(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 37 năm 2023 (Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2023
(Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 11/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 1). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, K.KHQL, V.CNTT&KTS, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 1.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Tham dự Hội thảo “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Đảng ủy Khối tổ chức. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ TP.Hà Nội

Hội trường tầng 3 Nhà 2C cơ quan ĐUK

Xe xuất phát lúc 07h30 tại sảnh A1

08h30

Khai mạc khóa đào tạo về Phân tích chuỗi giá trị do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) giảng dạy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thảo (K.BĐS&KTTN); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT) và viên chức được cử đi học theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 513 Nhà A2

P.TCCB, K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TH, P.KT&ĐBCLĐT, Lãnh đạo Khoa và đại diện lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa Toán KT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Tiếp và làm việc với Ngài Đại sứ Rumani tại Hà Nội. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 12/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 2). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, V.KT-KT, K.TKT, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 2.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Tư vấn đề xuất Đề tài cấp Trường năm 2023 – đợt 3. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 956/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 215 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Ban Thường vụ Công đoàn Trường làm việc với Ban chấp hành Công đoàn Viện Kế toán – Kiểm toán. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Công đoàn Trường và Ban chấp hành Công đoàn Viện Kế toán – Kiểm toán.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp xét kỷ luật sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 94/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác số hóa tài liệu sau đại học và văn bản lưu trữ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Trung, Tâm (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành, Hưởng, Quang (V.ĐTSĐH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

15h30

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về công tác phục vụ sinh viên. Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị P.TCCB, P.TCKT, P.TH, P.QTTB và đ/c Thìn, Lâm (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 13/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 3). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, K.BH, K.QTKD, K.NNKT, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 3.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp về công tác thanh toán Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức FIBAA, Thụy Sỹ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Tùng, Giang (P.HTQT); Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB, P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2020. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) và các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2020 chưa nghiệm thu.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu về công tác hoàn thiện và công bố Chính sách chất lượng của Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT), Dong (K.Toán); Huyền (K.Marketing); Toại, Thắng và toàn thể CBVC P.KT&ĐBCLGD.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác đánh giá Cổng thông tin điện tử của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và đại diện đơn vị tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp kiểm tra tiến độ nhóm công bố quốc tế năm 2021. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Thành, Dũng (P.QLKH); Chi, Xuân (P.TCKT) cùng các đồng chí là trưởng nhóm công bố quốc tế năm 2021 chưa nghiệm thu.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h00

Thương thảo hợp đồng liên kết đào tạo về việc triển khai môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Vinh, Hậu, Nga (TT.ĐTTX) và đại diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp bàn về kế hoạch tổ chức chương trình Nghỉ dưỡng cho viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2023. Đ/c Quỳnh Anh (Phó Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban đời sống Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TCKT và toàn thể cán bộ, viên chức của trường nghỉ hưu năm 2023.

Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Hồ Quỳnh Anh

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, Ban đời sống CĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 14/9/2023

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 4). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, K.KTH, K.MT,BĐKH&ĐT, K.Luật, K.KT&QLNNL, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 4.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng thẩm định chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học khối ngành Tài chính – Kế toán.
ONLINE/OFFLINE.
Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2323/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thư ký Hội đồng chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

08h30

Họp Hội đồng xét chọn, Hội đồng thẩm định thuyết minh nhóm Nghiên cứu và Tư vấn chính sách năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

09h15

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về việc triển khai tổ chức Lễ Khai giảng đại học chính quy Khóa 65, năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TCKT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Giám hiệu kết quả rà soát việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành, Hưởng, Thắng, Quang, Tuấn Anh, Nhung, Hòa (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý đánh giá, rà soát và cập nhật chương trình đào tạo ĐHCQ năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng: Triệu, Đức, Trần Hà, Hoàng (P.QLĐT); Ánh (V.KT-KT); Thông (K.Marketing); Thảo (K.BĐS&KTTN); Lợi (V.TM&KTQT); Quế (V.NH-TC); Tùng (K.QTKD); Chính (K.BH); Hà (K.KHQL); Tuấn (V.CNTT&KTS); Ngân (K.KT&QLNNL); Hùng (K.ĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 15/9/2023

08h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền Thống của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.HTQT, P.TH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, ĐTN, đơn vị tư vấn thiết kế và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng 501 Nhà A2

P.TT chuẩn bị tài liệu

09h00

Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai Hội nghị phổ biến tài nguyên điện tử của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy, Tuyên (P.TCCB); Đức (P.QLĐT); Nghĩa, Long, Giàu (P.TT); Thành, Thanh, Dũng (P.QLKH); Hội, Dũng,Thường (TC.KTPT); Sen, Kiên, Phương (TT.TTTV); Tú, Sang (NXB); Thủy (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tuấn (ĐTN); Hội sinh viên.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2023-2024. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Ngọc (Trưởng Ban TTND), Ban chấp hành CĐT; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Thành viên Ủy ban Kiểm tra CĐT; Trưởng các Ban công tác của CĐT; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các CLB trực thuộc CĐT và các đ/c có Giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Kế toán học bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – hệ đại học chính quy năm 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Hà (P.CTCT&QLSV); Ánh, Hùng, Hà Linh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

10h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch Tổ chức phổ biến tài nguyên điện tử của Trường. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV), cùng toàn thể Trợ lý các Khoa/Viện.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 65. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang, Trần Hà (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Ban thường trực Hội đồng theo Quyết định số 28/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp triển khai cơ hội hợp tác NCKH với các trường đại học quốc tế. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Bảo (P.TCCB); Tùng (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

13h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho sinh viên khóa 65 (Khối 5). Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&QLSV, P.QLĐT, P.TT, K.Marketing, K.TK, K.KH&PT, ĐTN, HSV, cùng toàn thể sinh viên K65 Khối 5.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Ngọc Anh (K.QTKD); Tùng, Trang (P.HTQT). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT chuẩn bị tài liệu
16h30 Bế mạc khóa đào tạo về Phân tích chuỗi giá trị do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) giảng dạy. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thảo (K.BĐS&KTTN); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT) và viên chức được cử đi học theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng 701 Nhà A2 P.TCCB, K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu
16h30 Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt CLB Cờ Viên chức, người lao động Trường. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng Đại diện Lãnh đạo Trường, BCH Công đoàn Trường cùng toàn thể thành viên CLB Cờ và các đ/c có giấy mời. Chủ tịch Công đoàn Trường Nguyễn Hữu Đồng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 VP.Đ-ĐT và CLB Cờ chuẩn bị

Thứ Bảy 16/9/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 17/9/2023

17h00 Bế mạc giải bóng đá FIT NEU League S4 năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn, Ban đối ngoại và tài trợ theo Quyết định số 168/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa/viện trong Trường; Đoàn thanh niên, hội sinh viên; đại biểu có giấy mời và toàn thể các vận động viên, trọng tài. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Sân bóng đá Trường Các ban chuẩn bị theo phân công

Thông báo  

– 10h00 thứ Hai, ngày 11/9/2023: Tiếp và làm việc với đại diện Trường Đại học Skoda Auto, Cộng Hòa Séc. Thành phàn: Đ/c Long, Giang (P.HTQT). Chủ trì: TS Phạm Sỹ Long – Phó Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 07h00 thứ Ba, ngày 12/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi viết luận). Thành phần: Trưởng ban Coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Coi thi. Địa điểm: Giảng đường A2 và Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 12h00 thứ Ba, ngày 12/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Tiếng Anh). Thành phần: Trưởng ban Coi thi và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Coi thi. Địa điểm: Tầng 6 Nhà A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h00 thứ Ba, ngày 12/9/2023: Tổ chức chương trình trao đổi sinh viên hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore: Bài giảng số 1: Giới thiệu về Kinh tế Việt Nam (ONLINE). Thành phần: Đ/c Tùng, Giang, Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS Đào Thanh Tùng – Trưởng phòng P.HTQT. Địa điểm: Phòng 609 Nhà A1. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Ba, ngày 12/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Tư, ngày 13/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023 (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Tư, ngày 13/9/2023: Chấm thi CTTT&CLC năm 2023 (Chấm thi Tiếng Anh). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi Tiếng Anh và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi Tiếng Anh. Địa điểm: Phòng 607 Nhà A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Tư, ngày 13/9/2023Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Tư, ngày 13/9/2023Chấm thi CTTT&CLC năm 2023 (Chấm thi Tiếng Anh). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi Tiếng Anh và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi Tiếng Anh. Địa điểm: Phòng 607 Nhà A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

– 08h00 thứ Năm, ngày 14/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Năm, ngày 14/09/2023: Chấm thi CTTT&CLC năm 2023 (Chấm thi Viết luận). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi viết luận và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi viết luận. Địa điểm: Tầng 16 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h30 thứ Năm, ngày 14/09/2023: Gặp mặt và phổ biến quy chế học tập cho sinh viên Chương trình POHE và Phân tích kinh doanh Khóa 65. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng các điều phối viên CT POHE, Phân tích kinh doanh và sinh viên CT POHE, Phân tích kinh doanh Khóa 65. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Nhà văn hóa. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Năm, ngày 14/9/2023:  Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 08h000 thứ Sáu, ngày 15/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Sáu, ngày 15/9/2023: Thuyết trình của tiến sĩ Wayne Brookes, Trường Đại học University of Technology Sydney, về “Design Future for Internet of Things”. Thành phần: Đ/c Yên (V.CNTT& KTS), cùng toàn thể CBGV Viện CNTT&KTS, giảng viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, sinh viên chương trình Công nghệ thông tin & Chuyển đổi số Chất lượng cao và giảng viên, sinh viên có quan tâm. Chủ trì: TS Trần Quang Yên – Phó Viện trưởng V.CNTT& KTS. Địa điểm: Phòng B103 Nhà A2. V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Sáu, ngày 15/9/2023 Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00 thứ Sáu, ngày 15/9/2023: Gặp mặt, họp lớp đầu khóa 65 đối với sinh viên liên thông đại học (VB2-CQ). Thành phần: Đ/c Triệu (P.QLĐT), cùng các đ/c: Đức, Trần Hà, Hạnh, Lê Hà (P.QLĐT). Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng P.QLĐT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Bảy, ngày 16/9/2023: Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 09h00 thứ Bảy, ngày 16/9/2023Toạ đàm góp ý chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Kiểm toán. Thành phần: Đ/c Ánh (V.KT-KT), cùng CBGV Viện Kế toán – Kiểm toán và khách mời. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng V.KT-KT. Địa điểm:  Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.KT-KT chuẩn bị tài liệu.

– 13h30 thứ Bảy, ngày 16/9/2023:  Thi CTTT&CLC năm 2023. (Phần thi Phỏng vấn). Thành phần: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: Trưởng ban Chấm thi phỏng vấn. Địa điểm: Giảng đường D. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: