(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 34 năm 2023 (Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2023
(Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 21/8/2021

08h30

Trung tâm Thông tin thư viện báo cáo Ban Giám hiệu công tác rà soát mua gói cơ sở dữ liệu điện tử 2023 – 2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Sen, Kiên (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng Khoa học sáng kiến Trường ĐHKTQD. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Dũng (P.TT-PC); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Tùng (P.HTQT); Thông (K.Marketing); Thùy (K.NNKT); Giang, Hồ Lan, Hương Lan (V.ĐTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h30

Làm việc với chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam về hợp tác nghiên cứu khoa học. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH); Tùng (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 22/8/2023

08h30

Tiếp và làm việc với BHXH Quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công tác BHYT cho sinh viên năm học 2023 – 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Hà, Độ (P.CTCT&QLSV); Huê (Trạm Y tế), Đại diện lãnh đạo P.TCKT.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về công tác tài chính và thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho công tác tổ chức Hội nghị tuyển sinh tại CHDCND Lào. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Tùng, Long, Quân, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Hưởng (V.ĐTSĐH); Đức (P.QLĐT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT, P.QLĐT, P.TT chuẩn bị tài liệu

14h00

Nhà xuất bản và Khoa Kinh tế học báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch dịch Cuốn sách Essenial of Economics, phiên bản 10th của tác giả Mankiw. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tú, Hạnh (NXB); Thế Anh (Khoa KTH), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.QLĐT, P.QTTB, Đoàn TN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

NXB, K.KTH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về công tác khảo thí của các đơn vị đào tạo: Viện Đào tạo Sau đại học, Chính quy tiêu chuẩn, Đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thủy (TT.UDCNTT); Toại, Thắng, Chung, Kết (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách lập kế hoạch thi kết thúc học phần của các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, TT.ĐTTX, K.ĐHTC.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h30

Thảo luận công tác chuẩn bị tái cấu trúc các Chi bộ Sinh viên theo Quyết định của Đảng ủy. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c: Đồng, Dinh, Huyền (VP.Đ-ĐT); Đ/c: Phan Tuấn, Linh (Phó Bí thư ĐTN) và cấp ủy chi bộ SV I,II.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng 608 tầng 6 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Tổng duyệt các video giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử dành cho viên chức, người học của Trường năm 2023 (theo Công văn số 1571/ĐHKTQD-TTTV ngày 04/8/2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Giàu (P.TT); Sen, Kiên, Phương (TT.TTTV); Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Tú, Sang (NXB); Đức (P.QLĐT); Hội, Dũng, Thưởng (TC.KTPT); Thành (P.QLKH).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023 – 2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Linh, Thúy, Điều, Hương (P.CTCT&QLSV); Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Vân (P.QLKH); Quỳnh Anh (P.TH); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Giáo dục chính trị và Công tác sinh viên năm học 2022-2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, V.Thúy, Linh, Thanh (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH); Trí Tuấn (ĐTN), Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng  Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 23/8/2023

09h30

Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary), năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 813/QĐ-ĐHKTQD ngày 01/8/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.TKT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường đợt 3 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét duyệt tiến độ NCS tại Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Thắng (V.ĐTSĐH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT), và Trưởng các đơn vị: K.DL&KS, K.KH&PT, K.KHQL, K.Marketing, V.KT-KT, V.NHTC, V.QTKD, V.TM&KTQT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban chỉ đạo và Ban tổ chức công tác nhập học và khai giảng cho sinh viên đại học VLVH, Khóa 56 (Đợt 1, năm 2023). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng xét chuyển tiếp sinh viên chương trình FINTECH 2+2 Khóa 63 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 839/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh khóa 2 chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Tài chính và Quản lý. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 838/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét điều kiện chuyển tiếp, công nhận tín chỉ và đổi điểm năm 2023 đối với CTTT, CLC, BA & POHE. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo quyết định số 833/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/8/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

18h00

Đêm chung kết Cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên Kinh tế số: deFrontier 2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Tuấn, Yên (V.CNTT&KTS); Hà (P.CTCT&QLSV); Nghĩa (P.TT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV); Triệu (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường , các Thầy/Cô,  sinh viên V.CNTT&KTS, Liên Chi đoàn Viện CNTT&KTS, các sinh viên  quan tâm cuộc thi.

Bí thư Đoàn TN Vũ Trí Tuấn

Hội trường A2

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 24/8/2023

08h30

Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Phần mềm quản lý công việc. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng, Trung (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch công việc và ngân sách đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cải tạo sửa chữa năm 2023. Đ/c Chương (Hệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Tần (P.QTTB); Chi, Mai, Hà (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h30

Tổng duyệt Lễ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TCKT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV, toàn thể CBVC Phòng Truyền thông và các CBVC của các đơn vị chức năng phụ trách công việc liên quan.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Họp Hội đồng thi đua Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 25/8/2023

08h00 – 11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

08h00

Nhập học trực tuyến khóa 65 hệ đại học chính quy (từ ngày 24/8/2023-06/9/2023). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban nhập học theo Quyết định số 388/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

https://nhaphoc.neu.edu.vn

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm Khoa học về định giá Bất động sản chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về chỉ số giá bất động sản tại Nhật Bản”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Tọa đàm, các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLKH,
K.BĐS&KTTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 26/8/2023

07h30

13h30

Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các đại biểu có giấy mời, cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Chủ Nhật 27/8/2023

07h30 –
13h30

Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các đại biểu có giấy mời, cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thông báo  

– 15h00 thứ Hai, ngày 21/8/2023Tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra và phê duyệt hồ sơ nhập học trực tuyến khóa 65 đại học chính quy. Thành phần: Đ/c Đức, Huy Giang, Trần Hà (P.QLĐT), cùng các thành viên Ban nhập học theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS Lê Anh Đức – Phó trưởng phòng – P.QLĐT. Địa điểm: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00 thứ Ba, ngày 22/8/2023Kiểm tra công tác học GDQP của sinh viên CTTT, CLC, BA &POHE năm 2023 (đợt 2). Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT, CLC&POHE), cùng các thành viên đoàn kiểm tra. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC & POHE. Địa điểm: Trung tâm GDQPAN2 – Vĩnh Phúc. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị. Xe xuất phát lúc 14h00 tại sảnh Nhà A1.
– 15h30 thứ Ba, ngày 22/8/2023: Họp bàn về công tác xác minh văn bằng tốt nghiệp. Thành phần: Đ/c Dũng, Thanh, Hậu, Huy (P.TTPC); Vinh, Hậu, Huyền, Trang, Hoàng (TT.ĐTTX). Chủ trì: Th.S Đỗ Xuân Dũng – Trưởng phòng P.TTPC. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.TT-PC chuẩn bị tài liệu.
– 09h00 thứ Năm, ngày 24/8/2023: Tọa đàm về chương trình đào tạo các ngành Du lich – Khách sạn và Giải trí. Thành phần: Đ/c Hoàng (K.DL&KS), cùng đại diện các Doanh nghiệp Lữ hành và Khách sạn, các giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên Khoa Du lịch Khách sạn. Chủ trì: PGS.TS Phạm Trương Hoàng – Trưởng khoa DL&KS. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. K.DL&KS chuẩn bị tài liệu.
– 18h00 thứ Năm, ngày 24/8/2023: Tư vấn tuyển sinh trực tuyến chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2023. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE), cùng đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện: Viện NHTC, Viện TM&KTQT, Viện KT-KT, Viện CNTT&KTS, Khoa Marketing, Khoa Đầu tư, Khoa KT&QLNNL, Khoa QTKD, Khoa KH&PT. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT, CLC&POHE. Địa điểm: Thư viện Phạm Văn Đồng. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.
Bảo vệ Luận án
– 16h00 thứ Sáu, ngày 25/8/2023NCS. Đàm Thị Thanh Dung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của chia sẻ tri thức tới kết quả hoàn thành công việc của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: