(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 36 năm 2023 (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2023
(Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 10/9/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 04/9/2023

Nghỉ theo Thông báo số 1681/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2023

Thứ Ba 05/9/2023

14h00

Họp các thành viên liên danh, nhà thầu phụ và các nhóm chuyên gia về Quy hoạch Thủ đô. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), GS Lợi (K.KHPT) và Nhóm BCTH, Các thầy/cô được các Khoa, Viện giao theo dõi các mảng công việc chuyên môn; các đơn vị liên danh, các nhà thầu phụ và các nhóm chuyên gia.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thường trực DA chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ và các đ/c: Bao, Thu (BCH CĐT).

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường bàn về nội dung tổng kết năm học 2022-2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

  Thứ Tư 06/9/2023

08h30

Hội nghị gặp mặt giảng viên trẻ năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB); Chi (P.TC-KT); Thành (P.QLKH); Dũng (P.TH); Triệu (P.QLĐT), đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có giảng viên trẻ và giảng viên trẻ tuyển dụng từ 2021 đến nay.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp rà soát kế hoạch bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.TH, P.CTCT&QLSV và các đ/c: Vinh, Hậu, Tuấn (TT.ĐTTX).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng đại học chính quy Khóa 65, năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TCKT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu dự thảo kế hoạch tổ chức “Ngày hội thông tin các chương trình du học sau đại học”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Linh (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Thương thảo Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe cho CBVC và Ngưởi lao động. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, D.Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH); Chính (K.BH)

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác tài chính và in các ấn phẩm tuyển sinh phục vụ cho Hội nghị tuyển sinh tại CHDCND Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quân, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nghĩa (P.TT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT); Giang (V.ĐTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét chuyển đổi kết quả học tập đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 3 năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch xây dựng lại Website Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, TT.UDCNTT, P.QTTB, P.TCKT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 6 năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 07/9/2023

09h30

Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, chuyển điểm các môn học ICAEW CFAB đối với sinh viên Chương trình Cử nhân Kế toán /Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 742/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/7/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.KTKT chuẩn bị tài liệu.

10h00

Công đoàn Trường báo cáo Lãnh đạo trường về kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn trường và đ/c Thu (BCH CĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên đại học hình thức VLVH. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 155/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2023 của Hiệu trưởng, và các đ/c: Nam (K.Luật);  Ngân (K.KT&QLNNL).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu.

Thứ Sáu 08/9/2023

08h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về phương án trưng bày tư liệu Phòng Truyền Thống của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLKH, P.QLĐT, P.HTQT, P.TH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, ĐTN, đơn vị tư vấn thiết kế và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình TT, CLC năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng  Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h30

Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện “Mùa hè Xanh 2023” thành phố Hà Nội. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV) và đại diện các Phòng/ Ban, Khoa/ Viện trong trường cùng đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành Ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Thường trực Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí; Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Hội trường A – Nhà văn hóa

ĐTN – HSV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h15

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (VP.Đ-ĐT), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Bảo (P.TCCB); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn  (ĐTN) và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan đến nội dung kiểm tra.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị tài liệu theo phân công

15h00

Họp giao ban tháng. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN); Hương (V.QTKD); Hội (TC.KT&PT); Tú (NXB); Tuấn (TT.ĐTLT); Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Thắng (TT.KN&STXH); Cảnh (V.PTBV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

18h00

Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi bộ Sinh viên III, IV. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đại diện lãnh đạo đơn vị: P.CTCT&QLSV, Bí thư Chi bộ khoa Bảo hiểm, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Cấp ủy chi bộ Sinh viên I, II và toàn thể đảng viên là Sinh viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Hội trường A – Nhà Văn hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

18h30

Chung kết Cuộc thi Marketing xã hội: “Social Pioneers 2023”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, V.ĐTTTCLC&POHE, V.ĐTQT, Đoàn TN, Hội SV và toàn thể CBGV Khoa Marketing, các đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Hội trường A2

K.Marketing chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 09/9/2023

08h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Cử nhân Quản trị Điều hành Thông minh (ESOM) và Cử nhân Quản trị Chất lượng và Đổi mới (EMQI). Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn trường), Thành viên Ban điều hành các chương trình của Khoa QTKD, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho các chương trình, các đại biểu có giấy mời và sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 10/9/2023

09h00

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học đợt 1 năm 2023. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: V. NHTC, V. KT-KT, K. QTKD, K. Luật, đơn vị liên kết, TT. ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử nhân.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A – Nhà Văn hóa

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 08h00 thứ Ba, ngày 05/9/2023: Toạ đàm góp ý chương trình đào tạo ngành Kinh tế Đầu tư và ngành Quản lý dự án. Thành phần: Đ/c Hùng (K.Đầu tư), cùng toàn thể CBGV Khoa Đầu tư và khách mời. Chủ trì: PGS.TS Phạm Văn Hùng – Trưởng khoa – Khoa Đầu tư. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Khoa Đầu tư chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Tư, ngày 06/9/2023: Hội thảo chuyên môn với Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) dành cho các chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán trong toàn quốc. Thành phần: Đ/c Ánh (V.KTKT), cùng các thành viên CLB Kế toán trưởng toàn quốc, các chuyên gia tài chính, kế toán, kiểm toán trong toàn quốc và toàn thể CBGV Viện Kế toán – Kiểm toán. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Viện trưởng – Viện Kế toán – Kiểm toán. Địa điểm: Hội trường A – Nhà Văn hóa. V.KT-KT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật.
– 18h00 thứ Tư, ngày 06/9/2023: Tư vấn tuyển sinh các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023. Thành phần: TS Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng V.ĐTTT,CLC& POHE), TS Đàm Sơn Toại (Trưởng phòng P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo có triển khai đào tạo CTTT, CLC; V.ĐTTT, CLC & POHE. Chủ trì; TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Hội trường A2. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
– 08h00 thứ Năm, ngày 07/9/2023: Thi tuyển sinh đầu vào Chương trình Thạc sĩ IMD@NEU. Thành phần: Đ/c Giang – Phó Viện trưởng – Viện ĐTQT, cùng các UVTT HĐTS và ứng viên dự tuyển IMD@NEU. Chủ trì: ThS Trịnh Thị Thu Giang – Phó Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Giảng đường D2 – tầng 4. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.
15h30 thứ Năm, ngày 07/9/2023: Thử nghiệm phần mềm cổng thông tin đảm bảo chất lượng. Thành phần: Đ/c Thủy, Nghị, Hoàng (TTUDCNTT), Đ/c Toại. Thắng và toàn thể CBVC P.KT&ĐBCLGD. Chủ trì: TS Lê Việt Thủy – Giám đốc TT.UDCNTT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Sáu, ngày 08/9/2023: NCS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của đặc điểm công việc tới kết quả làm việc của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực (Kinh tế lao động), mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                            Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                             Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ