(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 37 năm 2022 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2022
(Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 05/9/2022

07h30

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 07h00 ngày 04/9/2022 đến 17h00 ngày 09/9/2022): Tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và xét tuyển. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh), cùng các đ/c:  Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Làm việc với Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Thành, Vân, Hưng (P.QLKH); Dũng (P.TT-PC); Lợi (V.TM&KTQT) và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Quảng Ninh

Nhóm Nghiên cứu chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 06/9/2022

09h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu phương án Cải tạo hồ cảnh quan Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Dương Mai (P. TCKT); Trung, Mạnh, Nhân (P.QTTB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Phân hiệu tại Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký TCT  chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác thành lập Quỹ Phát triển tài năng kinh tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 07/9/2022

08h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c:  Bảo, Thúy, Tú, Hải Anh ((P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát kế hoạch trao bằng Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Trưởng  ban Quản lý  CTTT, CLC & POHE), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.TCKT, P.CTCT&QLSV,  P.QTTB, P.TT, Đoàn TN và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo CTTT, CLC & POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp về công tác thi công nước uống tại vòi khu vực Giảng đường và Nhà Trung tâm đào tạo. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Tú (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Đơn vị thiết kế và đơn vị thi công lắp đặt.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 6 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Tổ công tác về thành lập Trường Kinh doanh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác về thành lập Trường Công nghệ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 08/9/2022 

08h00

Diễn đàn năng lực công nghệ số 2022 – ICDL Digital Literacy Day. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 539/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/8/2022 của Hiệu trưởng và đại biểu khách mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai công tác tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với viên chức, người lao động năm 2022. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về Đề án thành lập Phân hiệu. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Nghệ An

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 09/9/2022

08h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 9 năm 2022. Đ/cThọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 9 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 10/9/2022

07h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 7h00 đến 11h00 ngày 10/9/2022): Tải kết quả xét tuyển lần 1 lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chương trình POHE năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình Tiên tiến, POHE và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Lễ Khai giảng và Tư vấn tuyển sinh đại học VLVH tại Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT.GDTX Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

13h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên Chương trình Chất lượng cao năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình Tiên tiến, POHE và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Tiếp nhận kết kết xử lý nguyện vọng lần 1 (lọc ảo) từ Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các đ/c:  Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 11/9/2022

07h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT (từ 7h00 đến 11h00 ngày 10/9/2022): Tải lên hệ Hệ thống của Bộ GD&ĐT kết quả xét tuyển lần 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Xét tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 (lọc ảo) từ Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các đ/c: Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Lâm, Trung (V.CNTT&KTS).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 08h30 thứ Hai ngày 05/9/2022: Tọa đàm tham vấn các bên liên quan về chương trình đào tạo: chương trình Cao học kinh tế phát triển Việt Nam – Hà Lan và chương trình Tiến sĩ Kinh tế học của Khoa Kinh tế học – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thành phần: PGS.TS Nguyễn Văn Công – Phó Trưởng khoa – K.KTH, cùng toàn thể CBGV (K.KTH) và các đ/c có giấy mời. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Văn Công – Phó Trưởng Khoa – K.KTH. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.KTH chuẩn bị tài liệu.
– 18h30 thứ Hai ngày 05/9/2022: Lễ khai mạc “Tuần lễ Sinh viên 5 tốt” và chung khảo cuộc thi “Lý tưởng sinh viên”.Thành phần: Ban Giám hiệu, cùng đại diện các phòng ban, BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên, top 100 thí sinh cuộc thi “Lý tưởng sinh viên” và các bạn sinh viên quan tâm.Chủ trì: Chủ tịch HSV Lê Huy Hoàn. Địa điểm:Hội trường A2. HSV chuẩn bị tài liệu.
– 07h30 thứ Ba ngày 06/9/2022: Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2022-2025. Đ/c Triệu (Bí thư Chi bộ P.QLĐT), cùng các đ/c Đảng viên chi bộ P.QLĐT. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu –  Bí thư chi bộ P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. Chi bộ P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Ba ngày 06/9/2022: Tọa đàm góp ý hoàn thiện Chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh. Thành phần: PGS.TS Lê Quang Cảnh (Phó Viện trưởng – V.PTBV), cùng các thành viên Nhóm hoàn thiện chương trình đào tạo Tiến sĩ bằng tiếng Anh theo Quyết định số 416/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và khách mời tham dự. Chủ trì: PGS.TS Lê Quang Cảnh – Phó Viện trưởng – V.PTBV. Địa điểm: Phòng 1501 Tầng 15 Nhà A1. V.PTBV chuẩn bị tài liệu.
– 14h30 thứ Sáu ngày 09/9/2022: Đội tuyển bóng đá sinh viên Trường ĐH KTQD thi đấu BÁN KẾT với Đội tuyển bóng đá sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi (Giải sinh viên thủ đô năm 2022). Ban Huấn luyện và đội tuyển theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT – Trưởng đoàn. Địa điểm: Sân bóng đá Trung tâm TDTT Quận Hoàng Mai. Ban huấn luyện và đội tuyển theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD chuẩn bị.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: