(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 38 năm 2023 (Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2023
(Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 18/9/2023

09h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đơn vị thuộc trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h30

Lễ kết nạp Đảng tháng 9 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c:  Hà (P.CTCT&QLSV); Dinh (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN), Chi ủy 4 CB sinh viên và các quần chúng ưu tú được kết nạp tháng 9.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

13h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 6). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, V.NH-TC, V.QTKD, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 6.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) khoá 60,61. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các đồng chí có giấy mời.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

14h30

Khoa Kinh tế học báo cáo Ban Giám hiệu về Hợp đồng phân phối cuốn sách Essential of Economics giữa Cengage Learning Việt Nam và Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thế Anh (K.KTH); Tú (NXB).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.KTH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp rà soát công tác tổ chức buổi nói chuyện của Ngài Đại sứ Hoa Kỳ – Marc E. Knapper với sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (P.QLKH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Hà (K.KHQL); Thùy (K.NNKT); Giang (V.ĐTQT); Tuấn (ĐTN); Tuấn (K. Đầu tư); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 19/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 7). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 7.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2023, tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng khánh tiết, tầng 1, TT. Hội nghị Quốc gia, Phạm Hùng, Hà Nội

Xe đón 07h00 tại sảnh Nhà A1

09h00

Khai mạc chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (ĐTN); Trọng (K.DLKS); Ngọc (V.TM&KTQT); Phương (CFVG) và toàn thể sinh viên tham gia chương trình.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Thạc sĩ quốc tế IMD@NEU năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Lễ Tổng kết năm học 2022-2023 và chào đón tân sinh viên K65 chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh BBAE. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và toàn thể CBGV V.ĐTQT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Thường vụ Công đoàn Trường làm việc với Công đoàn Viện Kế toán – Kiểm toán. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Ánh (Viện trưởng -V.KTKT), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Công đoàn Trường và toàn thể Công đoàn viên Viện Kế toán – Kiểm toán.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Hùng Vương về việc học tập và triển khai đào tạo theo hình thức E-learning. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Hậu (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

17h00

Khai giảng lớp Kỹ năng Quản trị Điều hành dành cho công ty CP Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam do Trung tâm Đào tạo liên tục tổ chức. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TT, TT.ĐTLT và đại diện Lãnh đạo Công ty CDC, các giảng viên tham gia giảng dạy và các học viên tham gia lớp học.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTLT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 20/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 8). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, V.TM&KTQT, V.ĐTQT, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 8.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Lê công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, các viên chức được bổ nhiệm và các viên chức quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu công tác tuyển sinh khóa 3, đợt 2 – Chương trình liên kết đào tạo cử nhân với Đại học Waikato. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Lợi, Ngọc A, Hải Hà và các thầy cô ban điều hành chương trình (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị và Công tác sinh viên năm học 2022-2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Vũ Thúy (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Q.Anh (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thực hiện xây dựng bộ học liệu môn học trình độ đại học năm 2023 đợt 1 và triển khai thực hiện công việc đợt 2 và 3 theo Kế hoạch số 400/KH-ĐHKTQD ngày 02/03/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 219/QĐ-ĐKTQD ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các Khoa /Viện đào tạo.

Hiệu Trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

14h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ tập trung năm 2023 và Triển khai hoạt động chuyên đề thực tế, đề án tốt nghiệp cao học khóa 31. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo Khoa/Viện/Bộ môn có đào tạo sau đại học và toàn thể CBVC Viện Đào tạo Sau đại học.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý, 03 nhóm ngành: Kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm; Quản trị – Quản lý. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng – Trưởng tiểu ban), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Quế (V.NHTC), Chính (K.BH); Thảo (K.BĐS&KTTN); Thông (K.Marketing); Tùng (K.QTKD); Lợi (V.TM&KTQT); Hùng (K.Đầu tư); Ngân (K.KT&QLNNL); Hà (K.KHQL); Tuấn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC);  Hưởng, Thắng, Hoa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 21/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 9). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, K.ĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 9.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Tổ chức kiểm tra chuyên môn ứng viên tuyển dụng lao động đợt tháng 9 năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên các Hội đồng kiểm tra chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban Phòng chống tham nhũng của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh, Hậu (P.TTPC); Đồng (VP.ĐĐT); Bảo, Tuyên (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

11h00

Khoa Quản trị kinh doanh báo cáo Hội đồng tuyển sinh về hồ sơ và kế hoạch tuyển sinh Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2+2 giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Dongseo (Hàn Quốc) khóa 8 đợt 2. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Tùng, Tuấn Anh,Thoa, Đỗ Điệp, Ngọc, Lê Dung, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

13h15

Làm việc với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX).

 

Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Lợi (V.TM&KTQT); Mai (V.PTBV); Thành, Hưởng, Hòa, Thùy Anh (V.ĐTSĐH) và các học viên Chương trình cao học Executive khóa 11, 12 tham gia.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Công ty CPXNK Thủy sản Cần Thơ

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền Thống của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.HTQT, P.TH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, ĐTN, đơn vị tư vấn thiết kế và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 22/9/2023

08h00

Lễ Khai mạc Giải Bóng chuyền truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Vân, Cường, Hương, Lương (BM.GDTC); Tuấn (Đoàn TN) và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, VĐV các đơn vị tham gia giải và các CBVC quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Sân KTX – Trường ĐHTKTQ

BM.GDTC chuẩn bị

10h00

Tổng duyệt Lễ Khai giảng đại học chính quy khóa 65, năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TCKT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV, toàn thể CBVC Phòng Truyền thông và các CBVC của các đơn vị chức năng phụ trách công việc liên quan.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h30

Tọa đàm khoa học: “Định hướng phát triển bền vững của Công ty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Lợi (V.TM&KTQT); Mai (V.PTBV); Thành, Hưởng, Hòa, Thùy Anh (V.ĐTSĐH) và các học viên Chương trình cao học Executive khóa 11, 12 tham gia.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Công ty CPXNK Thủy sản Cần Thơ

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Thành (P.QLKH); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT); Giang (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h20

Buổi nói chuyện giữa Đại sứ Mỹ tại Việt Nam với Giảng viên, Sinh viên Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường và các viên chức, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A – Nhà Văn hóa

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h40 Họp giao ban Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
17h00 Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt CLB Cờ Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng Đại diện Lãnh đạo Trường, BCH Công đoàn Trường, toàn thể thành viên CLB Cờ và các đ/c có giấy mời. Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 VP.Đ-ĐT và CLB Cờ chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 23/9/2023

18h00

Tổ chức Chương trình Giao lưu giữa Thương binh nặng và Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Báo Tiền phong tổ chức. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Dong (Hội CCB); Trí Tuấn, Phan Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các bạn sinh viên quan tâm đến chương trình.

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 24/9/2023

09h00

Lễ Khai giảng đại học chính quy khóa 65, năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa/Viện, Tổ chức trính trị – xã hội trong Trường, các đại biểu có giấy mời và các tân sinh viên khóa 65.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

17h00 Bế mạc giải bóng đá FIT NEU League S4 năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn, Ban đối ngoại và tài trợ theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện trong Trường; Đoàn thanh niên, hội sinh viên; đại biểu có giấy mời và toàn thể các vận động viên, trọng tài. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Sân bóng đá Trường Các ban chuẩn bị theo phân công

Thông báo  

– 09h00 thứ Tư, ngày 20/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 2: “Cộng đồng trẻ Việt Nam, vai trò và trách nhiệm”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Tuấn (ĐTN). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Tư, ngày 20/9/2023: Chương trình giao lưu văn hoá, học thuật giữa sinh viên Trường ĐHKTQD và sinh viên các trường Đại học Đan Mạch. Thành phần: Đ/c Tùng, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng – P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1002 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 21/9/2023Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên “Overseas Immersion Programme” hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 3: “Các loại hình văn hóa truyền thống Việt Nam”. Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT); Trọng (K.DLKS). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 1001 Nhà A2. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Tư, ngày 20/9/2023: NCS. Đặng Thị Dung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu nhân tố thúc đẩy thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh tại các doanh nghiệp FDI Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.