(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 35 năm 2022 (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 NĂM 2022
(Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 22/8/2022

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Đại học Khoa học ứng dụng Bremerhaven, Đức. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp thường trực Ban chuyên môn thống nhất cách viết báo cáo tự đánh giá các CTĐT, mẫu CTĐT và mẫu đề cương học phần theo các tiêu chuẩn kiểm định. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Triệu, Hoàng (P.QLĐT); Huyển (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban thường vụ Công đoàn Mở rộng để thực hiện nội dung Rà soát, bổ sung quy hoạch CB CĐT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đ/c Đồng (Chủ tịch công đoàn), cùng các đ/c:  Ban Thường vụ CĐT và đ/c Bao, Thu (BCH CĐT).

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn hữu Đồng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với GS Nancy Napiers, Đại học Boise State. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Hiếu, Hương Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng, Phó đơn vị thuộc Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Ban Giám hiệu, cùng các đồng chí Đảng ủy viên và các đ/c:  Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Đại hội CLB bóng đá CBGV lần thứ 3. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn), cùng các  thành viên CLB bóng đá CBGV và các đại biểu có giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

CLB chuẩn bị tài liệu

16h00

Báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Đề án thành lập Phân hiệu tại Nghệ An.  Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các Đ/c Thường trực Tổ Công tác.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp tập huấn và rà soát công tác xây dựng Ngân hàng đề thi tự luận. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Kết (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Triệu, Đức (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, lãnh đạo các Bộ môn quản lý các môn học xây dựng đề thi tự luận.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, TT. UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 23/8/2022

08h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức, Chuyên viên chính và tương đương trở lên của các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác triển khai xây dựng và rà soát CTĐT đại học từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: P.QTTB, P.QLĐT, P.QLKH, P.TT-PC, P.KT& ĐBCLGD. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức, Chuyên viên chính và tương đương trở lên của các đơn vị: P.QTTB, P.QLĐT, P.QLKH, P.TT-PC, P.KT&ĐBCLGD.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo về đề xuất đàm phán LKĐT Cử nhân Tài chính và Quản lý giữa Trường ĐHKTQD và ĐH La Trobe, Úc. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c; Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (P.TCCB); Quế, Huy (V.NHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp phương án tổ chức phòng thi IELTS trên máy và kiểm tra tiếng Anh cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức (TT.NNKT); Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị P.HTQT, P.CTCT&QLSV, P.TT, K.ĐHTC. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức, Chuyên viên chính và tương đương trở lên của các đơn vị:  P.HTQT, P.CTCT&QLSV, P.TT, K.ĐHTC.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị tổng kết công tác văn hóa học đường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hà (P.CTCT&QLSV).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14h30

Tiếp và làm việc với đoàn Đại học UWE Bristol, Vương quốc Anh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Hiếu, Thu Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Lễ tốt nghiệp chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2022. Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các tân sinh viên và gia đình và các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

15h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: Tạp chí KT&PT, Trạm Y tế, TT.ĐTTX. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức, Chuyên viên chính và tương đương trở lên của các đơn vị: Tạp chí KT&PT, Trạm Y tế, TT.ĐTTX.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Kiểm tra công tác học GDQP của sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE năm 2022 (đợt 2). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Trung tâm GDQPAN2 – Vĩnh Phúc

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu. Xe đón tại sảnh A1

16h30

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: TT.ĐTLT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, TT.NNKT. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức, Chuyên viên chính và tương đương trở lên của các đơn vị: TT. ĐTLT, TT.TTTV, TT.DVHTĐT, TT.NNKT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 24/8/2022

07h30 Hội nghị tập huấn công tác soạn thảo và Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TTPC, P.TCCB. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 BTC chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: TT.NCTVKT&KD, TT.KN&STXH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, V.PTBV, V.ĐTTT,CLC&POHE, BM.GDTC. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức, Chuyên viên chính và tương đương trở lên của các đơn vị: TT.NCTVKT&KD, TT.KN&STXH, TT.UDCNTT, VP.Đ-ĐT, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.PTBV, BM.GDTC.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.ĐTTT, CLC và POHE, P.HTQT, V.KT-KT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Triển khai thực hiện gói thầu: Số hóa tài liệu Phòng Tổng hợp và Viện đào tạo sau Đại học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT, P.TH, V.ĐTSĐH, TT.UDCNTT và Đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.ĐTQT. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó trưởng đơn vị, Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấu thành, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức của các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.ĐTQT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: K.BH, K.Đầu tư, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng, Phó trưởng bộ phận cấu thành, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức của các đơn vị: K.BH, K.Đầu tư, K.BĐS&KTTN, K.DL-KS.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về ký kết hợp tác Tư vấn, Nghiên cứu, Đào tạo giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội đánh giá doanh nghiệp Hàn Quốc (KVA). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Tùng, Giang (P.HTQT); Vân (P.QLKH) và các thành viên TT.NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 cụm Thi đua số 4 – Khối Đại học. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các thành viên đoàn công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Vụ Thi đua khen thưởng Bộ GD&ĐT

ĐH Kinh tế TP.HCM

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ, chuyên ngành Định phí bảo hiểm và tài chính (Actuary) giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1(CH Pháp), năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 537/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/8/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.Toán KT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp triển khai công tác viết Báo cáo tự đánh giá và hoàn thiện phụ lục 6 dành cho các CTĐT kiểm định đợt 2 năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Triệu, Hoàng (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT); Lãnh đạo khoa có CTĐT kiểm định và các thầy cô trong nhóm viết báo cáo Tự đánh giá của các CTĐT kiểm định.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: K.KTH, K.KT&QLNNL, K.KH&PT, K.Luật. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng, Phó trưởng bộ phận cấu thành, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức của các đơn vị: K.KTH, K.KT&QLNNL, K.KH&PT, K. Luật.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 25/8/2022 

08h00

Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: K.LLCT, K.Marketing, K.NNKT, K.MT,BĐKH&ĐT. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng, Phó trưởng bộ phận cấu thành, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức của các đơn vị: K.LLCT, K.Marketing, K.NNKT, K.MT,BĐKH&ĐT.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30 Hội nghị tổng kết công tác Liên kết đào tạo GDQP&AN cho sinh viên ĐHCQ của Trường năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Cường, Hạnh (P.QLĐT); Đồng (VP.Đ-ĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV; P.TT; P.TC-KT; TT.UDCNTT; ĐTN; Hội CCB; V.ĐTTT,CLC&POHE; Đại diện lãnh đạo Vụ GDQP&AN, Bộ GD&ĐT; Cục dân quân tự vệ, BTL TĐ; Các trung tâm GDQP&AN đối tác của Trường; các đại biểu có giấy mời. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (Hà Nam)

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu,

Xe xuất phát lúc 08h00 tại sảnh A1

10h00 Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: K.KHQL, K.Toán KT, Khoa Thống kê, K.QTKD. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng, Phó trưởng bộ phận cấu thành, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức của các đơn vị:  K.KHQL, K.Toán KT, Khoa Thống kê, K.QTKD. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới  quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: V.KT-KT, V.NH-TC, V.CNTT&KTS, V.TM&KTQT, V.QTKD. Tập thể lãnh đạo Trường và Chi ủy, Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng, Phó trưởng bộ phận cấu thành, Chủ tịch CĐ đơn vị, Bí thư Đoàn TN là viên chức của các đơn vị: V. KT-KT, V.NH-TC, V.CNTT&KTS, V.TM&KTQT, V.QTKD. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp bổ sung quy hoạch đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng đơn vị từ nguồn nhân sự từ nơi khác. Đại diện Tập thể lãnh đạo Trường và tập thể lãnh đạo các đơn vị có thông báo mời. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp bổ sung quy hoạch đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng đơn vị từ nguồn nhân sự từ nơi khác. Đại diện Tập thể lãnh đạo Trường và tập thể lãnh đạo các đơn vị có thông báo mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 26/8/2022

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

10h00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2022 – đợt bổ sung. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
14h00 Làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về Đề án thành lập Phân hiệu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng VP.UBND tỉnh Nghệ An TCT chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 27/8/2022

Chủ Nhật 28/8/2022

Thông báo

– 08h00 thứ Hai ngày 22/8/2022: Từ ngày 22/8 đến ngày 28/8: Hoạt động Lựa chọn chủ động cho thí sinh trúng tuyển IBD@NEU khoá 18.Thành phần:  PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu (Viện trưởng), Hương Lan (V.ĐTQT), cùng các tư vấn viên và các thí sinh trúng tuyển chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khoá 18. Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Thành Hiếu – Viện trưởng – Viện ĐTQT. Địa điểm: Phòng 101-102 B1, Nhà A2, Sảnh A2 và Sân giảng đường B,C,D. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

– 08h00 thứ Ba ngày 23/8/2022: Tọa đàm tham vấn các bên liên quan về Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kinh tế Đầu tư. Thành phần: PGS.TS Phạm Văn Hùng -Trưởng Khoa – Khoa Đầu tư, cùng toàn thể CBGV Khoa Đầu tư và khách mời tham dự. Chủ trì: PGS.TS Phạm Văn Hùng – Trưởng Khoa – Khoa Đầu tư. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.Đầu tư chuẩn bị tài liệu.

– 16h00 thứ Sáu ngày 26/8/2022: Đội tuyển bóng đá nam sinh viên ĐH KTQD vs ĐH Ngoại thương tại vòng 3 giải bóng đá sinh viên thủ đô năm 2022. Ban huấn luyện và đội tuyển theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD. Thành phần: TS. Lê Anh Đức – Phó trưởng phòng – P.QLĐT (Trưởng đoàn). Địa điểm: Sân bóng đá trung tâm TDTT Quận Hoàng Mai Ban huấn luyện và đội tuyển theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD chuẩn bị.

– 15h00 thứ Bảy ngày 27/8/2022: Vòng 13 giải bóng đá NEU League S3 – lượt trận chiều thứ 7. 20 đội bóng tham dự giải. Thành phần: Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

– 14h00 chủ Nhật ngày 28/8/2022: Vòng 13 giải bóng đá NEU League S3 – lượt trận chiều chủ nhật. 20 đội bóng tham dự giải. Thành phần: Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị liệu theo phân công.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: