(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 33 năm 2021 (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM 2021
(Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 09/8/2021

08h30

Khai mạc khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.QLĐT, P.TT, P.CTCT&QLSV, V.ĐTTT,CLC&POHE, Đoàn TN.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh và lịch tuyển sinh theo công văn 3190 của Bộ GD&ĐT. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên thường trực Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng các CSDL sách điện tử cho toàn bộ hệ thống Thư viện thành viên thuộc khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT), Sen, Kiên (TT.TTTV),  Đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp triển khai của các Thư viện thành viên.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

ONLINE

BQLDA chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp chuẩn bị kế hoạch xếp hạng đại học theo tiêu chuẩn Q-Start và chuẩn bị công tác kiểm định các chương trình đào tạo đợt 2. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa” năm học 2021-2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Nhàn, V.Thúy, Dũng, N.Thúy, Hương (P.CTCT&QLSV); Chi (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Nghĩa (P.TT); Thành (P.QLKH); Đức (P.QLĐT); Quỳnh Anh (P.TH); Thắng (TT.KN&STXH); Kiên (TT.TTTV); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN); Hoàn (Hội SV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h30 Nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu số G03.3 SAHEP-NEU, Mua sắm bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô và bộ dữ liệu phân tích chứng khoán (số tham chiếu II.3.3/G03.3/ SAHEP-NEU), Dự án thành phần: Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường – Giám đốc Ban QLDA SHAHEP), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi, Hà, Q.Mai (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH), Sen, Kiên (TT.TTTV) và đơn vị cung cấp. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường ONLINE P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 10/8/2021

08h30

Họp về tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên khóa 58 trở về trước. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Thùy, Diệp (K.NNKT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp chuẩn bị phương án đưa sinh viên K63 đi học QPAN đợt 1. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Cường (P.QLĐT).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống dữ liệu kiểm định số. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT) và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 11/8/ 2021

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống học liệu chuẩn NEU. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức (P.QLĐT) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Thường trực TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tập huấn nội bộ viết báo cáo kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Những vấn đề chung). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo và thành viên chuẩn bị báo cáo kiểm định chương trình đào tạo của Khoa, Viện: K.KTPT, K.KT&QLNNL, K.QTKD, K. Đầu tư, K.MT,BĐKH&ĐT, V.KT-KT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp báo cáo tiến độ đề tài cơ sở trọng điểm. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, P.Thảo (P.QLKH); Bảo (K.KTH); Hiếu (K.QTKD) và các thành viên đề tài.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp triển khai kế hoạch hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng, Hoàn (P.QLKH); Chi (P.TCKT); GS Cường, Hội (TC.KTPT); GS Tuấn, Hiếu (K.QTKD); GS Lợi (K.KHPT); GS Thân, GS Bình, Lợi (V.TMKTQT); Hà (K.KHQL); Thảo (K.BĐS&KTTN); Hùng (K.ĐT); Bảo, Thế Anh (K.KTH); Ngân (K.QLNNN); Bích (K.Thống kê); Tuấn (Viện CNTT&KTS); Trường, Hà Thanh, Thu (K.MTBĐKH); Tâm (V.NHTC).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 12/8/2021

09h00

Tập huấn nội bộ viết báo cáo kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Những vấn đề riêng của từng chương trình). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo và thành viên chuẩn bị báo cáo kiểm định chương trình đào tạo của Khoa, Viện: K.KTPT, K.KT&QLNNL, K.QTKD, K. Đầu tư, K.MT,BĐKH&ĐT, V.KT-KT.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến góp ý Đề án vị trí việc làm và Quy chế phân loại đánh giá. Thành viên Hội đồng Trường là viên chức của Trường; Đảng ủy viên; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đảng bộ bộ phận/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc/trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Trưởng bộ môn và tương đương; giáo sư và phó giáo sư; giảng viên cao cấp, giảng viên chính và tương đương.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

ONLINE

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 13/8/2021

09h00

Họp Tổ công tác xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và phần mềm thi online. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Thắng, Kết (P. KT&ĐBCLGD); Đức (P.QLĐT); Thủy, Hoàng (TT.UDCNTT) và các thành viên Tổ công tác theo quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

Thường trực TCT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 14/8/2021

   

Chủ Nhật 15/8/2021

   

Thông báo  
– 08h00, thứ Ba ngày 10/08/2021: Tập huấn chuyển giao phần mềm tổng thể – module thanh toán giờ giảng. Thành phần: Đ/c:  Chi, Hà, Nhẫm, Thúy Mai và các cán bộ phòng TCKT; Hoàng (P.QLĐT); Tuấn Anh (V.ĐTSĐH); Loan, Vũ Anh (V.ĐTTT,CLC & POHE); Oanh (K.ĐHTC); Trung, Nga (TT.ĐTTX); Tuyên (P.TCCB); Thủy, Nghị, Dũng (TT.UDCNTT); Trung, Hiền (P.QTTB), đại diện công ty PSC. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT. UDCNTT. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu.
– 14h00, thứ Ba ngày 10/08/2021: Nghiệm thu module quản lý tài sản (buổi 1). Thành phần: Đ/c Chi, Hà, Xuân, Quỳnh Mai và các chuyên viên Phòng TCKT; Trung, Hiền, Đô, Tuấn và các đ/c cán bộ (P.QTTB); Thủy, Nghị, Hoàng (TTUDCNTT), đại diện công ty PSC. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy – Giám đốc TT. UDCNTT. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu.
 Bảo vệ Luận án
– 15h00, thứ Năm ngày 12/08/2021NCS. Trần Thị Thu Huyền bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến tăng trưởng năng suất lao động xã hội ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Hình thức bảo vệ trự tuyến qua MS Teams. Nội dung luận án và thông tin truy cập buổ bảo vệ được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo> Tiến sĩ.
– 14h00, thứ Sáu ngày 13/08/2021: NCS. Nguyễn Tường Lan bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Động lực làm việc và quyết định thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học: Nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị nhân lực, mã số: 9340404.Hình thức bảo vệ trự tuyến qua MS Teams. Nội dung luận án và thông tin truy cập buổ bảo vệ được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Đào tạo> Tiến sĩ.
                                       Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                          Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
I. Lịch trực Ban Giám hiệu: Tuần 33

  1. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương: Thứ Hai, thứ Sáu
  2. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường: Thứ Năm
  3. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa: Thứ Ba
  4. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng: Thứ Tư.

II. Lịch họp ONLINE, các đơn vị chủ động tạo Teams theo hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng CNTT.

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ