(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 34 năm 2021 (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM 2021
(Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 22/8/2021)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 16/8/2021

14h00

Họp triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 và một số vấn đề về công tác đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà, Minh (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT) và các đ/c Trưởng Khoa/Viện; Trưởng Bộ môn.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

18h00

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” theo Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 02/8/2021 của Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban thường vụ Đoàn trường, Học viên lớp học (là quần chúng ưu tú được Chi bộ cử tham gia học).

Bí  thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 17/8/2021

08h00

Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp của Trường năm 2021. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường – Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Thành viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Thành viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban công tác của Ban Chấp hành Công đoàn trường; Thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Câu lạc bộ do Công đoàn trường quản lý và thành viên Quy hoạch BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Hữu Đồng

ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Tiểu ban rà soát, cập nhật chương trình Chất lượng cao chuyên ngành Kiểm toán. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ánh, Hùng, Hoa, Thuận, Cường, Quang, Tuấn, Nga (V.KT-KT); Quế, Nghị, Hoàng (V.NH-TC); Ngọc, Hà, Loan (V.ĐTTT,CLC&POHE); Châu, Hạnh, Hương (ACCA).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.KT-KT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định công nhận tín chỉ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế Tài chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Nhóm nghiên cứu về Chiến lược vaccine Covid-19. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân (P.QLKH) và các chuyên gia có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

15h00

Báo cáo kế hoạch tọa đàm “Kinh doanh có trách nhiệm ở Việt Nam” trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UNDP. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng (V.PTBV); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (P.HTQT) và nhóm dự án.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

VPTBV và nhóm dự án chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng quy định đào tạo, bồi dưỡng VC&NLĐ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 18/8/ 2021

08h00

Tập huấn “Phương pháp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE (Outcome Based Education): Mô tả mục tiêu, CĐR cho CTĐT đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định và yêu cầu, nhu cầu của các bên liên quan. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn; Trưởng / Phó ban quản lý đào tạo; Viên chức các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, V.ĐTSĐH, Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và các giảng viên không có giờ lên lớp.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu và lập danh sách;  P.TCCB điểm danh thành phần tham dự; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng mô hình trường 3 cấp. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Mô tả chương trình đào tạo tích hợp giảng dạy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và năng lực tự chủ đáp ứng CĐR của CTĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Trưởng / Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn; Trưởng / Phó ban quản lý đào tạo; Viên chức các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, V.ĐTSĐH; Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và các giảng viên không có giờ lên lớp.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu và lập danh sách;  P.TCCB điểm danh thành phần tham dự; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án tự chủ tài chính theo Nghị định 60 của Chính phủ. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 19/8/2021

08h00

Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Thiết kế kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR của CTĐT phân nhiệm cho môn học/học phần; và Biên soạn đề cương chi tiết học phần theo OBE. Đ Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trưởng / Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn; Trưởng / Phó ban quản lý đào tạo; Viên chức các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, V.ĐTSĐH; Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và các giảng viên không có giờ lên lớp.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu và lập danh sách;  P.TCCB điểm danh thành phần tham dự; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

14h00

Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: kỹ thuật tự đánh giá CTĐT; và công tác khảo sát các bên liên quan trong quá trình phát triển CTĐT. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Trưởng / Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng / Phó Trưởng Bộ môn; Trưởng / Phó ban quản lý đào tạo; Viên chức các đơn vị: P.QLĐT, P.KT&ĐBCLGD, P.CTCT&QLSV, V.ĐTSĐH; Cán bộ phụ trách ĐBCLGD ở các đơn vị và các giảng viên không có giờ lên lớp

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT  chuẩn bị tài liệu và lập danh sách;  P.TCCB điểm danh thành phần tham dự; TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

15h00

Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ thực hiện các công việc được giao năm 2021 và tiến độ thực hiện xây dựng hệ thống học liệu môn học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Sen, Kiên, Ánh, Mai, Mai Thu Hà,  Thúy Phương, Đỗ Phương, Công, Trí (TT.TTTV) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.QLĐT, P.QLKH, P.QTTB, V.ĐTSĐH, TT.UDCNTT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 20/8/2021

08h00

Hội Nghị tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp của Trường năm 2021. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c Thành viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Thành viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban công tác của Ban chấp hành Công đoàn trường; Thành viên Ban Thanh tra nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các Câu lạc bộ do Công đoàn trường quản lý và thành viên Quy hoạch BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

09h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Chỉ đạo Hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, theo Quyết định số 302/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi trên máy. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Đức (P.QLĐT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Sen (TT.TTTV); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 21/8/2021

   

Chủ Nhật 22/8/2021

   

Thông báo 

 – 18h30, thứ Hai ngày 16/8/2021Tư vấn tuyển sinh trực tuyến các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao năm 2021. Thành phần: TS. Vũ Văn Ngọc (Viện trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.NHTC, V.KTKT, K.QTKD, K.ĐT, K.KT&QLNNL, K.KH&PT, V.ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS. Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC & POHE. Địa điểm: ONLINE. V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

– 14h00, thứ Ba ngày 17/8/2021: Nghiệm thu module quản lý tài sản (buổi 1). Thành phần: Đ/c Chi, Hà, Xuân, Quỳnh Mai, các chuyên viên (P.TCKT); Trung, Hiền, Đô, Tuấn, các chuyên viên (P.QTTB); Thủy, Nghị, Hoàng (TT.UDCNTT); đại diện công ty PSC. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT. UDCNTT. Địa điểm: ONLINE. TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Năm ngày 19/8/2021NCS. Lê Thị Hoài Thu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua MS Teams. Nội dung luận án và thông tin truy cập buổi bảo vệ được đăng tải trên Webside: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo>Tiến sĩ
                            Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                               Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: