(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 31 năm 2023 (Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2023
(Từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 31/7/2023

08h30

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cấp Bộ lần thứ 16 – năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp D205 Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h30

Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về việc tổ chức kỳ thi phụ năm học 2022-2023 dành cho sinh viên đại học chính quy. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Minh (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, P.QTTB, TT.UDCNTT, P.TH, P.TCKT.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Các đơn vị chức năng báo cáo Ban Giám hiệu về Văn phòng của V-STARUP Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Tiếp và làm việc với đại diện Bộ Giáo dục Nam Úc. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Quế (V.NHTC); Giang (V.ĐTQT); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng, Quỳnh Anh (P.HTQT).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

16h00

Tiếp công dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

16h00

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.KT&ĐBCLGD, TT.UDCNTT, P.TH, P.TCKT, P.TTPC, P.CTCT&QLSV; P.TT, P.QTTB.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

16h45

Trung tâm Đào tạo liên tục báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch hoạt động của Trung tâm. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Trung, Trần Dũng (P.TH); Tuấn, Thu Anh, Huyền , Thủy (TT.ĐTLT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTLT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 01/8/2023

06h00

Bàn giao sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, BA & POHE học Giáo dục quốc phòng năm 2023. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý CTTT,CLC&POHE; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.QLĐT, P.TT, P.CTCT&QLSV, Đoàn TN, V.ĐTTT,CLC&POHE.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Sân trước Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Hội nghị thảo luận về Dự thảo Quy định Chuẩn cơ sở Giáo dục đại học. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Thái Nguyên

13h30

Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn trường đầu nhiệm kỳ 2023-2028 và Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2022-2023, triển khai kế hoạch công tác năm học 2023-2024. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban Thanh tra Nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận; thành viên Ủy ban Kiểm tra; thành viên các Ban công tác của Công đoàn trường; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm các CLB trực thuộc Công đoàn trường và các đ/c có Giấy mời.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

TP Sầm Sơn – Thanh Hóa

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung Xe xuất phát lúc 07h30 tại sảnh A1 (đại biểu đến trước giờ xuất phát 15′)

Thứ Tư 02/8/2023

08h30

Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Các Đ/c: Cường, Nhượng, Hiếu (Phó Hiệu trưởng).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xe xuất phát tại Sảnh A1 lúc 08h00

10h00

Hội nghị lấy ý kiến tập thể lãnh đạo mở rộng giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường).

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội trường A Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

10h00

Trạm Y tế báo cáo Ban Giám hiệu Đề án phát triển Trạm Y tế. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung ( P.QTTB); Huê (Trạm Y tế).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TYT chuẩn bị tài liệu

10h00

Đoàn Thanh niên báo cáo Ban Giám hiệu về việc phối hợp với Trung ương Đoàn, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Đối thoại Thanh niên Việt Nam – Singapore. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TH); Hà (P.CTCT&QLSV); Thủy (TT.UDCNTT); Trí Tuấn, Linh, Nhân, An (ĐTN); Nhân (HSV) và đại diện Trung ương Đoàn và đại diện Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

ĐTN chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp thảo luận về Hợp đồng Coursera đợt 2. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Trung, Hiền (P.QTTB); Bảo (P.TCCB); Tùng, Giang (P.HTQT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh (P.QTTB); Chi, Hà (P.TCKT); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về nội dung và hình thức thể hiện các góc trưng bày phòng Truyền thống. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa và cán bộ phụ trách (P.TT); Triệu, Đức (P.QLĐT); Thủy (TT.UDCNTT); Tùng (P.HTQT); Vân (P.QLKH); Quỳnh Anh (P.TH); Đồng (VP.Đ-ĐT); Tuấn (ĐTN); Dong (H.CCB); Các thành viên Tổ tư liệu và đơn vị thiết kế phòng Truyền thống.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Ban chuyên môn Chương trình Phân tích kinh doanh để xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 61. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chuyên môn theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 03/8/2023

08h00

Khai giảng khóa bồi dưỡng Văn hóa công sở. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, viên chức, người lao động, giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Khóa học bồi dưỡng Văn hóa công sở. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng lãnh đạo các đơn vị trong Trường, viên chức, người lao động, giảng viên không có giờ lên lớp.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 04/8/2023

08h00

Họp xét tốt nghiệp Chương trình Tiên tiến và Phân tích kinh doanh năm 2023. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 (xét tuyển liên thông đại học chính quy VB2-CQ). Đ/c Chương (Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS), cùng các thành viên Ban thường trực HĐTS ĐHCQ năm 2023 theo Quyết định số 136/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/02/2023 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT HĐTS chuẩn bị tài liệu

09h00

Tiếp và làm việc với Sở Công thương về kiểm tra việc chấp hành quy định tiết kiệm năng lượng tại Trường ĐHKTQD. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung, Mạnh, Tú (P.QTTB); Chi, Hà, D.Mai (P.TCKT); Tùng,  Tuấn (PSA).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h00

Hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng, Trần Hà (P.QLĐT) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Lãnh đạo Khoa/Viện, bộ môn.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A2

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 05/8/2023

08h00

Tọa đàm Khoa học chủ đề: “Vai trò của Môi giới chuyên nghiệp trong bình ổn thị trường Bất động sản – Những vấn đề đặt ra trong sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường, Ban tổ chức Tọa đàm, các đại biểu có giấy mời và toàn thể CBGV Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

K.BĐS& KTTN chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 06/8/2023

 

   

 

 

 

 Thông báo  

– 09h30 thứ Năm, ngày 03/8/2023: Họp xét tốt nghiệp cấp Khoa/Viện Chương trình Tiên tiến năm 2023. Thành phần: Đ/c Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Đ/c Quế (V.NHTC); Đ/c Ánh (V.KTKT); Đ/c Lợi (V.TM&KTQT), cùng các viên chức Viện ĐTTT,CLC&POHE. Chủ trì: TS Vũ Văn Ngọc – Viện trưởng V.ĐTTT,CLC&POHE. Địa điểm: Phòng 310 Nhà A1. V.ĐTTT, CLC&POHE chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 13h30 thứ Hai, ngày 31/7/2023:NCS. Trịnh Thùy Giang bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng trong quá trình mua hàng đến ý định truyền miệng và ý định mua lặp lại đối với điểm bán sản phẩm may mặc”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 15h00 thứ Hai, ngày 31/7/2023: NCS. Nguyễn Thị Bích Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tiếp cận tín dụng của hộ gia đình ở khu vực nông thôn Đồng bằng sông Hồng”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P502 Nhà A2.
– 16h00 thứ Hai, ngày 31/7/2023: NCS. Bùi Hồng Quý bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ trong bán lẻ trực tuyến ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Ba, ngày 01/8/2023: NCS. Thipphavanh Southammavong bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Phát triển ngành sản xuất điện tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng bền vững”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế), mã số: 9310110. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 16h00 thứ Năm, ngày 03/8/2023: NCS. Trịnh Phương Ly bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của trải nghiệm khách hàng tới ý định mua lặp lại qua sàn thương mại điện tử và ảnh hưởng điều tiết của truyền miệng (WOM)”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.
– 09h00 thứ Bảy, ngày 05/8/2023: NCS. Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự bất định về kinh tế vĩ mô và cấu trúc kỳ hạn nợ của doanh nghiệp”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Địa điểm: P501 Nhà A2.
                                          Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                          Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.