(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 38 năm 2022 (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2022
(Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/9/2022

07h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 7h00 đến 11h00 ngày 10/9/2022): Tải lên hệ Hệ thống của Bộ GD&ĐT kết quả xét tuyển lần 3. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

08h30

Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành có ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2022 và các ứng viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng 501 Nhà A2

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30

Seminar: “Chiến lược để tăng khả năng được chấp nhận đăng bài quốc tế – Góc nhìn từ thành viên Ban Biên tập Tạp chí quốc tế”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Doanh (K.QTKD); Hà (K.KTH) và thành viên các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế; các giảng viên, viên chức, nghiên cứu sinh và người học quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường bàn về công tác tổng kết năm học và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận và Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chỉ tịch Công đoàn trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 3 (lọc ảo) từ Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

15h00

Họp công tác chuẩn bị đón tiếp sinh viên khóa 64 nhập học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Đức (TT.NNKT); Tuấn (ĐTN); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Trung (P.QTTB) và đại diện lãnh đạo các khoa/viện đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp xét tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2022 đợt 2. Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c:  Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Tuấn Anh và các thành viên của V.ĐTSĐH; Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&KĐCLGD); Tùng (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h30

Rà soát công tác chuẩn bị kiểm định các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Ba 13/9/2022

07h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 7h00 đến 11h00 ngày 10/9/2022): Tải lên hệ Hệ thống của Bộ GD&ĐT kết quả xét tuyển lần 4. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

08h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh K60. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị triển khai Đề án gia tăng công bố quốc tế giai đoạn mới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng (P.QLKH); Hội, Dũng (TC.KTPT); Thành (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi, Hà (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và Tổ công tác xếp hạng đại học của Trường năm 2023, đại diện lãnh đạo các đơn vị, Khoa/Viện, đại diện lãnh đạo các Bộ môn, đại diện các nhóm Công bố quốc tế.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác hoàn thiện Chương trình đào tạo hệ Từ xa. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Vinh, Trung (TT.ĐTTX); Trường (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h30

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 (lọc ảo) từ Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

14h00

Họp triển khai Dự án xây dựng học liệu điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Vinh (TT.ĐTTX); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 3 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Sen (TT.TTTV) và các thành viên Hội đồng thanh lý tài sản theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo và xét thôi học hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 6 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp thống nhất cách thức thu thập minh chứng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa, ngành Luật kinh tế và Ngân hàng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Cơ sở 2 tại Hà Nam. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 14/9/2022

07h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 7h00 đến 11h00 ngày 10/9/2022): Tải lên hệ Hệ thống của Bộ GD&ĐT kết quả xét tuyển lần 5. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

08h30

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy) và các đ/c Đảng ủy viên; Đ/c Chương (Hiệu trưởng) và các đ/c Phó Hiệu trưởng; Các đ/c đảng viên trong toàn Đảng bộ; Viên chức quản lý trong toàn trường và thành viên Ban Chấp hành các tổ chức chính trị – xã hội cấp trường.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Hội đồng rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo tiến sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kế toán và – Tài chính (BIFA) giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), khoá 9, năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P. TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P. Khảo thí & ĐBCLGD ), Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Ánh, Hùng, Hạnh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

13h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 5 (lọc ảo) từ Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng
Phạm Hồng Chương

Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

13h30

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 558/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/8/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ Thư ký chuẩn bị tài liệu

14h00 Tiếp và làm việc với Hội đồng chính sách Hội doanh nhân trẻ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH & ĐT), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tuấn (ĐTN). Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TK HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 15/9/2022 

07h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 7h00 đến 11h00 ngày 10/9/2022): Tải lên hệ Hệ thống của Bộ GD&ĐT kết quả xét tuyển lần 6. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu

08h00

Phòng Hợp tác Quốc tế báo cáo Hội đồng thẩm định kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án LKĐT Cử nhân Tài chính và Quản lý giữa Trường ĐHKTQD và ĐH La Trobe, Úc. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường về công tác quy hoạch. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên, Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN , Chủ tịch HCCB , Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ đơn vị thuộc trường, Bí thư CB đơn vị thuộc trường, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Chuyên viên chính, Thư viện viên chính và tương đương.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch Tọa đàm 45 năm đào tạo Sau đại học. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hưởng, Quang, Thắng, Hòa, Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát tiến độ kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Tùng, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Thảo (K.BĐS&KTTN); Chính (K.BH); Bích (K.TK); Nam (K.Luật) và Trưởng các nhóm chuyên trách viết Báo cáo Tự đánh giá của các CTĐT được kiểm định.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

13h30 Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 (lọc ảo) từ Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT TK.HĐTS chuẩn bị Tài liệu
14h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng các đơn vị thuộc trường Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình TT, CLC năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
16h00 Tiếp và làm việc với các Sáng lập viên về Quỹ phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.CTCT&QLSV và các Sáng lập viên. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
16h30 Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Bảo, Thúy, Tú, Hải Anh (P.TCCB). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 16/9/2022

07h30 Hội nghị Đảng ủy trường thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022-2025; thực hiện công tác sàng lọc đảng viên và bàn một số công việc khác. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung
09h00 Lễ ký kết Hợp đồng Liên kết đào tạo cử nhân Tài chính và Quản lý giữa ĐH La Trobe và ĐH Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long (P.HTQT);  Quế (V.NHTC); GS. Amalia Di Iorio, đoàn đại biểu ĐH La Trobe và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban điều hành Chương trình. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.HTQT, V.NHTC chuẩn bị
10h30 Tiếp và làm việc với trường Đại học Griffith, Australia. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, V.ĐTTT, CLC&POHE. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT, V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu
13h30 Tiếp và làm việc với Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Adelaide, Úc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng) cùng các đ/c: Tùng, Giang (P.HTQT); Bảo (P.TCCB); Huyền (K.DL&KS); Hoành (K.QTKD); Dũng (K.KTH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban công tác tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Thắng (V.PTBV); Hương (V.QTKD); Tú (NXB); Thìn (TT.ĐTLT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Thường trực HĐTS và công bố kết quả xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TK.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 17/9/2022

   

Chủ Nhật 18/9/2022

   

Thông báo  

– 08h00 thứ Hai ngày 12/9/2022: Xúc tiến tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương và làm việc với UBND Huyện Gia Lâm. Thành phần: PGS.TS Phạm Quang (Trưởng khoa – K.ĐHTC), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Phạm Quang – Trưởng khoa K.ĐHTC. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương. K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Ba ngày 13/9/2022: Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ. Thành phần: Đ/c Phạm Phương Thúy (Phó Bí thư phụ trách Chi bộ), Đ/c Bùi Đức Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng viên chi bộ P.TCCB. Chủ trì: Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Phạm Phương Thúy. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ P,TCCB chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Tư ngày 14/9/2022: Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo quốc tế. Thành phần: Đ/c Nguyễn Thành Hiếu (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên chi bộ V.ĐTQT. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Nguyễn Thành Hiếu. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 10h00 thứ Tư ngày 14/9/2022: Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo từ xa. Thành phần: Đ/c Đàm Quang Vinh (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên chi bộ TT.ĐTTX và khách mời. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Đàm Quang Vinh. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Năm ngày 15/9/2022: Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Thành phần: Đ/c Vũ Văn Ngọc (Bí thư Chi bộ), cùng các đồng chí Đảng viên chi bộ V.ĐTTT, CLC&POHE. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Vũ Văn Ngọc. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 11h00 thứ Năm ngày 15/9/2022: Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ Kinh tế. Thành phần: Đ/c Ngụy Thùy Trang (Bí thư Chi bộ), Đ/c Hoàng Xuân Quế (Đảng ủy viên), cùng các đồng chí Đảng viên chi bộ Khoa NNKT. Chủ trì: Bí thư Chi bộ Ngụy Thùy Trang. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. Chi bộ K.NNKT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Hai ngày 12/9/2022: NCS. Nguyễn Lan Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Dynamics of knowledge sharing in professional service teams”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, mã số: 9340101. Địa điểm:  P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
      Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ

Ghi chú: