(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 31 năm 2022 (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022 Bản cập nhật bổ sung lần 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2022
(Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 25/7/2022

10h00

Mở thầu online Gói thầu Số hóa hồ sơ lưu trữ Phòng Tổng hợp và Viện Đào tạo Sau đại học. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

10h30

Thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương Bệnh binh Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), Đ/c Dong (Chủ tịch Hội CCB), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.CTCT&QLSV, P.TT, VP.Đ-ĐT, Đoàn TN.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Đồng

Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu. Xe xuất phát 09h00 tại sảnh A1

14h00-16h00

Tiếp công dân. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

15h30

Mở thầu online gói thầu Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QTTB, P.TCKT.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 26/7/2022

14h00

Nhà xuất bản báo cáo Ban Giám hiệu công tác xuất bản, phát hành sách điện tử và sách in. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.QLĐT, P.TCKT, P.QLKH, V.ĐTSĐH, TT.UDCNTT và toàn thể CBVC Nhà xuất bản.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

NXB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh 2 + 2 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 7, năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Thoa (K.QTKD); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Toại (P.KT&DBCL).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

15h30 Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng trường Đại học Waikato, New Zealand. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Quân (P.HTQT); Lợi, Hải Hà (V.TM & KTQT). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1 P.HTQT, V.TM & KTQT chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp xét tốt nghiệp Chương trình Chất lượng cao năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 414/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/7/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp xét tốt nghiệp Chương trình POHE năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 397/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/7/2022 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTTT, CLC & POHE chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 27/7/2022

08h00

Họp chuẩn bị nội dung báo cáo Hội đồng kiểm định chất lượng cấp quốc gia – Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH); Sơn (K.KTPT); Hùng (K.ĐT); Ngân (K.KT&QLNNL); Trường (K.MT,ĐT&BĐKH); Tuấn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu

08h00 Họp rà soát tổ chức Tọa đàm: Hợp tác công tư trong lĩnh vực giáo dục. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Hoàn (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC&POHE); Chi (P.TCKT); Hùng (K.Đầu tư); Thủy (TT.UDCNTT); Trọng (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

08h30

Gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Đảng ủy, Hội đồng trưởng, Ban Giám hiệu, Các tổ chức chính trị – xã hội trong Trường; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; Viên chức, người lao động là thương binh, là con của các anh hùng liệt sĩ.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị (Dâng hương tưởng niệm tại Phòng Truyền thống từ 08h00)

10h00

Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Hội đồng rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo Tiến sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Chi (P.TCKT; Toại (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp chuẩn bị tổ chức kỳ thi phụ cho sinh viên ĐHCQ năm 2022. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Huy Giang, Minh (P.QLĐT); Toại, Thắng (P.KT&ĐBCLGD); Trung, Trinh (P.QTTB); các Bộ môn phụ trách môn thi.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch xây dựng hệ thống học liệu cho các môn học trình độ đại học. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng lãnh đạo các khoa/viện và thành viên tổ công tác theo Quyết định số 507/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TT-TV chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức lễ trao bằng cho sinh viên ĐHCQ đợt 2/2021 (vào ngày 31/7/2022). Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Trần Hà, Sơn, Bình (P.QLĐT); Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TC-KT, P.TT, P.CTCT&QLSV, P.TH, P.HTQT, P.QTTB, Đoàn TN, các Khoa/Viện trao học bổng cao học cho tân cử nhân và Đ/c Tùng (PSA).

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h00

Trung tâm Thông tin Thư viện báo cáo Ban Giám hiệu Kế hoạch tổng hợp bản mềm tài liệu nội sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu Trưởng), cùng các đ/c: Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH) và lãnh đạo các khoa/viện đào tạo.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.TT-TV chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác khai thác tư liệu Phòng Truyền thống điện tử. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp các Khoa/Viện và Bộ môn về đào tạo tiến sĩ. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thắng (V.ĐTSĐH) và đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện và Bộ môn tham gia đào tạo tiến sĩ.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về các phương án thiết kế lịch năm 2023. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Tuấn Anh, Hoa, Thêu, Linh, Giầu, Ngọc (P.TT); Dũng, Quỳnh Anh (P.TH); Chi (P.TCKT).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đức, Thắng (TT.NNKT); Trung (P.QTTB); Thanh Thùy, Thùy Trang (K.NNKT) và các đ/c có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

16h45

Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về hiện trạng cổng thông tin điện tử của Trường. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nghĩa, Long, Tuấn Anh, Hoa, Thêu, Linh, Giầu, Ngọc (P.TT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Tùng (P.HTQT); Thủy, Tùng (TT.UDCNTT); Tuấn (V.CNTT&KTS).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 28/7/2022 

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng các nhóm tư vấn chính sách. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng, Dũng, Thanh, Hoàn (P.QLKH) và các thành viên tổ công tác theo Quyết định  của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án cơ sở 2 tại Hà Nam. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và đơn vị tư vấn kiến trúc.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tổ công tác chuẩn bị theo phân công

08h30

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ-TW. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy).

Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

Hội trường tầng 3 Nhà 2C, Cơ quan ĐUK

Xe xuất phát 7h30 tại sảnh A1

09h30

Họp Hội đồng xét tuyển hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 5 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra hệ Đào tạo từ xa của Trường đợt 2 năm 2022. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp rà soát, đánh giá và hoàn thiện chương trình đào tạo từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Vinh, Trung (TT.ĐTTX); Triệu (P.QLĐT); Chi (P.TCKT); Thành (P.QLKH); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Bảo (P.TCCB); Ánh (V.KTKT); Quế (V.NHTC); Hà (K.KHQL); Lợi (V.TM&KTQT); Nam (K.Luật); Tùng (K.QTKD); Hoàng (K.DL&KS).

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tập thể Lãnh đạo Trường về công tác quy hoạch. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy), Ban Giám hiệu và các đồng chí Đảng ủy viên.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 9). Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng Trường và các đồng chí có giấy mời.

Chủ tịch Hội đồng trường Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

HĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 29/7/2022

08h00-11h00

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

08h30

Họp Ban quản lý dự án Thư viện điện tử. và Ban quản lý dự án xây dựng học liệu điện tử. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Trung, Hiền (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Sen, Kiên (TT.TTTV); Chi, Huyền (P.TCKT); Bảo (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thành (P.QLKH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Vinh (TT.ĐTTX).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

08h30

Tọa đàm “Hợp tác công tư trong lĩnh vực giáo dục”. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Hưng, Hoàn (P.QLKH); Tùng (P.HTQT) và các đại biểu có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h00

Chạy xét tuyển đối với phương thức XTKH đối tượng 4,5,6 theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ nhất). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 chương trình đào tạo do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long thực hiện. Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Toại, Tùng, Hòa (P.KT&ĐBCLGD); Đại diện lãnh đạo 5 đơn vị có chương trình đào tạo được đánh giá chất lượng: K.ĐT, K.MT,BĐKH&ĐT, K.KTPT, K.KT&QLNNL, V.CNTT&KTS.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

TT.KĐCLGD Thăng Long (số 149 Giảng Võ – Hà Nội)

P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu
Xe xuất phát lúc 13h00 tại sảnh A1

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Hiếu (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Chạy xét tuyển với phương thức XTKH đối tượng 4,5,6 theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. (Phiên thứ hai). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 30/7/2022

09h00

Họp Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 thông qua kết xét kết hợp đối tượng 4,5,6 theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Chủ Nhật 31/7/2022

07h30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ năm 2022 đợt 2. Phiên 1. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng Lãnh đạo Khoa/Viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
13h30 Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ năm 2022 đợt 2. Phiên 2. Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng Lãnh đạo Khoa/Viện và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương Hội trường A2 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
15h00 Công bố kết quả xét kết hợp đối tượng 4,5,6 theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban Thường trực Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 theo Quyết định của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương www.neu.edu.vn (Mục tuyển sinh) và www.daotao.neu.edu.vn (Mục tuyển sinh) TT.HĐTS chuẩn bị tài liệu

Thông báo

– 08h00 đến 24h00 thứ Tư ngày 27/7/2022Kết thúc thời gian nhập điểm thi TN THPT năm 2022 lên hệ thống của Trường https://xtkh.neu.edu.vn/tuyen-sinh dành cho thí sinh Xét tuyển kết hợp đối tượng 4,5,6 theo Đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2022. Thành phần TS. Lê Anh Đức (Phó Trưởng phòng – P.QLĐT), cùng các thành viên Tổ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký XTKH năm 2022. Chủ trì: TS. Lê Anh Đức – Phó trưởng phòng P.QLĐT – Tổ Trưởng. TTHĐTS chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

– 16h30, thứ Năm ngày 28/7/2022: NCS. Khonesavanh Chounraphanith bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), mã số: 9340101. Địa điểm: P501 Nhà A2.

Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.

Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ

Ghi chú:

Bản cập nhật bổ sung lần 1: Màu đỏ