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học; công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chi cho sinh viên đại học chính quy khóa 65 có chứng chỉ tiếng Anh, tin học quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Hội đồng theo Quyết định số 28/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với Cục Quản lý Chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Trang, Thắng, Thành (TT.NNKT) và Thành viên Đoàn kiểm tra.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Nhà EFL

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử Trường năm 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Sen, Kiên, Phương (TT.TTTV); Long, Giàu, Linh (P.TT); Thúy, Hải Anh (P.TCCB); Tuấn, Linh (ĐTN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.QLKH, P.QTTB, P.CTCT&QLSV, TT.UDCNTT, TC.KTPT, NXB; Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h15

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Kinh tế và Kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu trong việc mời cộng tác viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và đào tạo. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thành, Vân (P.QLKH) và toàn thể CBVC TT.NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo chương trình đào tạo định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro (Actuary) đại học chính quy về việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp hệ sau đại học. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các thành viên HĐ KH&ĐT Trường; đại diện lãnh đạo P.QLĐT, V.ĐTSĐH, Khoa Toán kinh tế.

Chủ tịch HĐ KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h30

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức chương trình ươm tạo khởi nghiệp sinh viên KTQD NEURON 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH); Thành (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Nhân (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 26/9/2023

08h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Lợi (K.KH-PT), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Lễ Khai mạc giải Võ Taekwondo truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Y tế);
Vân, Cường, Sao (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

09h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: Tính toán dữ liệu và mạng xã hội lần thứ 12 – CsoNet 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH); Tùng, Trang (P.HTQT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Tuấn (V.CNTT&KTS); Trù, Cảnh (ĐH Phenikaa).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00

Viện Đào tạo quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về Kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 thành lập. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa, Long (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Thành, Giang (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp rà soát kế hoạch trao bằng Chương trình Tiên Tiến và Chương trình Phân tích kinh doanh năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.TCKT, P.CTCT&QLSV,  P.QTTB, P.TT, Đoàn TN và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Lợi (K.KH-PT), cùng các thành viên Hội đồng vàTổ thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chỉ đạo tổ chức chương trình “Giới thiệu siêu ứng dụng mạng xã hội kinh doanh Ecohappy” và báo cáo công tác chuẩn bị chương trình. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh (TT.ĐTTX); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi P.TCKT) và các thành viên BTC, đại diện CTCP Ecohappy.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy trình mua sắm, cải tạo sửa chữa. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 27/9/2023

08h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Lợi (K.KH-PT), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Hiệu trưởng làm việc với bộ phận truyền thông của Dự án Sahep. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Sen (TT.TTTV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Tầng 2 Thư viện Phạm Văn Đồng

TT.TTTV P.TT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp báo Hội thảo khoa học: “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng, Hoàn (P.QLKH); Dũng (P.TH); Nghĩa, Linh (P.TT), đại diện Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội và các cơ quan báo chí.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp chuẩn bị công tác khai giảng và trao bằng tiến sĩ năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Hưởng, Thắng, Hoa, Quang, Nhung, Hằng (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp rà soát tiến độ cập nhật dữ liệu phục vụ xếp hạng The University Impact Ranking. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Toại, Toàn, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Tuấn (K.ĐT) và các thầy cô trong Tổ chuyên môn về xếp hạng The University Impact Ranking.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về công tác dịch minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Thùy, Trang (K.NNKT); Toại, Thắng, Hòa, Thanh, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h15

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Hưởng, Thắng, Hoa, Nhung (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Phòng họp D205 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xe xuất phát lúc 13h40 tại sảnh Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Lợi (K.KH-PT), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký hành chính.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 7 năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường đợt 4 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng)  cùng các đ/c thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h30

Lễ Bế mạc Giải Bóng chuyền truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Hương, Lương (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

Thứ Năm 28/9/2023

08h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên Tiến và Chương trình Phân tích kinh doanh năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh, các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Làm việc với đơn vị thiết kế hạng mục chống thấm, chống ồn mái Nhà A2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Tùng, Tuấn (PSA) và đơn vị thiết kế, thi công.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ Bế mạc giải Võ Taekwondo truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Huê (Y tế);
Vân, Cường, Sao (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

10h30 Họp Tổ công tác “Rà soát bản quyền tài liệu điện tử phục vụ công tác xây dựng bộ học liệu môn học trình độ đại học”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Nam, Khánh (Khoa Luật); Dũng (P.TTPC); Đức (P.QLĐT); Sen, Kiên, Đỗ Phương (TT.TT-TV) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 TT.TTTV chuẩn bị tài liệu
11h00 Họp Tiểu ban chuyên môn nhóm ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Môi trường và Bảo vệ môi trường triển khai rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ĐHCQ năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng – Trưởng tiểu ban), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Thảo, Bao, Hương, Dũng (K.BĐS&KTNT); Trường, Huyền, Thành (K.MT, BĐKH&ĐT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT,

K.MT,BĐKH&ĐT,

K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt 2 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp về triển khai xây dựng Chatbot trên Cổng thông tin điện tử quản lý sinh viên Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Dũng (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Thủy, Tùng (TT.UDCNTT); Hoàn (V.CNTT&KTS). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
14h30 Họp Tổ công tác xây dựng phần mềm quản lý công việc và giới thiệu về chữ ký số. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
15h30 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị hồ sơ Dự án xây dựng học liệu điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Đức (P.QLĐT) và đơn vị tư vấn. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
15h30 Ban Giám hiệu gặp mặt tân Lưu học sinh năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Tùng, Quân, Quỳnh Anh (P.HTQT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, Trạm Y tế, TT.DVHTĐT, K.QTKD, K.KTH, V.KTKT, K.TK, K.Marketing, V.TM&KTQT. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
16h30 Khoa Quản trị Kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu kết quả tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc) khóa 8 đợt 2. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Tuấn Anh,Thoa, Đỗ Điệp, Ngọc, Lê Dung, Mai (K.QTKD). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 K.QTKD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 29/9/2023

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h00

Hội thảo khoa học: “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Hội đồng tư vấn; Bí thư chi bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị và đại biểu có giấy mời.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h00 Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Lợi (K.KH-PT), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký hành chính. Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
09h30 Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử Trường năm 2023 dành cho sinh viên đại học chính quy. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, TT.TTTV, NXB, TT.UDCNTT, TC. KTPT, P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV; đại diện lãnh đạo và trợ lý, văn thư các khoa/viện đào tạo; đại diện sinh viên các lớp chuyên ngành đại học chính quy. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
10h00 Giới thiệu hệ thống kiểm soát xe mô tô thông minh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Trung (P.TH); Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
10h00 Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền Thống của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.HTQT, P.TH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, ĐTN, đơn vị tư vấn thiết kế và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu
11h00 Họp chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội thi tin học của Trung ương Đoàn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Hưởng (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thành (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 30/9/2023

09h00

Khai giảng chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và toàn thể CBVC Viện ĐTQT và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 01/10/2023

07h00

Thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu vào cho các thí sinh dự tuyển thạc sĩ năm 2023 đợt 2. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên có tên trong Quyết định thành lập Ban coi thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ đầu vào cho các thí sinh dự tuyển thạc sĩ năm 2023 đợt 2 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Giảng đường B

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h00 Chương trình “Giới thiệu siêu ứng dụng mạng xã hội kinh doanh Ecohappy”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, các đ/c có giấy mời, sinh viên, cựu sinh viên chương trình đào tạo từ xa NEU-Elearning. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Hội trường A2 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
08h00 Họp Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Lợi (K.KH-PT), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký hành chính. Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 07h30 thứ Hai, ngày 25/9/2023Tổ chức kiểm tra tiếng Việt đầu vào cho tân lưu học sinh năm 2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Linh, Thúy (K.NNKT); Quang (V.ĐTSĐH). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 803, 804 Nhà A2. P.HTQT, K.NNKT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Hai, ngày 25/9/2023Tổ chức chương trình giao lưu văn hoá, học thuật giữa sinh viên Trường ĐHKTQD và Trường Kinh doanh Koge, Đan Mạch. Thành phần: Đ/c Tùng, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1002 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Hai, ngày 25/9/2023: Gặp mặt và phổ biến quy định đào tạo cho sinh viên Chương trình Tiên tiến Khóa 65. Thành phần: Đ/c Ngọc, cùng các điều phối viên Chương trình Tiên tiên và sinh viên Chương trình Tiên Tiến K65. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Hai, ngày 25/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 4: “Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Phương (CFVG). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Ba, ngày 26/9/2023Trả chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên đại học chính quy khóa 64 học tại Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Hùng Vương; Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự, Bộ tư lệnh thủ đô. Thành phần: Đ/c Triệu, Đức, Trần Hà, Lê Hà, Hạnh (P.QLĐT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Hội trường A – Nhà văn hóa. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Ba, ngày 26/9/2023: Gặp mặt và phổ biến quy định đào tạo cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa 65 (Đợt 1). Thành phần: Đ/c Ngọc, cùng các điều phối viên Chương trình Chất lượng cao và sinh viên Chương trình Chất lượng cao K65. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Ba, ngày 26/9/2023: Tổ chức tuần định hướng cho tân Lưu học sinh năm 2023. Thành phần: Đ/c Tùng, Quân (P.HTQT); Đức (P.QLĐT); Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Huê (Trạm Y tế); Lâm (TT.DVHTĐT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Ba, ngày 26/9/2023:  Gặp mặt và phổ biến quy định đào tạo cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao Khóa 65 (Đợt 2). Thành phần: Đ/c Ngọc, cùng các điều phối viên Chương trình Chất lượng cao và sinh viên Chương trình Chất lượng cao K65. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Ba, ngày 26/9/2023: Trả chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên đại học chính quy khóa 64 học tại Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.Thành phần: Đ/c Triệu, Đức, Trần Hà, Lê Hà, Hạnh (P.QLĐT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Hội trường A – Nhà văn hóa. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba, ngày 26/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 5: “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học tại Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Ba, ngày 26/9/2023: Tổ chức giao lưu văn hoá, học thuật giữa sinh viên Trường ĐHKTQD và Trường Republic Polytechnic, Singapore. Thành phần: Đ/c Tùng, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1002 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư, ngày 27/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 6: “Các hoạt động Logistics tại Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Ngọc (V.TM&KTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h30 thứ Tư, ngày 27/9/2023: Họp rà soát cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo trên hệ thống (Sharepoint) của FIBAA. Thành phần: Đ/c Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD), cùng các đ/c: Thế (K.TKT); Dương (V.KTKT); Nam (K.QTKD); Hiệp (V.QTKD). Chủ trì: TS Đàm Sơn Toại – Trưởng phòng – P.KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.

– 17h30 thứ Tư, ngày 27/9/2023: Tổng duyệt trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên Tiến và Chương trình Phân tích kinh doanh năm 2023. Thành phần: Đ/c Ngọc, cùng toàn thể CBVC Viện ĐTTT,CLC&POHE, sinh viên Chương trình Tiên Tiến và Phân tích kinh doanh K61. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Năm, ngày 28/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Workshop: “Thực hành Tiếng Việt”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Sáu, ngày 29/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: “Tổng kết khóa học – Thuyết trình cuối khóa”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 và Phòng 1006 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Bảy, ngày 30/9/2023: Trả bằng và bảng điểm cho sinh viên ĐHCQ tốt nghiệp đợt tháng 8/2023. Thành phần: Đ/c Triệu, Đức, cùng các đ/c: Trần Hà, Hạnh, Lê Hà, Sơn (P.QLĐT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Bảy, ngày 30/9/2023: Chạy thử phần mềm thi tự luận trên máy và ứng dụng kiểm soát phòng thi áp dụng AI . Thành phần: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc – TT.UDCNTT. Địa điểm: Giảng đường A2. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 Chủ Nhật, ngày 01/10/2023: Sơ khảo Dạ hội My Smart Choice của Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU 2023. Thành phần: Đ/c Giang (V.ĐTQT), cùng các thí sinh có tiết mục dự thi. Chủ trì: ThS Trịnh Thị Thu Giang – Phó Viện trưởng -Viện ĐTQT. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú:
Bản cập nhật, bổ sung lần 1: Màu đỏ