(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 32 năm 2022 (Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2022
(Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/8/2022

08h00

Bàn giao sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA&POHE học Giáo dục QPAN năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.QLĐT, P.TT, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, V.ĐTTT, CLC&POHE.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Sân trước Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp rà soát công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị tự chủ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Thủy (TT.UDCNTT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu nghe thuyết trình về Đề án tái định vị và phát triển Bộ nhận diện thương hiệu NEU. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB);  Thành, Vân (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Nghĩa (P.TT); Hà (P.CTCT&QLSV); Đ/c Thông, Tuấn, Chiến, Dũng, Toàn, Huyền, Hoa, Minh (K.Marketing) và đại diện Công ty Brand Creativity.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.Marketing chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác đào tạo Sau đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Các Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Bảo (P.TCCB) và Đ/c Thành (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB, V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00 Báo cáo tình hình chuẩn bị xét CĐR chương trình EBAE. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Các Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các đ/c Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TT-PC); Hiếu, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng họp C tầng 5 Nhà A1  V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

13h30

Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đại học La Trobe, Úc. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Trang (P.HTQT); Quế, Huy (V.NHTC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

14h00

Triển khai khóa học online trên nền tàng Coursera (đợt 1). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo, Thúy (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT); Thủy (TT.UDCNTT), Đại diện Coursera, Giảng viên đăng ký khóa học của các đơn vị: V.NH-TC, Khoa Toán KT, K.KHQL, K.BĐS&KTTN, K.KTH, K.Marketing.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Lễ trao bằng tốt nghiệp Chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP) khoá 59, 60. Đảng uỷ, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

K.KHQL chuẩn bị tài liệu

14h30

Thương thảo hợp đồng gói thầu: Số hóa hồ sơ lưu trữ của Phòng Tổng hợp và Viện Đào tạo Sau đại học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hương, Tần (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Dũng, Quỳnh Anh, Tâm (P.TH); Thành, Quang (V.ĐTSĐH); Thủy (TT.UDCNTT) và Đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án LKĐT Cử nhân Digital Marketing giữa Trường ĐHKTQD và ĐH Leeds Beckett, Anh. Ban Giám Hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Hiếu (V.ĐTQT); Thông, Long (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp triển khai Dự án xây dựng học liệu. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Vinh (TT.ĐTTX); Đức (P.QLĐT) và Đại diện tư vấn.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Ban đón tiếp Đoàn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban đón tiếp theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 02/8/2022

08h00

Triển khai Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Công tác quản lý người học trong bối cảnh chuyển đổi số”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vân, Hoàn (P.QLKH); Hà, Đức và các Viên chức P.CTCT&QLSV.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với nhà xuất bản Springer Nature, nhà cung cấp CSDL sách Dự án Thư viện điện tử dùng chung. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Thuỷ (TT.UDCNTT); Dũng (P.TH); Sen, Kiên (TT.TTTV); Nghĩa (P.TT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

Ban QLDA chuẩn bị tài liệu

09h30

Hội nghị triển khai công tác đào tạo Đại học chính quy năm học 2022-2023. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà, Hoàng Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Khoa/Viện, bộ môn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h30

Tiếp và làm việc với Viện Hàn lâm khoa học Nga. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Long, Trang (P.HTQT); Lan (TT.KN&STXH).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp chuẩn bị công tác tổ chức giải bóng đá NEU League S3 giai đoạn 2. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban chuyên môn, Ban truyền thông, Ban đối ngoại, các lãnh đội, đội trưởng các đội bóng sinh viên tham dự giải.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Ban chuyên môn chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thống nhất mẫu ban hành văn bản. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng, Thanh (P.TTPC); Bảo, Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng, Q.Anh (P.TH); Triệu (P.QLĐT); Thành (V.ĐTSĐH); Thành (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Vinh (TT.ĐTTX); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Nam, Trường (K.Luật) và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TTPC chuẩn bị tài liệu

18h00

Livestream tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 chủ đề “Đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ĐH KTQD”. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng Thường trực Ban tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Online/
Trực tuyến trên fanpage NEU-ĐH KTQD

Ban TVTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 03/8/2022

08h00

Họp về hình thức đào tạo trình độ Thạc sĩ theo quy chế mới. Ban Giám hiệu, cùng các đ/c:  Thành, Hưng, Hưởng, Tuấn Anh và các thành viên của V.ĐTSĐH; Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Các Đ/c: Cường, Hoa, Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Hội trường K1 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Xe xuất phát lúc 7h45 tại Sảnh A1

08h30

Họp Hội đồng tự đánh giá Chương trình Đào tạo từ xa (Lần 1). Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các Thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, Ban chuyên trách theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn trường lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2022-20424 với Đảng Uỷ trường và Tổ công tác Thành Đoàn Hà Nội. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng uỷ), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc (ĐTN) và các đ/c trong Tổ công tác Số 1 Thành Đoàn Hà Nội, các đ/c trong BTV Đoàn trường.

Bí thư Đoàn Nguyễn Bích Ngọc

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập đối với sinh viên Đại học chính quy đợt tháng 8 năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia – TP. Hồ Chí Minh trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý sinh viên. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hà, Đức và toàn thể CBVC P.CTCT&QLSV; Ngọc (ĐTN); Hoàn (HSV).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng xét chuyển tiếp sinh viên chương trình Fintech 2+2, Khóa 62. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 449/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.NHTC chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Hội đồng tuyển sinh để báo cáo kết quả Tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh 2+2 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 7, năm 2022. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Tùng, Tuấn Anh, Thoa, Điệp, Ngọc, Dung (K.QTKD); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB) Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU khóa 18, kỳ mùa thu 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Hiếu, Giang, Hoàng Lan (V.ĐTQT); Triệu (P.QLĐT); Thúy (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TT-PC); Thùy (K.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ và chuẩn đầu ra chương trình BBAE năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 04/8/2022 

07h30 -16h30

Hội nghị tự chủ đại học năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Bảo (P.TCCB).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A2

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

09h00

Thương thảo hợp đồng gói thầu: Cải tạo sửa chữa Trạm y tế. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Nhân, Tần, Hương (P.QTTB); Chi, Hà, Mai (P.TCKT); Huê (TYT)và Đại diện nhà thầu.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp Hội đồng sáng kiến. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thư ký HĐ chuẩn bị tài liệu

10h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ thi công cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa, Phòng truyền thống; Thư viện điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Giám sát A, Đại diện nhà thầu thi công xây dựng, thiết bị, Đại diện giám sát xây dựng, giám sát thiết bị.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác phân hiệu 2 tại Nghệ An. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Các Nhóm chuẩn bị theo phân công

15h00 Họp các Khoa/Viện và Bộ môn triển khai kế hoạch rà soát chương trình đào tạo tiến sĩ Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH); Toại (P.KT&ĐBCLGD) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện chuyên ngành và Bộ môn tham gia đào tạo tiến sĩ. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi sinh viên giữa các trường Đại học khối kinh tế Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Ngân Giang (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT). Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 P.QLĐT chuẩn bị tài liệu
16h00 Họp Xét tuyển sinh hệ VLVH, đợt 2 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 570/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu
16h30 Họp xét chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên hệ VLVH, đợt 2 năm 2022. Ban Giám hiệu, cùng các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 571/QĐ-ĐHKTQD, ngày 13/12/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

   Thứ Sáu 05/8/2022

08h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c Ban Thường vụ Đảng ủy. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
08h30 Họp Đảng ủy phiên thường kỳ tháng 8 năm 2022. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c Đảng ủy viên. Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu
10h00 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Trường, Thành viên Ban đón tiếp và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
14h00 Tiếp và làm việc với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Trường, Thành viên Ban đón tiếp và các đồng chí có giấy mời. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 06/8/2022

   

Chủ Nhật 07/8/2022

   

Thông báo 

– 09h00 thứ Tư ngày 03/8/2022: Họp Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ xét tuyển kết hợp ĐHCQ năm 2022. Thành phần: TS. Lê Anh Đức (Phó Trưởng phòng P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ theo Quyết định của Hiệu trưởng. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó Trưởng phòng P.QLĐT – Tổ Trưởng. Địa điểm: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

– 10h30 thứ Tư ngày 03/8/2022: Họp xét duyệt tốt nghiệp MBA khoá 28. Thành phần: GS.TS Trần Thọ Đạt (Đồng Giám đốc CFVG), TS. Trần Vân Như (Giám đốc Khoa học và Chương trình MBA CFVG), PGS.TS Nguyễn Văn Chân (Cố vấn Ban Giám đốc), cùng các đ/c thành viên Hội đồng. Mời GS.TS Phạm Hồng Chương (Hiệu trưởng), PGS.TS Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học cùng dự. Chủ trì: TS. Trần Vân Như – Giám đốc Khoa học và Chương trình MBA – CFVG. Địa điểm: Phòng họp CFVG tầng 12 Nhà A1. CFVG chuẩn bị tài liệu.

– 15h00 thứ Bảy ngày 06/8/2022: Vòng 10 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận chiều thứ Bảy). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.

 14h00 Chủ Nhật ngày 07/8/2022: Vòng 10 giải bóng đá NEU League S3 (lượt trận chiều Chủ Nhật). Thành phần: 20 đội bóng tham dự giải. Ban tổ chức, Ban chuyên môn giải đấu theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Sân bóng đá Trường ĐH KTQD. Các ban chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 09h00, thứ Tư ngày 03/8/2022: NCS. Nguyễn Ngọc Phú bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết của nhân viên với tổ chức tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

– 15h00, Chủ nhật ngày 07/8/2022: NCS. Hà Minh Hải bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân – Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế chính trị, mã số: 9310102. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm

     Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ

Ghi chú:
Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ