(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 31 năm 2021 (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 NĂM 2021
(Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/7/2021

   

 

Thứ Ba 27/7/2021

08h30

Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức xác nhận nhập học và nhập học sinh viên đại học chính khóa 63 (đợt 1 – sinh viên diện tuyển thẳng và XTKH). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Đức, Hoàng Hà, Huy Giang (P.QLĐT); Lâm (V.CNTT&KTS); Chi (P.TC-KT); Dũng (P.TH); Trung (P.QTTB); Thủy, Nghị (TT.UDCNTT); Hà (P.CTCT&QLSV); Tuấn (TT.DVHTĐT); Ngọc (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Ban Quản lý dự án Thư viện điện tử. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành (P.QLKH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Dũng (P.TH); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

BQLDA chuẩn bị tài liệu

14h00

Báo cáo tổ công tác biên soạn các quy định, quy chế về khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về việc chỉnh sửa, bổ sung quy định về khoa học và hợp tác quốc tế. Đ/c Thọ (Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các thành viên nhóm biên soạn các quy định, quy chế về khoa học, hợp tác quốc tế theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Chủ tịch Hội đồng Trường Bùi Đức Thọ

ONLINE

P.QLKH, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 28/7/2021

08h15

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
ONLINE.
Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐT), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), các đ/c Đảng ủy viên; các đ/c Phó Hiệu trưởng và toàn thể viên chức quản lý; cán bộ Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, Hội Sinh viên, cùng đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1/ ONLINE

VP.Đ-ĐT chuẩn bị nội dung

14h00

Hội đồng xét chuyển tiếp sinh viên chương trình Cử nhân Công nghệ tài chính sang Trường Đại học Á Châu – Đài Loan. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TH); Dũng (P.TTPC); Tuấn, Bảo (V.NH-TC).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.NH-TC chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Nhà xuất bản Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Nhà xuất bản.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

NXB chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Tạp chí Kinh tế và Phát triển.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TC.KTPT chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đào tạo từ xa. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Trung tâm Đào tạo từ xa.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/7/2021

08h00 Họp xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TC-KT); Triệu (P.QLĐT); Hà (P.CTCT&QLSV); Ngọc (Đoàn TN); Vân, Thảo (P.QLKH). Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ONLINE P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h30

Seminar Tập huấn về Công bố quốc tế (lần 1): Kinh nghiệm lựa chọn và tương tác với tạp chí quốc tế uy tín. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn, Dũng (P.QLKH); Thắng (V.PTBV); các Trưởng nhóm và toàn bộ thành viên của các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế đợt 2019-2021, 2020-2022. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng ONLINE P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Đào tạo liên tục. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Trung tâm Đào tạo liên tục.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTLT chuẩn bị tài liệu

15h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Trung tâm Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Phát triển bền vững. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng toàn thể viên chức Viện Phát triển bền vững.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

V.PT BV chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 30/7/2021

08h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Viện Đào tạo sau đại học báo cáo Ban Chỉ đạo Hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ công tác hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, theo Quyết định số 302/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/7/2021 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH), Dũng (P.TTPC); Thành, Hưng, Hưởng, Hòa, Tuấn Anh, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Thúy (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Tuấn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Ngọc (ĐTN), đại diện lãnh đạo TT.TTTV.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

ONLINE

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 31/7/2021

   

Chủ Nhật 01/8/2021

09h00

Lễ khai giảng và tư vấn tuyển sinh online chương trình ĐTTX NEU-Elearning đợt 5 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; TT.ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

ONLINE

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo  

– 00h00 thứ Hai ngày 26/7/2021 đến 24h00 thứ Tư ngày 28/7/2021: Tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhập điểm thi TN THPT năm 2021 và thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (trực tuyến/online). Thí sinh nhập điểm và thay đổi nguyện vọng trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn). Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công
– 08h00 thứ Hai ngày 26/07/2021: Phòng QLĐT phối hợp với các Khoa/Viện đào tạo tổ chức rà soát kết quả học tập xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, văn bằng hai chính quy theo Thông báo số 1067/TB-ĐHKTQD ngày 24/6/2021 (Bước 2 & Bước 3). Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng trợ lý đào tạo các Khoa/Viện. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm ONLINE. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
– 17h00, thứ Sáu ngày 30/7/2021: Công bố kết quả xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trên công thông tin điện tử của Trường: www.neu.edu.vn hoặc www.daotao.neu.edu.vn. Thí sinh xem kết quả trực tuyến tại: https://www.xtkh.neu.edu.vn hoặc https://xtkh.neu.edu.vn. Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– 00h00 Chủ nhật, ngày 01/8/2021 đến 24h00 thứ Ba ngày 10/8/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển kết hợp đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: http://nhaphoc.neu.edu.vn). Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng Quản lý đào tạo), cùng toàn thể các thành viên Ban xác nhận nhập học và nhập học theo Quyết định số 232/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

Bảo vệ Luận án

– 16h00 thứ Hai ngày 26/07/2021: NCS. Bùi Thanh Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của lao động qua đào tạo nghề đến giảm nghèo đa chiều ở vùng Tây Bắc”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), mã số: 9310110. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 09h00 thứ Ba ngày 27/07/2021: NCS. Nguyễn Thị Thanh Ngân bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan trong phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững – Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lâm Đồng”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 9310110. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 15h00, thứ Ba ngày 27/07/2021: NCS. Trần Văn Thế bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310104. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 15h00, thứ Tư ngày 28/07/2021: NCS. Triệu Văn Huấn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310104. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 16h00, thứ Tư ngày 28/07/2021: NCS. Trần Thị Thanh Diệu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 09h00, thứ Năm ngày 29/07/2021: NCS. Phạm Quốc Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các doanh nghiệp ngành bưu chính – viễn thông Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), mã số: 9310104. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 16h00, thứ Năm ngày 29/07/2021: NCS. Nguyễn Thị Mai bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định chấp nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ của người nông dân: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 9340101. Hình thức ONLINE, phương thức truy cập buổi bảo vệ đăng tải trên www. sdh.neu.edu.vn > Đào tạo >Tiến sĩ.
– 14h00, thứ Bảy ngày 31/07/2021: NCS. Phạm Thị Ánh Tuyết bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, mã số: 9340201.
                                       Mời các thành viên Hội đồng, Khoa/Viện chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
                                         Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.sdh.neu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:
I. Lịch trực Ban Giám hiệu: Tuần 31

  1. Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương: Thứ Hai, thứ Sáu
  2. Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa: Thứ Ba
  3. Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng: Thứ Tư, thứ Năm.

II. Lịch họp ONLINE, các đơn vị chủ động tạo Teams theo hướng dẫn của Trung tâm Ứng dụng CNTT.