(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 38 năm 2021 (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM 2021
(Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 13/9/2021

10h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp đại học hình thức VLVH, đợt 2 tháng 6 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Quế (V.NH-TC); Nam (K.Luật); Hiếu (K.QTKD); Ánh (V.KT-KT); Hà (K.KHQL); Quang (K.ĐHTC) và Thư ký tổng hợp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp xét tuyển hệ Đào tạo Từ xa đợt 6 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Trang, Yến (TT.ĐTTX), đại diện lãnh đạo Khoa/ Viện: K.Luật, K.QTKD, V.KT-KT, V.NH-TC và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

11h00

Rà soát các tài liệu hướng dẫn bảo vệ luận văn cấp trường ứng dụng LMS và M.Teams. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Hưng, Tuấn Anh, Hoà, Định (V.ĐTSĐH) và các chủ nhiệm lớp của Viện Đào tạo Sau đại học; Đ/c Thuỷ (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 2) Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (K.KHQL); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Hội (TC.KT&PT); Thông (K.Marketing) và các thành viên Tổ Thư ký: Vân, Thanh (P.QLKH); Quỳnh Anh, Thu, Ngà (P.TH); Thành (P.TCCB); Hoàng (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH và Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ nhất) Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h30

Thảo luận về các phương án xếp thời khoá biểu theo quy chế đào tạo mới của trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Ngọc (V.TTCLC&POHE).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 14/9/2021

08h00

Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 3) Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (K.KHQL); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Hội (TC.KT&PT); Thông (K.Marketing) và các thành viên Tổ Thư ký: Vân, Thanh (P.QLKH); Quỳnh Anh, Thu, Ngà (P.TH); Thành (P.TCCB); Hoàng (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH và Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát tiến độ kiểm định và chuẩn bị họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của K.MKT và K.DLKS. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Toại, Tùng, Hoà, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Thông (K.MKT); Hoàng (K.DL&KS) và các thầy cô tham gia viết báo cáo kiểm định của 2 khoa.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về công tác thanh tra – pháp chế năm học 2021-2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TT-PC); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Ngọc (Viện TT, CLC&POHE – TB.TTND)

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.TT-PC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Tự chủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên thứ 2) Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp về phương án thi sát hạch chứng chỉ IC3-NEU theo hình thức trực tuyến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC);  Tuấn, Sơn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

16h30

Kiêm tra tình hình học tập GDQPAN k63 đợt 1 Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c; Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 15/9/2021

08h00

Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 4) Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (K.KHQL); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Hội (TC.KT&PT); Thông (K.Marketing) và các thành viên Tổ Thư ký: Vân, Thanh (P.QLKH); Quỳnh Anh, Thu, Ngà (P.TH); Thành (P.TCCB); Hoàng (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH và Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

10h00

Tổ công tác xây dựng Bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả làm việc của Tổ công tác. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên Ban Giám hiệu, các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế QTKD 2+2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 6, năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Thủy (TT.UDCNTT); Hiếu, Tuấn Anh, Ngọc, L.Dung, Thoa (K.QTKD). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chươn ONLINE K.QTKD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2020-2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ 3) Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Mô hình trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế chuyển đổi tín chỉ và công nhận kết quả học tập thảo luận dự thảo lần 1. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 16/9/2021

08h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh xét tuyển ĐHCQ theo phương thức dựa vào điểm thi TN THPT năm 2021. (Phiên họp thứ 4). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quỹ phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo tình hình xử lý các hợp đồng mua sắm, xây dựng và dịch vụ đang tồn đọng Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Huy, Đô (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Tuấn, Ngọc (TT.DVHTĐT); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Triển khai kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sỹ theo hình thức ONLINE ứng dụng M.Teams và LMS Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng (V.ĐTSĐH); Thuỷ (TT.UDCNTT), Lãnh đạo các Khoa, BM có đào tạo SĐH), Cán bộ chủ nhiệm lớp và giảng viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

V.ĐTSĐH, TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án chuyển đổi mô hình Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCTchuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo BGH về Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các đ/c Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT và P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu theo phân công

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Vị trí việc làm. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Đề án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Báo cáo Ban Giám hiệu về dự thảo kế hoạch kiểm định cơ sở giáo dục; lộ trình kiểm định các chương trình đào tạo và xếp hạng trường đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các Đ/c Phó Hiệu trưởng, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TC-KT); Trung (P.QTTB) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 17/9/2021

08h00

Họp Hội đồng sáng kiến. (Phiên thứ 5) Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (K.KHQL); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Hội (TC.KT&PT); Thông (K.Marketing) và các thành viên Tổ Thư ký: Vân, Thanh (P.QLKH); Quỳnh Anh, Thu, Ngà (P.TH); Thành (P.TCCB); Hoàng (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH và Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xin ý kiến về Chương trình đào tạo K63 của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có triển khai đào tạo chương trình TT,CLC&POHE: V.NH-TC, V.KT-KT, V.TM&KTQT, K.Marketing, K.QTKD, K.Đầu tư, K.KH&PT, K.KT&QLNNL, K.DL&KS, K.Luật và V.ĐTTTCLC&POHE.

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

ONLINE

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về công tác xây dựng thời khóa biểu toàn Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Ngọc, Loan (V.TT&CLC&POHE); Thục Anh, Tuấn (V.ĐTQT); Hương (V.QTKD); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp rà soát tiến độ cập nhật dữ liệu kiểm định và công việc của tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu theo sự phân công

Thứ Bảy 19/9/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2021 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 19/9/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2021 tại khu vực miền Nam. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo 

– Từ 07h30, thứ sáu, ngày 17/9/2021 đến 17h00 chủ nhật ngày 26/9/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả thi TN THPT năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: https://nhaphoc.neu.edu.vn).  Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng P.QLĐT), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 Chủ nhật ngày 19/9/2021NCS. Lâm Văn Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu dự báo cầu lao động của ngành chế biến thực phẩm: Tiếp cận từ phía doanh nghiệp”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 9310101. Hình thức bảo vệ trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ.
                                 Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.   
                                     Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ