(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 37 năm 2021 (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM 2021
(Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 12/9/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/9/2021

09h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 17 kỳ mùa thu 2021. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Thục Anh, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thùy (K.NNKT); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về thủ tục hợp đồng công nghệ thông tin. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT), Trung, Hiền, Đô (P.QTTB); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình EMBA đợt 1 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE V.QTKD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát thủ tục các hợp đồng thanh toán. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT), Trung, Hiền, Đô (P.QTTB); Tuấn, Ngọc (TT.DVHTĐT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h00 Họp Tổ công tác “Tiếp cận hệ thống các khóa học chuẩn mực quốc tế”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/9/2021

08h30

Họp Tổ công tác hoàn thiện công tác quản lý sinh viên hệ chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB), Thuỷ, Hoàng (TT.UDCNTT); Đức (P.QLĐT) và các thành viên tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Bộ phận thường trực chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác sinh viên năm học 2021-2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Dũng, Nhàn (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB; P.TCKT; P.TH; P.TT-PC; P.TT; TT.UDCNTT  và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác kiểm toán nội bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Thuận, Trung Kiên (V.KTKT); Nam (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

Các thành viên chuẩn bị tài liệu

14h00

Các đơn vị báo cáo tiến độ viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo, nhóm viết báo cáo tự đánh giá 8 chương trình đào tạo của: K.KH&PT, K.Đầu tư, K.MT&ĐT, K.QTNNL, K.Luật, K.QTKD, V.KTKT, V.CNTT&KTS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD và các đơn vị chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quỹ phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00 Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo phương án hoàn thiện Quy chế đào tạo Thạc sĩ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưởng, Tuấn Anh, Hòa, Quang (V.ĐTSĐH) và các chủ nhiệm lớp cao học. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa ONLINE V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế Kế toán và Tài chính BIFA khóa 8 năm 2021. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thúy (P.TCCB); Dũng (P.TT-PC); Thủy (TT.UDCNTT); Ánh, Hùng, Hạnh, Dương (V.KTKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.KTKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 08/9/2021

08h00

Họp triển khai kế hoạch cập nhật Đề cương học phần trong CTĐT đại học chính quy năm 2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT); Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT) và các đ/c Trưởng Khoa/Viện; Trưởng Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng sáng kiến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Hà (K.KHQL); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Thủy (TT.UDCNTT); Hội (TC.KT&PT); Thông (K.Marketing) và các thành viên Tổ Thư ký: Vân, Thanh (P.QLKH); Quỳnh Anh, Thu, Ngà (P.TH); Thành (P.TCCB); Hoàng (K.ĐHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH và Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp chuẩn bị cho công tác XNNH&NH khóa 63 đợt tháng 9/2021. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Chi, Hà (P.TC-KT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Trung, Đô (P.QTTB); Tuấn (TT.DV HTĐT); Huê (Y tế); Ngọc (Đoàn TN).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

13h00 Làm việc với đại diện Coursera về hợp tác giữa Trường và Coursera. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 330/QĐ-ĐHKTQD ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về Trường KHCN. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trưởng, Phó trưởng đơn vị; Trưởng, Phó trưởng các Bộ môn của Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số và đ/c Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

K.TKT, V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tự chủ của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng thường trực xét công nhận chuyển đổi kết quả học tập, xét thôi học hệ Từ xa đợt 5 năm 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TT-PC); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Vinh, Trung, Huyền (TT.ĐTTX) và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/9/2021

08h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học đối với sinh viên CTTT,CLC&POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 329/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Các trưởng nhóm của TCT chuẩn bị và báo cáo

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/8/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Các trưởng nhóm chuẩn bị và báo cáo

14h00

Họp Tổ công tác đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động, năm học 2020-2021. Ban Giám hiệu, cùng thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng ngân hàng đề thi của trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Các trưởng nhóm của TCT chuẩn bị và báo cáo

16h00

Họp nhóm số hoá dữ liệu chung phục vụ kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.KT&ĐBCLGD) và thành viên nhóm số hoá dữ liệu chung phục vụ kiểm định.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Nhóm số hoá dữ liệu chung chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/9/2021

08h30

Họp Đảng ủy trường: Phiên thường kỳ tháng 9.2021.
ONLINE/OFFLINE
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp triển khai công tác chuẩn bị báo cáo kiểm định CSGD&ĐT năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Thắng, Hoà, Chung (P.KT&ĐBCLGD); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Thuý, Tuyên (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc, Tuấn (Đoàn TN); Đức (P.QLĐT); Trung (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác “Tiếp cận hệ thống các khóa học chuẩn mực quốc tế”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 11/9/2021

19h00

Chung kết Chương trình ươm tạo khởi nghiệp sinh viên Kinh tế Quốc dân NEUrON 2021. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan, Mai (TT. KN&STXH); Ngọc, Nhân (Đoàn TN); Hà, Nhàn (P.CTCT&QCSTSV); Nghĩa (PTT); Thuỷ (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Tuấn (K.KTĐT), Đai diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.KN&STXH chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 12/9/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 6 năm 2021 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo 

 
 Bảo vệ Luận án
16h00, thứ Tư ngày 08/09/2021: NCS. Bùi Thị Phương Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Động cơ thúc đẩy ý định mua quần áo đã qua sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Hình thức bảo vệ trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ.
15h00, thứ Bảy ngày 11/09/2021NCS. Bùi Thị Hồng Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự thỏa mãn và ý định mua lặp lại hàng thời trang xa xỉ của người tiêu dùng Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Hinh thức bảo vệ trực tuyến, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www.sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ.
                                               Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                                Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ