(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 32 năm 2023 (Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2023
(Từ ngày 07/8/2023 đến ngày 13/8/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 07/8/2023

13h30

Hội nghị phổ biến chính sách cho viên chức và người lao động. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Trường), đại lãnh đạo các đơn vị trong Trường và giảng viên, viên chức, người lao động trong toàn trường.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

Thứ Ba 08/8/2023

08h00

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong trường, giảng viên, viên chức, người lao động theo danh sách triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 1001 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Làm việc với Ngân hàng SHB. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng, Thu (P.TH); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Tuấn Anh (TT.NCTCKT&KD); Tuấn (TT.ĐTLT); Tuấn (ĐTN).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Khóa học bồi dưỡng kỹ năng viết báo cáo, soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, giảng viên, viên chức, người lao động theo danh sách triệu tập.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 1001 Nhà A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Kiểm tra công tác học GDQP của sinh viên CTTT, CLC, BA &POHE năm 2023 (đợt 1). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

TT. GDQPAN2 – Vĩnh Phúc

V.ĐTTT,CLC&POHE chuẩn bị.
Xe xuất phát lúc 14h00 tại sảnh A1

Thứ Tư 09/8/2023

08h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Từ xa trình độ đại học của Trường đợt 5 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng xét học bổng của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức, Thanh, Thúy (P.CTCT&QLSV); Đức (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Tuấn (ĐTN); Nhân (HSV).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp về công tác thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ thi tuyển sinh và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&KĐCLGD); Thành, Hưởng, Thắng, Nhung, Hoa, Quang, Tuấn Anh, Hòa (V.ĐTSĐH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h45

Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Kinh tế và Kinh doanh báo cáo Ban Giám hiệu công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL của tỉnh Lào Cai năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung (P.TH); Hùng (V.KT-KT); Huyền (K.QTKD); Anh Vân, (K.KHQL); Lan Hương, (V.NHTC); Tuấn (TT.ĐTLT) và toàn thể CBVC – TT.NCTVKT&KD.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.NCTVKT&KD chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường. Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ và đ/c Thu (VP.Đ-ĐT).

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng 608 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

10h30

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về việc triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp đại học chính quy năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, P.TCKT, T.YT, TT.UDCNTT, ĐTN, HSV và toàn thể viên chức Phòng Truyền thông.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 10/8/2023

08h00

Tổ chức nhập học trực tuyến cho thí sinh trúng tuyển theo diện liên thông đại học – đại học chính quy (VB2-CQ) năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban nhập học theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh

Ban nhập học chuẩn bị tài liệu

09h00

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin báo cáo Ban Giám hiệu mô hình phòng học thông minh và hạ tầng CNTT phục vụ giảng dạy. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.TCCB, P.TCKT, P.QTTB, P.QLĐT, V.ĐTSĐH, V.ĐTTT,CLC&POHE, K.ĐHTC, TT.ĐTTX, TT.UDCNTT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.UDCNTT chuẩn bị tài liệu

10h30

Thương thảo hợp đồng hạng mục “Cải tạo hồ nước và cảnh quanh xung quanh”. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Tần, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng (P.TH) và Đại diện nhà thầu.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp điều chỉnh kết cấu chỉ tiêu tuyển sinh và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đại học VLVH (Đợt 1, năm 2023). Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/02/2023 và 574/QD-ĐHKTQD ngày 15/6/2023 của Hiệu trưởng, và đại diện lãnh đạo các đơn vị: V.KT-KT, V.NHTC, K.QTKD, K.Luật, K.NNKT, K.Marketing, V.CNTT&KTS, V.TM&KTQT.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

14h00

Tổng duyệt Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh năm 2023 “The 2nd International Conference For Students On Economics And Business (SR-ICYREB 2023)”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Phạm Thảo (P.QLKH) và các Sinh viên có giấy triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Học viện Tài chính

P.QLKH chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát lúc 13h00 tại sảnh A1

15h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu chương trình liên kết với Đại học Quản trị Paris Pháp. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Quế, Huy (V.NHTC); Dũng (P.TTPC) và Đại diện của PGSM tại Việt Nam.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

18h00

Gặp mặt Lãnh đạo và đại biểu các Trường đồng tổ chức Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học khối ngành KT và KD năm 2023 “The 2nd International Conference For Students On Economics And Business (SR-ICYREB 2023)”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Phạm Thảo (P.QLKH) và các Sinh viên có giấy triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Học viện Tài chính

P.QLKH chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát lúc 17h00 tại sảnh A1

Thứ Sáu 11/8/2023

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 8/2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các Trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh năm 2023 “The 2nd International Conference For Students On Economics And Business (SR-ICYREB 2023)”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Phạm Thảo (P.QLKH) và các Sinh viên có giấy triệu tập.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Hội trường 700, Học viện Tài chính

P.QLKH chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát lúc 07h00 tại sảnh A1

09h00

Hội nghị Đảng ủy thường kỳ tháng 8/2023. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c trong Đảng ủy trường và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu công tác tuyển sinh khóa 3, đợt 1 – Chương trình liên kết đào tạo cử nhân với Đại học Waikato. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TTPC); Dũng (P.TH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Thủy (TT. UDCNTT); Lợi, Ngọc A, Hải Hà, Hưng và các thầy cô ban điều hành (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.TM&KTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Giới thiệu thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện có đào tạo Sau đại học và toàn thể CBVC V.ĐTSĐH, CBGV quan tâm tới dự.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 12/8/2023

07h00

Từ 07h00, ngày 12/8/2023 đến 17h00, ngày 13/8/2023: Rà soát CSLD trên hệ thống chuản bị chạy xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT (lọc ảo chung hệ thống). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 13/8/2023

07h00

Từ 07h00, ngày 12/8/2023 đến 17h00, ngày 13/8/2023: Rà soát CSLD trên hệ thống chuản bị chạy xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT (lọc ảo chung hệ thống). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng bộ phận thường trực tuyển sinh, Tổ CNTT tuyển sinh.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

 Thông báo  

 
Bảo vệ Luận án
15h00, thứ Ba ngày 08/8/2023: NCS. Nguyễn Hoàng Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Đánh giá mức độ sẵn sàng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam đối với cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: