(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 39 năm 2022 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2022
(Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/9/2022

08h00

Chương trình phối hợp nguồn lực hội tụ Hệ sinh thái nghiên cứu và Truyền thông chính sách chiến lược phát triển Việt Nam. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Đạt (HĐKH&ĐT); Thành, Vân (P.QLKH); Tùng, Long (P.HTQT), cùng các đ/c có giấy mời và có quan tâm.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h00

Từ 08h00 ngày 17/9/2022 đến 17h00 ngày 25/9/2022: Tổ chức nhập học trực tuyến cho sinh viên ĐHCQ khóa 64. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp sinh viên nhập học theo Quyết định số 524/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/8/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

https://nhaphoc.neu.edu.vn

TK.HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00

Buổi nói chuyện, chia sẻ của TS. Rainer Zitelmann với giảng viên, sinh viên với chủ đề: “Những kinh nghiệm làm việc để đạt tự do tài chính. Chủ nghĩa khác biệt và tư duy ngược dòng”. Đ/c Tuấn (Bí thư ĐTN), cùng các đ/c có giấy mời và có quan tâm.

Bí thư ĐTN Vũ Trí Tuấn

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

09h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu xét chọn đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eureka – năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.TCKT, P.CTCT&QLSV, ĐTN.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH, ĐTN chuẩn bị tài liệu

10h45

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của The Times Higher Education (THE). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Hội (Tạp chí KTPT); Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Anh Tuấn (K.ĐT); Nhung (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Trao đổi nội dung báo cáo và Rà soát minh chứng với Phòng Quản lý đào tạo phục vụ báo cáo kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành (Tiêu chuẩn 1 đến Tiêu chuẩn 5). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Đức, Hoàng, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các Khoa và thành viên các tổ chuyên trách viết Báo cáo TĐG (Tiêu chuẩn 1 đến Tiêu chuẩn 5) của 05 CTĐT đang làm BC tự đánh giá  của các Khoa: Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Ngoại ngữ kinh tế, Luật, Bất động sản và kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h00

Trao đổi nội dung báo cáo và Rà soát minh chứng với Phòng Tổ chức cán bộ phục vụ báo cáo kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành (Tiêu chuẩn 6, Tiêu chuẩn 7). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Bảo, Phượng (P.TCCB); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các Khoa và thành viên các tổ chuyên trách viết Báo cáo TĐG (Tiêu chuẩn 6, Tiêu chuẩn 7) của 05 CTĐT đang làm BC tự đánh giá của các Khoa: Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Ngoại ngữ kinh tế, Luật, Bất động sản và kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/9/2022

08h30

Trao đổi nội dung báo cáo và Rà soát minh chứng với Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên phục vụ báo cáo kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành (Tiêu chuẩn 8). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Hà, Thúy (P.CTCT&QLSV); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các Khoa và thành viên các tổ chuyên trách viết Báo cáo TĐG (Tiêu chuẩn 8) của 05 CTĐT đang làm BC tự đánh giá của các Khoa: Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Ngoại ngữ kinh tế, Luật, Bất động sản và kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Trạm Y tế báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.QTTB, P.TCKT, Trạm Y tế.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Trạm Y tế chuẩn bị tài liệu

09h30

Trao đổi nội dung báo cáo và Rà soát minh chứng với Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Tài chính kế toán phục vụ báo cáo kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành (Tiêu chuẩn 9). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Trung, Hiền (P.QTTB); Hà, Q.Mai (P.TCKT); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các Khoa và thành viên các tổ chuyên trách viết Báo cáo TĐG (Tiêu chuẩn 9) của 05 CTĐT đang làm BC tự đánh giá của các Khoa: Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Ngoại ngữ kinh tế, Luật, Bất động sản và kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Trao đổi nội dung báo cáo và Rà soát minh chứng với Phòng Quản lý khoa học, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục phục vụ báo cáo kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành (Tiêu chuẩn 10, Tiêu chuẩn 11). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Q.Anh (P.TH); Đức, Trần Hà (P.QLĐT); Vân, Hương (P.QLKH); Toại, Tùng, Hòa, Thanh (P.KT&ĐBCLGD); đại diện lãnh đạo các Khoa và thành viên các tổ chuyên trách viết Báo cáo TĐG (Tiêu chuẩn 10, Tiêu chuẩn 11) của 05 CTĐT đang làm BC tự đánh giá  của các Khoa: Bảo hiểm, Thống kê kinh tế, Ngoại ngữ kinh tế, Luật, Bất động sản và kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Đ/c Dong (Hội CCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Trí Tuấn (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Đảng ủy khối

Hội trường 403, nhà A – Trường ĐH Luật Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Tham dự Hội nghị giới thiệu về xếp hạng đại học của tổ chức Times Higher Education. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác thực hiện xếp hạng University Impact Ranking và đ/c Toàn (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Đại học Quốc gia Hà Nội

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
Xe đón đại biểu lúc 13h00 tại sảnh A1

Thứ Tư 21/9/2022

09h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ thi công Nhà văn hóa và Thư viện. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tú, Nhân (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV) và các đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về hoàn thiện Quy chế đào tạo ngắn hạn. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Ánh (V.KTKT); Lợi (V.TM&KTQT); Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS); Thìn (TT.ĐTLT); Đức (TT.NNKT); Thông (K.Marketing); Chính (K.BH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Tổ công tác phân hiệu 2 tại Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét cấp học bổng doanh nghiệp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Hoàn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 64. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Nhàn, N.Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Đức (P.QLĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (ĐTN); Hoàn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 22/9/2022 

08h00

Phòng Quản trị thiết bị và Đơn vị thiết kế báo cáo Ban Giám hiệu phương án cải tạo Hồ cảnh quan. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.QTTB và đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Tiếp và làm việc với ĐSQ Pháp. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Trung (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

10h30

Thương thảo Hợp đồng mua thiết bị công nghệ thông tin năm 2022. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Hà, Q.Mai (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT) và đơn vị cung cấp.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Cập nhật Quy trình khảo thí đối với đào tạo sau đại học, từ xa và vừa làm vừa học theo Quy định tổ chức thi kết thúc học phần của Trường ĐH KTQD ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/4/2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT.ĐTTX và các đ/c: Thắng, Kết, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo tiến độ viết báo cáo tự đánh giá và kế hoạch họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục và 15 CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định FIBAA. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng thường trực Tổ công tác viết báo cáo tự đánh giá CSGD và các nhóm công tác viết báo cáo tự đánh giá 15 CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Báo cáo tiến độ hoàn thành ngân hàng đề thi kỳ 1 năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng thường trực Tổ công tác xây dựng ngân hàng đề thi năm 2022.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 23/9/2022

08h00

Lễ Phát động Cuộc thi Hành trình Kinh doanh 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Trí Tuấn (ĐTN); Hoàn (HSV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Đoàn TN, HSV cùng các bạn sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2022-2023, Triển khai Kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT), Thường vụ Đảng ủy, đ/c Ngọc (Trưởng ban TTND), Ban chấp hành CĐT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận; thành viên Ban Thanh tra nhân dân; thành viên Ủy ban Kiểm tra CĐT; Trưởng các Ban công tác của CĐT; Chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT và các đ/c có Giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020 (chưa nghiệm thu). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các Trưởng nhóm CBQT năm 2020 (chưa nghiệm thu).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/9/2022

   

Chủ Nhật 25/9/2022

   

Thông báo  

– 08h30 thứ Hai ngày 19/9/2022: Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin Thư viện. Thành phần: Đ/c Bùi Thị Sen (Bí thư chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ TT.TTTV; Đ/c Tô Trung Thành (Đảng ủy viên) và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Bùi Thị Sen. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ TT.TTTV chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Hai ngày 19/9/2022: Họp tổ kiểm duyệt hồ sơ nhập học trực tuyến của sinh viên khóa 64. Thành phần: TS. Lê Anh Đức (Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng các đ/c: Giang, Hoàng Hà (P.QLĐT) và các thành viên Tổ kiểm duyệt hồ sơ được phân công. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. TT HĐTS chuẩn bị tài liệu.
– 15h30 thứ Hai ngày 19/9/2022: Tiếp và làm việc với đại diện Coursera trao đổi về cơ hội hợp tác. Thành phần: TS Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng phòng Hợp tác quốc tế), cùng các đ/c: Giang (P.HTQT); Thuỷ (TT.UDCNTT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Tầng 6 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Ba ngày 20/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh. Thành phần: Đ/c Hà Sơn Tùng (Phó Bí thư phụ trách Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.QTKD và khách mời. Chủ trì: Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Hà Sơn Tùng. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. Chi bộ K.QTKD chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Ba ngày 20/9/2022: Đại hội Chi bộ Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Thành phần: Đ/c Nguyễn Trung Tuấn (Bí thư chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ V.CNTT&KTS và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Trung Tuấn. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu.
– 10h00 thứ Ba ngày 20/9/2022: Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa. Thành phần:  Đ/c Đàm Quang Vinh (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ TT.ĐTTX và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Đàm Quang Vinh. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Ba ngày 20/9/2022: Họp rà soát hoạt động và công tác quản lý các chương trình LKĐT tại Trường. Thành phần: TS Đào Thanh Tùng (Trưởng phòng Hợp tác quốc tế), cùng các đ/c: Long, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Thành, Nhung (V.ĐTSĐH); Hiếu (V.ĐTQT); Quế, Huy (V.NHTC); Hương, Hạnh (V.QTKD); Ánh, Hạnh (V.KTKT); Thế, Thắm (K.TKT); Tùng, Thoa (K.QTKD); Công, Thơm (K.KTH); Lợi, Ngọc (V.TM&KTQT); Thông, Long (K.Marketing). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
– 15h00 thứ Ba ngày 20/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Thống kê. Thành phần: Đ/c Cao Quốc Quang (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Khoa Thống kê và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Cao Quốc Quang. Địa điểm: Phòng 814 tầng 8 Nhà A1. Chi bộ K.TK chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Tư ngày 21/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Marketing. Thành phần: Đ/c Vũ Huy Thông (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Khoa Marketing và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Vũ Huy Thông. Địa điểm: Phòng 1306 tầng 13 Nhà A1. Chi bộ Khoa Marketing chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Tư ngày 21/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Đầu tư. Thành phần: Đ/c Phạm Văn Hùng (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Khoa Đầu tư và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Phạm Văn Hùng. Địa điểm: Phòng 1103 tầng 11 Nhà A1. Chi bộ Khoa Đầu tư chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. Thành phần: Đ/c Tạ Văn Lợi (Bí thư chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ V.TM&KQTQ và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Tạ Văn Lợi. Địa điểm: Phòng 909 tầng 9 Nhà A1. Chi bộ V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý khoa học. Thành phần:  Đ/c Tô Trung Thành (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.QLKH và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Tô Trung Thành. Phòng 214 tầng 2 Nhà A1.

– 09h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Bộ môn Kế toán Tài chính. Thành phần: Đ/c Trần Văn Thuận (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Bộ môn Kế toán Tài chính và Đ/c Bùi Huy Nhượng (Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU), các thành viên Tổ công tác. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Trần Văn Thuận. Địa điểm: Phòng 1110 tầng 11 Nhà A1. Chi bộ BM.KTTC chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thanh Hiếu (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Bộ môn Hệ thống Thông tin Kế toán và Đ/c Bùi Huy Nhượng (Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU), các thành viên Tổ công tác. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Thanh Hiếu. Địa điểm: Phòng 1110 tầng 11 Nhà A1. Chi bộ BM.HTTTKT chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. Đ/c Phạm Lan Hương (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.BĐS&KTTN và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Phạm Lan Hương. Địa điểm: Phòng họp 7001 tầng 7 Nhà A1. Chi bộ K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Bộ môn Nguyên lý Kế toán. Đ/c Trần Quang Chung (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Bộ môn Nguyên lý Kế toán và Đ/c Bùi Huy Nhượng (Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU), các thành viên Tổ công tác. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Trần Quang Chung. Địa điểm: Phòng 1110 tầng 11 Nhà A1. Chi bộ BM.NLKT chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế học. Đ/c Nguyễn Văn Công (Phó Bí thư phụ trách Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế học và khách mời. Chủ trì: Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Nguyễn Văn Công. Địa điểm: Phòng họp 8003 tầng 8 Nhà A1. Chi bộ K.KTH chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp. Đ/c Bùi Đức Dũng (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ P.TH và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Bùi Đức Dũng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ P.TH chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Cấn Anh Tuấn (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ TT.DVHTĐT và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Cấn Anh Tuấn. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. Chi bộ TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Năm ngày 22/9/2022: Đại hội Chi bộ Bộ môn Kế toán Quản trị. Thành phần: Đ/c Nguyễn Ngọc Quang (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Bộ môn Kế toán Quản trị và Đ/c Bùi Huy Nhượng (Uỷ viên Ban Thường vụ ĐU), các thành viên Tổ công tác. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Quang. Địa điểm: Phòng 1110 tầng 11 Nhà A1. Chi bộ BM.KTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu ngày 23/9/2022: Tiếp và làm việc với TS. Boon Han Koh Trường ĐH EAST ANGLIA, UK. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các đ/c: Hà, Khánh, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC&POHE) và đại diện Lãnh đạo P.HTQT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 tầng 3 Nhà A1. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu ngày 23/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa MT,BĐKH&ĐT. Thành phần: Đ/c Đinh Đức Trường (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ K.MT,BĐKH&ĐT và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Đinh Đức Trường. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ K.MT,BĐKH & ĐT chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Sáu ngày 23/9/2022: Tổ chức Bài giảng “Vai trò của thông tin trong việc ra quyết định”. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng các đ/c: Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC&POHE) và sinh viên CTTT,CLC,BA&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng – V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng Hội thảo B101 Nhà A2. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h30 thứ Sáu ngày 23/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Luật. Thành phần: Đ/c Đinh Hoài Nam (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên Chi bộ Khoa Luật và Đ/c Phạm Thị Bích Chi (Đảng ủy viên), các thành viên Tổ công tác. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Đinh Hoài Nam. Địa điểm: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. Chi bộ Khoa Luật chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án
– 13h30 thứ Năm ngày 22/9/2022: NCS. Nguyễn Thị Thu Trang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nhân tố tác động đến tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
           Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ