(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 36 năm 2022 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM 2022
(Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 29/8/2022

08h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường rà soát quy hoạch BTV, BCH và UBKT nhiệm kỳ 2023-2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường và đ/c Bao, Thu (BCH CĐT).

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường bàn kế hoạch hoạt động thời gian tới và giới thiệu gương mặt cán bộ Công đoàn tiêu biểu năm 2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp triển khai cuộc thi “Thầy, Cô trong mắt em”. Đ/c Đồng (Chủ tịch CĐ Trường), cùng các đ/c trong Ban TV Công đoàn trường, Đại diện Công đoàn các Khoa/Viện; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TCKT, Đoàn TN, Hội SV.

Chủ tịch CĐT Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Báo cáo triển khai công tác hỗ trợ sinh viên dương tính với Covid-19 theo QĐ 1079/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/05/2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đồng chí:  Hà, Nhàn, Dũng (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Đ/c Huê (Trạm Y tế); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 30/8/2022

08h00

Tổng kết, trao giải nghiên cứu khoa học năm 2022 và Phát động nghiên cứu khoa học năm 2023 cho sinh viên Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.QLKH, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TT và các giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH, các đại biểu có giấy mời, V.ĐTTT, CLC & POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo B101 Nhà A2

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghị quyết 18/NQ-TW/2022 và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật đất đai 2013. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Giáo sư, Hội đồng KH&ĐT; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, tác giả có bài viết, đại biểu có giấy mời và các đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Tiếp và làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Long, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường, Thu (K.MT, BĐKH&ĐT).

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT, BĐKH &ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường T45 – Trường ĐH Thủy Lợi, 175 đường Tây Sơn, Hà Nội

08h10 xe đón tại sảnh Nhà A1

08h45

Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế các bon thấp tại Việt Nam và Đài Loan” với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và Bộ Môi trường Đài Loan
OFFLINE/ONLINE.
Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Long, Trang, Quỳnh Anh (P.HTQT); Trường, Thu (K.MT, BĐKH&ĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, nhóm nghiên cứu Dự án Đài Loan, CBGV, sinh viên Khoa MT, BĐKH và Đô thị và các đ/c quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, K.MT, BĐKH &ĐT chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h30

Viện Đào tạo quốc tế Báo cáo Ban Giám hiệu về chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng, Giang (P.TTPC); Mạnh (Khoa Luật); Hiếu, Giang, Hoàng Lan, Oanh (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

13h00

Họp thường trực Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh, chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên Chương trình TT, CLC & POHE Khóa 59, 60. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Thường trực Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học (chuẩn bị cho xét tuyển NCS đợt 2/2022). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

17h00

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UBND tỉnh Bắc Kạn. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Thành (P.QLKH); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX);  Tuấn Anh (TT.NCTVKT&KD); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

UBND tỉnh Bắc Kạn

P.TH chuẩn bị tài liệu,
Xe xuất phát lúc 14h00 tại Sảnh A1

Thứ Tư 31/8/2022

07h30

Họp xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao và POHE năm 2022 (đợt bổ sung). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng và lãnh đạo các Khoa/Viện: V.NHTC, V.TM&KTQT, V.KTKT, K.Marketing, K.Đầu tư, K.DL&KS.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3) và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 (bước 4) đối với chức danh Trưởng, Phó các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.QLKH, P.QLĐT, K.ĐHTC, P.KT&ĐBCLGD, P.HTQT, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TT-PC, TT.ĐTTX, Tạp chí KT&PT, TT.ƯDCNTT, TT.ĐTLT, TT.KN&STXH, TT.DVHTĐT, TT.NNKT, TT.NCTVKT&KD, V.PT-BV, V.ĐTTT,CLC&POHE, BM.GDTC, NXB, TT.TTTV. Tập thể Lãnh đạo Trường (Đảng ủy và Ban giám hiệu) và Chi ủy/đảng bộ đơn vị  (nơi không có chi ủy là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ), Trưởng, Phó trưởng đơn vị, giảng viên cao cấp và tương đương các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.QLKH, P.QLĐT, K.ĐHTC, P.KT&ĐBCLGD, P.HTQT, P.CTCT&QLSV, P.TT, P.TT-PC, TT.ĐTTX, Tạp chí KT&PT, TT.ƯDCNTT, TT.ĐTLT, TT.KN&STXH, TT.DVHTĐT, TT.NNKT, TT.NCTVKT&KD, V.PT-BV, V.ĐTTT,CLC&POHE, BM.GDTC, NXB, TT.TTTV.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Hội nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 3) và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 (bước 4) đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.ĐTQT, K.BH, K.Đầu tư, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS, K.KTH, K.KT&QLNNL, K.KH&PT, K.Luật, K.LLCT, K.Marketing, K.MT,BĐKH&ĐT, K.NNKT, K.KHQL, K.Toán KT, K.Thống kê, K.QTKD, V.NH-TC, V.TM&KTQT, V.CNTT&KTS, V.QTKD, V.KT-KT. Tập thể Lãnh đạo Trường (Đảng ủy và BGH) và Chi ủy/đảng bộ đơn vị (nơi không có chi ủy là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ), Trưởng, Phó trưởng đơn vị, trưởng các bộ phận cấu thành đơn vị của các đơn vị sau:  V.ĐTSĐH, V.ĐTQT, K.BH, K.Đầu tư, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS, K.KTH, K.KT&QLNNL, K.KH&PT, K.Luật, K.LLCT, K.Marketing, K.MT,BĐKH&ĐT, K.NNKT, K.KHQL, K.Toán KT, K.Thống kê, K.QTKD, V.NH-TC, V.TM&KTQT, V.CNTT&KTS, V.QTKD, V.KT-KT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống Covid-19 giai đoạn 2021-2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

BCĐ PCD chuẩn bị tài liệu

11h00

Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy Chi bộ sinh viên 1 và Chi ủy Chi bộ sinh viên 2. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Chi ủy Chi bộ sinh viên 1, 2 và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo Chất lượng cao Công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 3 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng tự đánh giá Chương trình Đào tạo từ xa rà soát tiến độ và thông qua đề cương báo cáo tự đánh giá ngành Luật và Ngân hàng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, Ban chuyên trách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo Chất lượng cao Marketing số. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch các chức vụ quản lý. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c: Bảo, Thúy, Hải Anh, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Đảng ủy viên và đ/c:  Bảo, Thúy (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác hoàn thiện Chương trình đào tạo hệ Từ xa và VLVH. Tập thể Lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu, Đức (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TTPC); Vinh, Trung (TT.ĐTTX); Quang, V.Anh (K.ĐHTC); Trường (K.Luật).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TX, K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng thẩm định Thuyết minh Đề tài cấp Trường năm 2022 – đợt 3. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng 215 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 01/9/2022 

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Thứ Sáu 02/9/2022

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Thứ Bảy 03/9/2022

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Chủ Nhật 04/9/2022

Nghỉ theo Thông báo số 1491/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2022

Thông báo  

– 15h00 thứ Ba ngày 30/8/2022: Lễ tổng kết và phát động SV Nghiên cứu Khoa học. Thành phần: PGS.TS Hà Sơn Tùng (Trưởng khoa), cùng toàn thể CBGV, sinh viên Khoa QTKD. Chủ trì: PGS.TS Hà Sơn Tùng – Trưởng khoa – Khoa QTKD. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. Khoa QTKD chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 16h30 thứ Tư ngày 31/8/2022: NCS. Chea Bora bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sustainable Cultural Heritage Tourism in Cambodia: Case studies of Angkor, Preah Vihear and Sambo Preikuk”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
 Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: