(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 33 năm 2022 (Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2022
(Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 08/8/2022

08h00

Họp Ban thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Tham dự Hội nghị “Công bố báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 8 năm 2022 với chuyên đề đặc biệt: Giáo dục để tăng trưởng”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Ngân hàng Thế giới

63 Lý Thái Tổ

Xe xuất phát tại sảnh A1 lúc 13h30

14h30

Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Luật, Đại học Washington, Hoa Kỳ và Giám đốc Trung tâm Luật Châu Á. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang (P.HTQT); Nam (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Tiếp và làm việc với Giám đốc Kinh doanh Vùng của Coursera. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Giang, Quân (P.HTQT); Bảo, Dung (P.TCCB); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

17h00

Họp rà soát công tác mua trang thiết bị cho phòng LAB. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thuỷ (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 09/8/2022

08h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức đón tiếp cựu sinh viên các khóa về thăm Trường. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường); Đ/c Đạt (Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới), cùng các đ/c: Hà, Đức, Phương, Nhàn, Dũng (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB);  Nghĩa (P.TT); Quỳnh Anh (P.TH)

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát tình hình giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho đầu tư công và chi HCSN 2021, 2022; Xây dựng KHNS năm 2023 và giai đoạn 2023-2025. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB).

Bộ Tài chính

Phòng họp 319 Bộ Tài chính

BQLDA SHAHEP chuẩn bị tài liệu. Xe xuất phát lúc 08h00 tại Sảnh A1

10h00

Họp xét tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 464/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 2 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.
File đính kèm:
QD570- HD tuyen sinh.pdf

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 2 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng.
File đính kèm:
QD571-HD xet mien mon.pdf

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng sáng kiến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường Công nghệ quản lý (Toán, Thống kê, CNTT). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

16h00

Kiểm tra công tác học Giáo dục quốc phòng của sinh viên CTTT, CLC, BA & POHE năm 2022 (đợt 1). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT. GDQPAN2 – Vĩnh Phúc

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Thứ Tư 10/8/2022

08h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 60 Chương trình ESOM. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

08h30

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về công tác tái bản sách dịch. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc, Trí Tuấn, Nhân (ĐTN); Trung, Đô (P.QTTB); Tú (NXB); Chi (P.TCKT); Lãnh đạo Khoa và các đ/c: Vân, Hoàn (K.Toán KT); Lãnh đạo K.Thống kê.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng sáng kiến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp về hình thức đào tạo thạc sĩ theo Quy chế mới. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC) và các viên chức V.ĐTSĐH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Hội nghị Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch Nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Bí thư Đảng bộ hoặc Bí thư Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường, cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp về định hướng và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2022 – 2025. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Tiếp và làm việc với Đại sứ quán Mỹ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB); Thắng (TT.KN&STXH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên Chương trình đào tạo cấp bằng cử nhân Định phí bảo hiểm và Tài chính (Actuary). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 501/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/8/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.TKT chuẩn bị tài liệu

16h00 Làm việc với Đề án 844 về bố trí cơ sở vật chất. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Thắng (TT.KN&STXH) và đại diện Đề án 844. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QTTB chuẩn bị tài liệu
17h00 Họp thường trực Tổ công tác phân hiệu 2 tại Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Bảo, Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Ngọc, Vũ Anh (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Lợi (V.TM&KTQT); Đức (P.QLĐT); Hoàng (K.Đầu tư). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Thư ký TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 11/8/2022 

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đ/c Chương (Hiệu trưởng); Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Thắng (TT.NNKT); Thúy (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Thanh Thùy, Thùy Trang và các giảng viên Khoa Ngoại ngữ kinh tế tham gia đề án.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế tuyển sinh của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Hoàng Hà và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Bí thư Chi bộ, Đảng bộ bộ phận.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác xây dựng quy chế mở ngành và chương trình đào tạo của Trường. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát công tác xin phê duyệt phương án kiến trúc các công trình tại 207 Giải Phóng, Hà Nội Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Hải, Hoàng Minh (Công ty Him Lam).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp chuẩn bị Hội nghị trao đổi sinh viên giữa các trường Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thùy (K.NNKT); Thảo (K.BĐS&KTTN); Bích (K.TK); Chính (K.BH); Nam (K.Luật).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp bàn kế hoạch xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học trình độ đại học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng ), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác chuẩn bị hồ sơ xếp hạng University Impact Ranking năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Đinh Tuấn (K.ĐT); Đại (K.KHPT); Nhân (K.QTNNL); Dũng (K.MKT) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, TCT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp về Đề án tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo. Tập thể lãnh đạo Trường, cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Tuấn (TT.DVHTĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác chuẩn bị kế hoạch tham gia xếp hạng đại học. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD, TCT chuẩn bị tài liệu

16h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 18, kỳ mùa thu 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 560/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/12/2021 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 12/8/2022

09h30

Họp bàn xây dựng kế hoạch tổng hợp bản mềm tài liệu nội sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH) và Trưởng các Khoa, Viện đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TTTV chuẩn bị tài liệu

10h00

Lễ xuất quân đội tuyển bóng đá sinh viên Trường tham dự giải “Bóng đá sinh viên Thủ đô năm 2022”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Cường, Hiền, Hải (BM.GDTC); Vân (P.QLKH); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc, Tuấn, Nhân (ĐTN); Long (P.TT); Đức (P.QLĐT) và thành viên Ban huấn luyện, đội tuyển theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/7/2022 của Hiệu trưởng.
File đính kèm:
Quyet dinh 406_05_7_2022_doi tuyen sinh vien du giai sinh vien thu do.jpg

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h30

Làm việc với UBND tỉnh Lào Cai. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB) và các thành viên trong đoàn công tác theo QĐ 450/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/07/2022 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

UBND tỉnh Lào Cai

Thư ký ĐCT chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu
15h00 Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 13/8/2022

09h00 Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh chương trình Đào tạo từ xa NEU-Elearning đợt 5 năm 2022 tại khu vực miền Bắc. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Trung tâm Đào tạo từ xa, các đồng chí có giấy mời và tân sinh viên. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Hội trường A2 TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 14/8/2022

13h00 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXXVI, Nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Phiên thứ I). Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Đoàn trường Khóa XXXV và các đại biểu được triệu tập. Bí thư Đoàn TN Nguyễn Bích Ngọc Hội trường A2 ĐTN chuẩn bị tài liệu
17h30 –
21h00
Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 7, Chương trình hợp tác đào tạo liên thông Cử nhân – Thạc sỹ định phí Bảo hiểm và Tài chính giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Lyon 1-CH Pháp thuộc Dự án NEU-ISFA. Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 P.HTQT, K.Toán KT chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

15h30 thứ Hai ngày 08/8/2022: Tổ chức bài giảng với nội dung: “FINTECH & Intellectual Property Financing Vehicles”. Thành phần: Đ/c Long, Giang (P.HTQT); Nam (K.Luật) cùng các giảng viên và sinh viên K.Luật, lớp Fintech (V.NHTC). Chủ trì: PGS. TS. Trần Văn Nam – Trưởng Khoa Luật. Địa điểm: Phòng Hội thảo B101-102 A2. K.Luật và P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Bảy ngày 13/8/2022: Vòng 11 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận chiều thứ 7). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.

– 14h00 Chủ Nhật ngày 14/8/2022: Vòng 11 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận chiều chủ nhật). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Hai ngày 08/8/2022NCS. Nguyễn Trọng Bình bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Chất lượng công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 16h00, thứ Hai ngày 08/8/2022: NCS. Oudomphone Sivongsa bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu nghèo đa chiều ở tỉnh Saravanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P502 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ 

 

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ