(84) 24.36280280/6550; 6551 isd@neu.edu.vn

Lịch công tác tuần 30 năm 2023 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023 )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM 2023
(Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 30/7/2023)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 24/7/2023

08h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ nhất. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Toà đàm Impact Ranking với Đại học Glasgow Caledonian. Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Lan (TT.KN&STXH), Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TT, P.HTQT, P.KT&ĐBCLGD, K.QTKD, K.MT,BĐKH&ĐT và các thành viên dự án Silken Vietnam, đại diện các đối tác thuộc dự án Silken Vietnam.

Phó Hiệu trưởng Bùi Huy Nhượng

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

TT. KN&STXH chuẩn bị tài liệu

14h00 – 16h00

Tiếp công dân. Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

14h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ nhất. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tich Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 25/7/2023

14h00

Làm việc với Tổng cục Thống kê về chia sẻ cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế – xã hội. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hoàn (P.QLKH); Thủy (TT.UDCNTT); Bích (K.TK) và đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thống kê.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Tổng cục Thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

P.QLKH chuẩn bị tài liệu.
Xe xuất phát lúc 13h30 tại sảnh Nhà A1

Thứ Tư 26/7/2023

08h30

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ hai đánh giá báo cáo tổng quan và thẩm định ngoại ngữ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ 2 đánh giá báo cáo tổng quan và thẩm định ngoại ngữ ứng viên Giáo sư, Phó giáo sư. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp triển khai Chương trình nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách 2023. Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Vân, Dũng (P.QLKH) và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thành Hiếu

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.QLKH  chuẩn bị tài liệu

16h00

Hội nghị toàn thể đơn vị Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế về công tác cán bộ (Phó Trưởng đơn vị). Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, người lao động Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (không bao gồm viên chức, người lao động đang tập sự và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở xuống).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

TCT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 27/7/2023

08h00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Phiên thứ 3. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Đạt (Chủ tịch Hội đồng), cùng các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và đ/c: Thúy, Hải Anh (P.TCCB).

Chủ tịch Hội đồng Trần Thọ Đạt

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h30

Gặp mặt tri ân viên chức là con liệt sĩ, viên chức là thương binh nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), cùng các đồng chí thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị có viên chức là con liệt sĩ, viên chức là thương binh, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp Hội đồng báo cáo kết quả thi Tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh 2 + 2 giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Dongseo, Hàn Quốc Khóa 8, Đợt 1 năm 2023. Ban Giám hiệu, Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Toại (P.KT&ĐBCL); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.HTQT); Nghĩa (P.TT); Tùng, T.Anh, Thoa, Hiền, Đ.Điệp, Ngọc, Dung, Mai (K.QTKD).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

K.QTKD chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Đảng ủy Trường. Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy), cùng các Đ/c Đảng ủy viên và đ/c: Thúy (P.TCCB); Dinh (VP.Đ-ĐT).

Bí thư Đảng ủy Bùi Đức Thọ

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

VP.Đ-ĐT, P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Thọ (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường), Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), Đ/c Hiếu (Phó Hiệu trương), Đ/c Đồng (Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn), cùng các đ/c: Bảo, Thúy, Tú (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 28/7/2023

08h00 – 11h30

Hiệu trưởng tiếp công dân. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 

13h30

Tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc toàn cầu ACCA. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC &POHE); Hùng (V.KTKT); Trung (P.QTTB); Đức, Thắng (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ khai trương Trung tâm thi trên máy linh hoạt của ACCA tại Trường ĐHKTQD. Đ/c Chương (Hiệu trưởng), Đ/c Nhượng (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT); Ngọc (V.ĐTTT,CLC &POHE); Hùng (V.KTKT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Trung (P.QTTB); Đức, Thắng (TT.NNKT).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Trung tâm Ngoại ngữ kinh tế

TT.NNKT, P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h30

Họp giao ban Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp giao ban tuần. Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch CĐ Trường); Dũng (P.TH); Bảo (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Thành (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Nghĩa (P.TT); Toại (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Thành (V.ĐTSĐH); Ngọc (V.ĐTTTCLC&POHE); Giang (V.ĐTQT); Quang (K.ĐHTC); Vinh (TT.ĐTTX); Thủy (TT.UDCNTT); Sen (TT.TTTV); Thìn (TT.DVHTĐT); Huê (Trạm YT); Tuấn (Đoàn TN).

Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 29/7/2023

 

   

 

 

 

Chủ Nhật 30/7/2023

 

   

 

 

 

Thông báo  

– 17h30 thứ Năm, ngày 27/7/2023Giới thiệu thông tin tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Quốc tế IMD@NEU lần 2 năm 2023. Thành phần: Đ/c Giang (V.ĐTQT), cùng toàn thể CBGV Viện ĐTQT và các ứng viên, các cán bộ, giảng viên quan tâm đến Chương trình. Chủ trì: ThS Trịnh Thị Thu Giang – Phó Viện trưởng – V.ĐTQT. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1. V.ĐTQT chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: