(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 39 năm 2021 (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM 2021
(Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/9/2021

10h00 Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ – Nhóm 8. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc (V.ĐT TT,CLC&POHE); Thông (K.Marketing); Bảo (K.KTH); Thúy, Tú (P.TCCB). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường ONLINE Nhóm 8 chuẩn bị tài liệu
14h00 Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2020-2021 Cụm thi đua số 4. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Quỳnh Anh, Thu (P.TH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp đánh giá kết quả thực hiện giữa kỳ của dự án Thư viện điện tử. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c: Trung (P.QTTB). Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ONLINE BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu
15h00 Rà soát và triển khai kế hoạch kiểm định và đảm bảo chất lượng giai đoạn 2021-2025. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Thắng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Hương, Hiệp (V.QTKD); Hiếu, Đông, Nam, Tùng (K.QTKD); Hoàng, Đức (K.DLKS); Quế, Bảo, Huệ (V.NHTC); Ánh, Hùng (V.KTKT); Tùng, Giang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa ONLINE P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
16h00 Làm việc với đơn vị thẩm định giá dự án SAHEP. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT) và đại diện đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

16h30 Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về thời khóa biểu và quản lý giảng đường của trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa ONLINE P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 21/9/2021

07h30 Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 1). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV; P.TT; K.BH; K.BĐS&KTTN; K.KTH; K.KT&QLNNL; K.Luật và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 1. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Quy định về thời khóa biểu và quản lý giảng đường của trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa ONLINE P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
08h00 Họp Tổ công tác xây dựng Mô hình trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượn ONLINE TCT chuẩn bị tài liệu
09h00 Báo cáo kết quả tổ chức cho sinh viên học GDQP&AN đợt tháng 9/2021 và kế hoạch tổ chức đợt tháng 10/2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Chi, Mai (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (V.ĐT TT,CLC&POHE); Thủy, Thảo, Cường, Q.Cường, Dũng, Hiền (TT.UDCNTT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa ONLINE P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
10h00 Triển khai kế hoạch xây dựng đề cương học phần năm 2021 theo Kế hoạch số 1390/KH-ĐHKTQD ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Bảo, Đức (K.KTH); Huyền (K.Marketing); Vân (Khoa Toán KT); Hoàn (Khoa LLCT); Lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30 Họp rà soát Đề án Ngoại ngữ 2020. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Thùy (K.NNKT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra: Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên CTTT,CLC&POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

11h00 Báo cáo phương án tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên ĐHCQ khóa 58 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Hương (V.QTKD); Thùy, Diệp (K.NNKT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa ONLINE P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Marketing. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng và Ban thư ký.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT& ĐBCLGD, K.Marketing chuẩn bị tài liệu

14h45

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình Đào tạo Quản trị khách sạn. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng và Ban thư ký.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT& ĐBCLGD, K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các đ/c trong Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng và Ban thư ký.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT& ĐBCLGD, K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tổ công tác triển khai Nghiên cứu xây dựng Cơ sở 2. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 2). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV; P.TT; K.ĐT; K.DL&KS; K.KH&PT; K.KHQL; K.Marketing; K.MT,BĐKH&ĐT và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 2.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Ngọc (Viện TT, CLC&POHE – TB.TTND)

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác chuyển đổi Mô hình hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đồng chí thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp triển khai cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 30 và kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Hanoi. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Thúy, Thanh (P.CTCT&QLSV); Tuấn, Hoàn (V.CNTT&KTS); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT & QLSV chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng thường trực xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập, xét thôi học hệ Từ xa đợt 5 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT& ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h30 Báo cáo Hội đồng Quy hoạch tỉnh Trà Vinh về Đánh giá thực trạng phát triển tỉnh giai đoạn 2016-2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi, Dũng, Cương, Quỳnh Hoa, Linh (K.KHPT); Bảo, Hải, Hoàng Hoa (K.KTH); Ngân, An, Huệ (K.KT&QLNNL); Trường, Huấn (K.MT,BĐKH&ĐT); Thảo, Bao (K.BĐS&KTTN); Tuân, Hiệp (V.QTKD) và các thành viên Ban QLDA, thành viên phụ trách các hợp phần. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 BCN chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Họp Hội đồng sáng kiến (Phiên thứ 5). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (K.KHQL); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Hội (TC.KT&PT); Thông (K.Marketing) và các thành viên Tổ Thư ký: Vân, Thanh (P.QLKH); Quỳnh Anh, Thu, Ngà (P.TH); Thành (P.TCCB); Hoàng (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH và Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác triển khai xây dựng Trung tâm Đánh giá ngoại ngữ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 3). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV; P.TT; K.NNKT; K.QTKD; K.TK; K.Toán KT; V.CNTT&KTS; V.ĐTTT,CLC&POHE và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 3.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao khóa 63 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 322/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu việc giải quyết các hợp đồng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Trung, Mạnh, Hương, Hiền, Tần, Đô, Huy (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch triển khai cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ tiêu chuẩn K31. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và Trưởng các ban chuyên môn trong Tổ công tác theo QĐ số 373/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Rà soát tiến độ viết Báo cáo tự đánh giá chất lượng đào tạo 8 chương trình đào tạo (Nhóm 2). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD), Lãnh đạo và nhóm viết báo cáo kiểm định của 8 chương trình đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp nghiệm thu Kỹ thuật dịch vụ Web 360 theo hợp đồng số: 16/T5-21/HĐDV/DTS-NEU. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Hà (P.TCKT); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Triển khai kế hoạch đào tạo học phần lý thuyết về giáo dục QP&AN cho sinh viên K63 đợt 2 với các Trung tâm Giáo dục QP&AN. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT); Chi, Dương Mai (P.KHTC); Trung, Hiền (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập của sinh viên liên thông đại học chính quy năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo quyết định số 103/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế tài chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Triển khai Kế hoạch đón tiếp sinh viên và tổ chức các hoạt động chào sinh viên K63. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT; Dũng (P.TH); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT), Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện và cán bộ quản lý các Chương trình.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu,
TT.UDNCTT hỗ trợ mở phòng họp

Thứ Sáu 24/9/2021

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 4). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV; P.TT; V.ĐTQT; V.KT-KT; V.NH-TC; V.QTKKD; V.TM&KTQT và toàn thể các sinh viên khóa 63 – Khối 4.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về công tác xác thực chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thành (V.ĐTSĐH); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Dũng (P.TT-PC); Toại, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT& ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Ngân hàng thế giới về báo cáo đánh giá dự án SAHEP giữa kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

09h00

Tổng kết công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trực tuyến, học kỳ II, năm học 2020-2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Chung, Kết, Hà (P.KT&ĐBCLGD) và Đại diện Lãnh đạo Khoa/Viện, Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT& ĐBCLGD, P.QLĐT, TT.ƯDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Ban Giám hiệu, các đ/c: Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Tùng (P.HTQT) và toàn thể viên chức Tạp chí Kinh tế và Phát triển.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

10h00

Nhóm 8 – Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ thảo luận báo cáo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc (V.ĐT TT,CLC&POHE); Thông (K.Marketing); Bảo (K.KTH); Thúy, Tú (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp tổ công tác chuẩn bị triển khai Kiểm định Trường năm 2022 và xếp hạng đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00 Làm việc cùng ngân hàng thế giới về báo cáo đánh giá dự án SAHEP giữa kỳ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

BQL dự án SAHEP chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 25/9/2021

   

Chủ Nhật 26/9/2021

   

Thông báo 

 – Từ 07h30 thứ Sáu, ngày 17/9/2021 đến 17h00 Chủ nhật ngày 26/9/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả thi TN THPT năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: https://nhaphoc.neu.edu.vn).  Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

– 18h00, thứ Năm ngày 23/09/2021: Phổ biến nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và kế hoạch đào tạo khóa 30. Thành phần: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học, các Thầy/Cô của Viện Đào tạo Sau đại học cùng các đ/c: Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT) và các Học viên cao học khóa 30. Chủ trì: PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu.

– 18h30, thứ Sáu ngày 24/09/2021: Tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2021. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE), TS Lê Việt Thủy (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin), TS Đàm Sơn Toại (Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục); V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 08h30, thứ Bảy ngày 25/09/2021: NCS. Nguyễn Thu Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Hình thức bảo vệ trực tiếp kết hợp trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo>Tiến sĩ.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ