(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 33 năm 2023 (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2023
(Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 14/8/2021

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và chạy xét tuyển (từ 07h00, ngày 14/8/2023 đến 17h00, ngày 14/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình Đầu tư Tài chính, Chương trình Công nghệ Tài chính. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định 759/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2023 và 761/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2023.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình tiên tiến Kế hoạch tài chính, ngành Tài chính – Ngân hàng. Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT), các thành viên Hội đồng theo quyết định số 797/QĐ-ĐH KTQD ngày 31/07/2023 của Hiệu trưởng và các đ/c: Ngọc, Nguyễn Hà (V.ĐTTT,CLC&POHE); Quế, Phi Long (V.NHTC).

Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp góp ý Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học và Đề án triển khai thí điểm mô hình giáo dục đại học số. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.QLĐT, V.ĐTSĐH, V.ĐTTT,CLC&POHE, K.ĐHTC, TT.ĐTTX, TT.UDCNTT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị công tác nhập học và tổ chức các hoạt động đầu khóa cho tân sinh viên đại học chính quy khóa 65. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban nhập học theo Quyết định số 388/QĐ-ĐHKTQD ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCKT, P.TT, P.CTCT&QLSV, TT.TTTV, TT.UDCNTT, TT.NNKT, Đoàn TN, P.QTTB, TT.DVHTĐT, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Họp Hội đồng thẩm định Chương trình chất lượng cao Quan hệ công chúng ngành Quan hệ công chúng. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), các thành viên hội đồng theo quyết định số 799/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2023 của Hiệu trưởng và các đ/c: Ngọc, Bích Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Thông, Toàn (K.Marketing).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với ĐSQ Mỹ chuẩn bị cho chuyến thăm của Đại sứ Mỹ tại NEU. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 1 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo quốc tế về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo quốc tế và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo Sau đại học về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên tập thể lãnh đạo mở rộng Viện Đào tạo Sau đại học và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường lần 2 về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường) và các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 15/8/2023

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xét tuyển lần 1 lên hệ thống của Bộ GD&ĐT (từ 07h00, 15/8/2023 đến 11h00, ngày 15/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00

Khoa Du lịch và Khách sạn báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch xây phòng thực hành đào tạo ngành DLKS tại Trường ĐHKTQD. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo QĐ số 159/QĐ-ĐHKTQD ngày 01 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

K.DL&KS chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp chuẩn bị dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học The University Impact Ranking năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Toại, Thắng, Toàn, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Tuấn (K.ĐT); Dũng, Nhung (K.Marketing); Nhân (K.KT&QLNNL); Đại (K.KH&PT); đại diện lãnh đạo, viên chức phụ trách trang web cấp II của K.KH&PT và K.MT,ĐT&BĐKH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Thường trực Ban điều hành mạng lưới cựu học viên, sinh viên. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Thường trực Ban điều hành mạng lưới cựu học viên, sinh viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch mạng lưới Cựu học viên, sinh viên Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về việc triển khai phim giới thiệu Trường và phim tuyển sinh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể CBVC phòng Truyền thông.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp chuẩn bị dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học The University Impact Ranking năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Toại, Thắng, Toàn, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Tuấn (K.ĐT); Dũng, Nhung (K.Marketing); Nhân (K.KT&QLNNL); Đại (K.KH&PT); đại diện lãnh đạo, viên chức phụ trách trang web cấp II của các đơn vị: P.TCCB, P.QLĐT, P.QLKH, P.HTQT, P.TT-PC; P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

11h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu công tác cho thuê mặt bằng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Trung, Mạnh, Hiền, Tần, Hương (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

13h30

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 1 (lọc ảo lần 1) từ Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy) và Trưởng các đơn vị thuộc Trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND Quận Hai Bà Trưng về công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, công tác y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, trường đại học trên địa bàn quận năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TT, TT.DVHTĐT, Đoàn TN, Hội sinh viên, Trạm Y tế và PSA.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

14h00

Seminar: “Trao đổi về phương pháp nghiên cứu định tính – hướng tới công bố quốc tế”. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Dũng, Hoàn (P.QLKH);  Mai (V.PTBV); PGS.TS Nguyễn Nhật Nguyên (ĐH Lyon 3 Jean Moulin), các nhóm CBQT, các giảng viên, viên chức trong Trường và đại biểu quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng 1001 Nhà A2

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp triển khai công tác quản lý đào tạo năm học 2023-2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT) và toàn thể viên chức Phòng QLĐT; các trợ lý, văn thư – thư ký Khoa/Viện đào tạo.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 16/8/2023

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xét tuyển lần 2 lên hệ thống của Bộ GD&ĐT (từ 07h00, 16/8/2023 đến 11h00, ngày 16/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng theo quyết định số 801/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2023 của Hiệu trưởng, và các đ/c: Ngọc, Quyên (V.ĐTTT, CLC&POHE); Tùng, Liên Hương (K.QTKD).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp chuẩn bị dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học The University Impact Ranking năm 2024. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Toại, Thắng, Toàn, Hòa, Hà (P.KT&ĐBCLGD); Tuấn (K.ĐT); Dũng, Nhung (K.Marketing); Nhân (K.KT&QLNNL); Đại (K.KH&PT); đại diện lãnh đạo, viên chức phụ trách trang web cấp II của các đơn vị: V.ĐTSĐH, V.ĐTTT,CLC&POHE, V.PTBV, TT.UDCNTT, TT.ĐTTX, TT.ĐTLT, TT.KN&STXH, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng thẩm định chương trình Chất lượng cao Thương mại điện tử. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng theo quyết định số 798 /QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2023 của Hiệu trưởng và các đ/c: Ngọc, Yến (V.ĐTTT,CLC&POHE); Lợi, Liên Hương (V.TM&KTQT).

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Thường vụ Công đoàn Trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong thường vụ CĐT.

Chủ tịch CĐ Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp các Tiểu ban chuyên môn theo lĩnh vực và nhóm ngành rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực “khoa học xã hội và hành vi”, “Kinh doanh và quản lý”, “Môi trường và bảo vệ môn trường”; các trưởng, phó tiểu ban các nhóm ngành thuộc lĩnh vực “Lâm, nông nghiệp và Thủy sản”, “Pháp luật”, “Máy tính và CNTT”, “DLKS, thể thao và dịch vụ cá nhân”. (Theo Quyết định số: 202/QĐ-ĐHKHKTQD ngày 06/3/2023 của Hiệu trưởng).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Hội đồng thẩm định chương trình chất lượng cao Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng theo quyết định số 800/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/07/2023 của Hiệu trưởng và các đ/c: Ngọc, Oanh (V.ĐTTT, CLC&POHE); Lợi, Minh Ngọc (V.TM&KTQT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ công việc chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TCKT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV và toàn thể CBVC Phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

10h45

Họp Tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực “KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI” rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Lợi, Hà (V.TM&KTQT); Hùng, Hà (K.ĐT); Ngân, An (K.KT&QLNNL); Sơn (K.KH&PT); Trường, Huyền (K.MT,BĐKH&ĐT); Bích (K.TK); Thế (K.TKT);  Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h45 Họp Tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực “KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ” rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 của Trường. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (K.QTKD); Lợi, Hà (V.TM&KTQD); Ánh (V.KT-KT); Thảo (K.BĐS&KTTN); Quế (V.NH-TC); Chính (K.BH); Hà (K.KHQL); Hùng, Hà (K.Đầu tư); Tuấn (V.CNTT&KTS); Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
10h45 Họp Tiểu ban chuyên môn nhóm ngành thuộc lĩnh vực “MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2023 của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thảo, Bao (K.BĐS&KTTN); Trường, Huyền (K.MT,BĐKH&ĐT); Triệu, Đức, Trần Hà (P.QLĐT). Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
14h00 Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 2 (lọc ảo lần 2) từ hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT.

HĐTS chuẩn bị tài liệu

15h00 Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2023. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

15h30 Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai công tác Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2023-2024. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Trang (P.TCKT); Hà, Độ (P.CTCT & QLSV); Đức (P.QLĐT). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu
16h30 Họp Hội đồng xét học bổng của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước năm 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Đức (P.QLĐT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 17/8/2023

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xét tuyển lần 3 lên hệ thống của Bộ GD&ĐT (từ 07h00, 17/8/2023 đến 11h00, ngày 17/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00 Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý của tỉnh Lào Cai năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Huơng, Đoàn (TT.NCTVKT&KD) và các thầy cô tham gia giảng dạy. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Thành phố Lào Cai TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu. Xe xuất phát lúc 13h30 ngày 16/8/2023tại sảnh A1
08h30 Họp Hội đồng Khoa học sáng kiến Trường ĐHKTQD. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2023 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLKH chuẩn bị tài liệu
10h00 Thẩm định và hoàn thiện các video giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử dành cho viên chức, người học của Trường năm 2023 (theo Công văn số 1571/ĐHKTQD-TTTV ngày 04/8/2023). Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Giàu (P.TT); Sen, Kiên, Phương (TT.TTTV); Thúy (P.TCCB); Thủy (TT.UDCNTT); Sang (NXB); Đức (P.QLĐT); Hội, Thưởng (TC.KTPT); Thành (P.QLKH). Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TT chuẩn bị tài liệu
14h00 Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 (lọc ảo lần 4) từ Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 18/8/2023

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xét tuyển lần 4 lên hệ thống của Bộ GD&ĐT (từ 07h00, 18/8/2023 đến 11h00, ngày 18/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

08h00 Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 8 năm 2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy trường và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT). Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
10h00 Họp Tổ công tác thu thập tư liệu Phòng Truyền thống điện tử, nghe các thành viên báo cáo về bài viết giới thiệu và đề xuất trưng bày các tư liệu tại Phòng Truyền thống điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Nghĩa, Long (P.TT); Tùng (P.HTQT); Hà (P.CTCT&QLSV); Vân (P.QLKH); Quỳnh Anh (P.TH); Đức (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Thành viên TCT chuẩn bị tài liệu
10h30 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 8/2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
13h30 Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 4 (lọc ảo lần 4) từ Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu
14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 19/8/2023

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xét tuyển lần 5 lên hệ thống của Bộ GD&ĐT (từ 07h00, 19/8/2023 đến 11h00, ngày 19/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00 Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 5 (lọc ảo lần 5) từ Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh. Hiệu trưởng, Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT. HĐTS chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 20/8/2023

07h00

Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xét tuyển lần 6 lên hệ thống của Bộ GD&ĐT (từ 07h00, 20/8/2023 đến 11h00, ngày 20/8/2023). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. HĐTS chuẩn bị Tài liệu

09h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2023 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Hội trường A TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu
14h00 Xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 (lọc ảo lần 6) từ Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 TT. HĐTS chuẩn bị Tài liệu

Thông báo  

Bảo vệ Luận án

– 15h00, thứ Hai ngày 14/8/2023: NCS. Đặng Thị Trà Giang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến tính thích hợp của thông tin kế toán của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 9340301. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00, thứ Ba ngày 15/8/2023NCS. Bùi Quang Phát bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu ngân sách nhà nước tại các địa phương ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 18h00, thứ Ba ngày 15/8/2023: NCS. Nguyễn Thị Việt Nga bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống kê nhà ở xã hội tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 17h00, thứ Sáu ngày 18/8/2023NCS. Lương Hương Giang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn GAHP trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: