(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 32 năm 2021 (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM 2021
(Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 02/8/2021

10h30

Triển khai công tác xác nhận nhập học, nhập học cho sinh viên chính quy trúng tuyển đợt XTKH. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TCKT) và các đ/c trong các tổ công tác.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu kết quả thẩm định Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án hợp tác đào tạo với ĐH Waikato, New Zealand. Ban Giám hiệu, đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c:  Tùng, Long, Trang (P.HTQT); Triệu (P.QLĐT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thúy (P.TCCB); Lợi, Hà, Ngọc (V.TM&KTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo về quản trị đại học và hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Toại, Hòa (P. KT&ĐBCLGD), Thúy, Thành (P.TCCB).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P. KT&ĐBCLGD, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 03/8/2021

09h00

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch xây dựng bộ dữ liệu kiểm định online. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Núi (K.KHQL).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P. KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00

Rà soát chuẩn bị báo cáo kiểm định chất lượng đào tạo 3 chương trình của Khoa Marketing và Khoa Du lịch và Khách sạn. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐB CLGD); Thủy (TT.UDCNTT); Thông, Huyền (K.MKT), Hoàng, Đức (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P. KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

14h00 Họp thảo luận hợp tác khoa học giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Ban Kinh tế Trung ương Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đ/c Thành (P.QLKH). Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng ONLINE P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 04/8/ 2021

08h45 Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô cho toàn bộ cán bộ, viên chức, các nhà khoa học và sinh viên, học viên, NCS của Nhà trường, nằm trong khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung. ONLINE (lần 2). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Sen (TT.TTTV); Thủy (TT.UDCNTT) và cán bộ, viên chức, các nhà khoa học và sinh viên, học viên, NCS trong toàn trường có quan tâm.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

ONLINE

BQLDA chuẩn bị tài liệu, TT.UDCNTT hỗ trợ kỹ thuật

10h00 Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về tiến độ công tác sửa chữa, cải tạo Nhà văn hóa. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Hiền, Tần (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00 Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về dự kiến triển khai Trường Khoa học và Công nghệ. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Thế, Huy (K.Toán KT); Tuấn, Yên (V.CNTT&KTS); Cương (K.KHPT); Thanh (K.MT,BĐKH&ĐT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

K.TKT, V.CNTT&KTS chuẩn bị tài liệu

16h00 Họp nhóm xây dựng Đề án vay vốn Ngân hàng Thế giới. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Chi, Nhẫm (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thủy (TT.UDCNTT); Cương (K.KH&PT); Thanh (K.MTBĐKH&ĐT); Nhung (K.Marketing).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

Nhóm thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 05/8/2021

14h00

Họp Đảng ủy trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí Đảng ủy viên và đ/c Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

16h00

Rà soát công tác xác nhận nhập học cho sinh viên xét tuyển đợt XTKH. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Chi (P.TCKT) và các đ/c trong các tổ công tác.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

ONLINE

P. QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 06/8/2021

08h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án chuyển đổi mô hình Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Ban biên tập Bộ Quy định quản lý của Trường. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban biên tập theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Hội đồng rà soát kết quả học tập và xét cảnh báo học tập, xét thôi học sinh viên đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy, đợt 1 năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 07/8/2021

   

Chủ Nhật 08/8/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2021 tại khu vực miền Nam. Ban Giám hiệu, TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 00h00 Chủ nhật, ngày 01/8/2021 đến 24h00 thứ Ba ngày 10/8/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: http://nhaphoc.neu.edu.vn). Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

– 09h00, thứ Ba ngày 03/8/2021: Họp về nghiệp thu phần mềm tổng thể. Thành phần: TS. Lê Việt Thủy cùng các thành viên Tổ nghiệm thu phần mềm; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp, Công ty PSC. Địa điểm: ONLINE. Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy-  GD TTUDCNTT. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

– 14h00, thứ Ba ngày 03/8/2021:Họp về nghiệp thu phần mềm tổng thể. Thành phần: TS. Lê Việt Thủy cùng các thành viên Tổ nghiệm thu phần mềm; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Công ty PSC. Địa điểm: ONLINE .Chủ trì: TS. Lê Việt Thủy-  GD TTUDCNTT. TTUDCNTT chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

– 16h00, thứ Sáu ngày 06/08/2021: NCS. Nguyễn Thành Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong lĩnh vực vận chuyển hành khách”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, mã số: 9310105. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua MS Teams. Nội dung luận án và thông tin truy cập bảo vệ đăng tải trên website http://sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ
– 09h00, thứ Bảy ngày 07/8/2021NCS. Trần Hoài Nam bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp ở một số nước Châu Á – Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), mã số: 9310101. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua MS Teams. Nội dung luận án và thông tin truy cập bảo vệ đăng tải trên website http://sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ
– 09h00, thứ Bảy ngày 07/8/2021: NCS. Vũ Đức Lợi bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của Cửa hàng Đầu đàn (Flagship Store) tới nhận biết thương hiệu các sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên thị trường Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), mã số: 9340101. Hình thức bảo vệ trực tuyến qua MS Teams. Nội dung luận án và thông tin truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên website http://sdh.neu.edu.vn>Đào tạo>Tiến sĩ
                                   Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                       Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
I. Lịch trực Ban Giám hiệu: Tuần 32

  1. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương: Thứ Hai, thứ Sáu
  2. Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường: Thứ Năm
  3. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa: Thứ Ba
  4. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng: Thứ Tư.

II. Lịch họp ONLINE, các đơn vị chủ động tạo Teams theo hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng CNTT.

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ